BRYCHOVÁ, Alice, Věra JANÍKOVÁ a Kamila SLADKOVSKÁ. Evropské jazykové portfolio v praxi. 1. vydání. Praha: NÚV, 2012. 113 s. ISBN 978-80-87063-70-5.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Evropské jazykové portfolio v praxi
Název česky Evropské jazykové portfolio v praxi
Název anglicky European Language Portfolio in practice
Autoři BRYCHOVÁ, Alice, Věra JANÍKOVÁ a Kamila SLADKOVSKÁ.
Vydání 1. vydání. Praha, 113 s. 2012.
Nakladatel NÚV
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Učebnice
Obor 50300 5.3 Education
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW URL URL
Organizační jednotka Pedagogická fakulta
ISBN 978-80-87063-70-5
Klíčová slova česky Evropské jazykové portfolio, sebehodnocení, metakognitivní učení, jazykový profil podle SERR
Klíčová slova anglicky European Language Portfolio, selfassessment, metacognitive learning, profile of language skills
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnila: prof. PhDr. Věra Janíková, Ph.D., učo 1445. Změněno: 4. 3. 2013 21:56.
Anotace
Metodická příručka Evropské jazykové portfolio v praxi seznamuje čtenáře s hlavními principy Evropského jazykového portfolia (dále také EJP) a se způsoby, jak s tímto nástrojem pracovat ve výuce. EJP napomáhá k rozvoji schopnosti žáka nebo studenta o svém učení cizích jazyků přemýšlet, svůj jazykový vývoj dokumentovat a naučit se reálnému sebehodnocení. Cílem příručky je rovněž poskytnout vyučujícím cizích jazyků hlubší vhled do teoretických východisek konceptu autonomního učení, motivace žáků, příp. studentů, interkulturní kompetence a strategií učení. Odrážejí se v ní nejen praktické zkušenosti autorek, ale i nové poznatky z oblasti učení a vyučování cizích jazyků.
Anotace anglicky
Methodological Guide of the European Language Portfolio in practice acquaints readers with the main principles of the European Language Portfolio and ways to work with this tool in the classroom. The ELP helps to develop skills of students about their learning foreign languages, about their language development to document and learn real self. The Guide makes posible a deeper insight into the theoretical concept of autonomous learning, motivation of pupils or students, intercultural competence and learning strategies.
VytisknoutZobrazeno: 21. 1. 2020 21:08