MICHALČÁKOVÁ, Radka, Hana PŘIKRYLOVÁ KUČEROVÁ, Petra ALEXOVÁ, Martina JEŽKOVÁ, Milena KOŠŤÁLOVÁ, Josef BEDNAŘÍK, Radovan PŘIKRYL, Tomáš KAŠPÁREK and Iva STEHNOVÁ. Subjektivně vnímané pozornostní obtíže a výkon v pozornostních testech. In Psychiatrie. ISSN 1211-7579. 2012.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Subjektivně vnímané pozornostní obtíže a výkon v pozornostních testech
Authors MICHALČÁKOVÁ, Radka, Hana PŘIKRYLOVÁ KUČEROVÁ, Petra ALEXOVÁ, Martina JEŽKOVÁ, Milena KOŠŤÁLOVÁ, Josef BEDNAŘÍK, Radovan PŘIKRYL, Tomáš KAŠPÁREK and Iva STEHNOVÁ.
Edition Psychiatrie, 2012.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Conference abstract
Field of Study 50100 5.1 Psychology and cognitive sciences
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Organization unit University Hospital Brno
ISSN 1211-7579
Changed by Changed by: PhDr. Radka Neužilová Michalčáková, Ph.D., učo 478. Changed: 8/2/2012 16:52.
Links
MSM0021622404, plan (intention)Name: Vnitřní organizace a neurobiologické mechanismy funkčních systémů CNS
Investor: Ministry of Education, Youth and Sports of the CR, The internal organisation and neurobiological mechanisms of functional CNS systems under normal and pathological conditions.
NS10216, research and development projectName: Diagnostika a patofyziologie deliria v intenzivní a pooperační péči
Investor: Ministry of Health of the CR
PrintDisplayed: 12/4/2024 16:04