STAREC, Petr a Renáta VYCHODILOVÁ. Bezpečně a hravě na in-line bruslích. Textová opora ke kurzu. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011. 20 s. ISBN 978-80-210-5623-7.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Bezpečně a hravě na in-line bruslích. Textová opora ke kurzu
Název anglicky Safely and Playfully on Roller Skates. Course textbook
Autoři STAREC, Petr a Renáta VYCHODILOVÁ.
Vydání 1. vyd. Brno, 20 s. 2011.
Nakladatel Masarykova univerzita
Další údaje
Typ výsledku Učební texty pomůcky (vč. dílčích kapitol v učebnicích)
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Organizační jednotka Lékařská fakulta
ISBN 978-80-210-5623-7
Štítky Munipress
Změnil Změnila: Mgr. Martina Dvořáková, učo 180818. Změněno: 20. 2. 2012 10:35.
Anotace
Metodická příručka je určena účastníkům prezenčních kurzů projektu MU FSpS: „Na hřišti i na vodě být s dětmi vždy v pohodě“. Jejím cílem je poskytnout učitelům souhrn teoretických znalostí při výuce na in-line bruslích. Náplň kurzu je v souladu s učivem Rámcově vzdělávacího programu. Součástí publikace je DVD.
Anotace anglicky
Methodical manual is intended for participants of attendance courses of the MU FSpS project: “Both on playground and on water be with children always in good humour”. Its goalis to provide to teachers a summary of the theoretical knowledge about instructions of roller skates. Content of the course is in accordance with curriculum of the General education program in the area of Human and Health. Publication contains DVD.
VytisknoutZobrazeno: 21. 10. 2020 04:16