LECHNEROVÁ, Zdeňka. Determinanty oddalování početí dítěte. Sociální studia. Brno: Fakulta sociálních studií MU, 2011, roč. 8, č. 4, s. 87-104. ISSN 1214-813X.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Determinanty oddalování početí dítěte
Název česky Determinanty oddalování početí dítěte
Název anglicky Determinants of Postponning the Childbirth
Autoři LECHNEROVÁ, Zdeňka (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání Sociální studia, Brno, Fakulta sociálních studií MU, 2011, 1214-813X.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 50000 5. Social Sciences
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/00216224:14230/11:00059359
Organizační jednotka Fakulta sociálních studií
Klíčová slova česky Bariéry rodičovství; očekávání; míra úhrnné plodnosti; oddalování početí dítěte; fertilita
Klíčová slova anglicky Barriers of parenthood; expectations; birth rate; postponning the childbirth; fertility
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: Mgr. Zdeňka Lechnerová, učo 144510. Změněno: 15. 3. 2013 12:54.
Anotace
Článek je zaměřen na analýzu demografických procesů, které jsou v současné době diskutované na akademické půdě. Cílem tohoto článku je prezentovat reprodukční strategie mladých lidí ve věku od 27 do 29 let žijících v České republice. Analyzovali jsme kvantitativní data vztahující se k problematice determinantů oddalování rodičovství a očekávání spojených s rodičovskými rolemi. Hlavní otázkou textu je: Které faktory ovlivňují oddalování početí dítěte? Existují rozdíly v reprodukčních strategiích podle sociodemografických charakteristik? Jaké důvody vedou mladé lidí ve věku od 27 do 29 let k tomu, že jsou stále bezdětní? Jaká očekávání mají mladí lidé od narození dítěte?
Anotace anglicky
This article focuses on the current demographic process that is discussed in public and academic sphere. The aim of this paper is to present reproductive strategies of young people aged 27 to 29 living in the Czech Republic. With the help of the quantitative data analyses we analyze the determinants of postponing the parenthood and expectations associated with the parent's role. The main questions that are answered are: What are the factors of the postponement of the parenthood? Are there any differences in the reproductive strategies of this selected age group according to their socio-demographic characteristics? What are the reasons why are young people aged 27 to 29 years still childless? What are the expectations of these young people associated with the childbirth? The analyses found out that young people are postponing the parenthood because of their economic and housing situations. Other significant reasons consist in insufficient psychological preparation for the role of the parent and nonexistence of stable partnership suitable for the parenthood. Young people expect financial costs of the child directly after its birth. They reckon with the limitation of their personal freedom and free time and as well they expect more energy costs and psychical difficulty of the child care.
Návaznosti
MSM0021622408, záměrNázev: Reprodukce a integrace společnosti (Akronym: IVRIS)
Investor: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Reprodukce a integrace společnosti
MUNI/A/0930/2010, interní kód MUNázev: Užívání neutralizačních technik u nekriminální populace v kontextu osobnostních charakteristik a intelektových schopností jedince (Akronym: NTNKPOI)
Investor: Masarykova univerzita, Užívání neutralizačních technik u nekriminální populace v kontextu osobnostních charakteristik a intelektových schopností jedince, DO R. 2020_Kategorie A - Specifický výzkum - Studentské výzkumné projekty
VytisknoutZobrazeno: 2. 10. 2023 22:45