HUSA, Petr, Lenka KRBKOVÁ, Drahomíra BARTOŠOVÁ, Svatava SNOPKOVÁ, Alena HOLČÍKOVÁ, Pavel POLÁK, Radek SVOBODA and Kateřina HAVLÍČKOVÁ. Infekční lékařství. Učební text pro studenty všeobecného lékařství (Infectious Diseases. Textbook for students of general medicine.). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011. 159 pp. ISBN 978-80-210-5660-2.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Infekční lékařství. Učební text pro studenty všeobecného lékařství
Name (in English) Infectious Diseases. Textbook for students of general medicine.
Authors HUSA, Petr, Lenka KRBKOVÁ, Drahomíra BARTOŠOVÁ, Svatava SNOPKOVÁ, Alena HOLČÍKOVÁ, Pavel POLÁK, Radek SVOBODA and Kateřina HAVLÍČKOVÁ.
Edition 1. vyd. Brno, 159 pp. 2011.
Publisher Masarykova univerzita
Other information
Original language Czech
Type of outcome Book on a specialized topic
Field of Study 30300 3.3 Health sciences
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Organization unit Faculty of Medicine
ISBN 978-80-210-5660-2
Tags Munipress
Tags International impact, Reviewed
Changed by Changed by: Mgr. Radka Vyskočilová, učo 2368. Changed: 5/4/2012 14:11.
Abstract
Infekční choroby představují i začátkem 21. století závažný zdravotnický, sociální a ekonomický problém. Tento učební text předkládá studentům lékařské fakulty stručný souhrn současného stavu znalostí o infekčních chorobách. Text je členěn do kapitol Definice základních pojmů, Základy antibiotické terapie, Alimentární nákazy, Infekce přenášené především vzdušnou cestou, Nemoci přenášené členovci, Zoonózy, Virové hepatitidy, Infekce HIV/AIDS, Anaerobní infekce, Chlamydiové infekce, Mykoplasmové infekce, Prionové choroby, Nejvýznamnější nemoci spojené s cestováním, Diferenciální diagnostika nejvýznamnějších projevů infekčních chorob, Prevence a profylaxe infekčních chorob a Zásady diagnostiky a terapie některých infekčních nemocí . Kapitoly mají jednotné členění, které zahrnuje stručnou definici nosologické jednotky, epidemiologii, etiologii, inkubační dobu, kliniku, diagnostiku, terapii, prognózu a prevenci onemocnění. Autoři se snažili přizpůsobit rozsah textu malému časovému prostoru, který je výuce infekčních nemocí v současnosti poskytován. Proto jde o skripta rozsahem malá, ale obsahující všechny informace potřebné pro úspěšné zvládnutí zkoušky z infekčních nemocí i pro základní orientaci v této jinak velmi složité problematice.
PrintDisplayed: 26/2/2021 05:56