SLOVÁČKOVÁ, Zuzana, Jaroslava DOSEDLOVÁ a Helena KLIMUSOVÁ. Psychologické souvislosti zdraví podporujícího chování. In Předpoklady zdraví a životní spokojenosti. 1. vyd. Brno: MSD, 2008. s. 117-142, 26 s. svazek 1. ISBN 978-80-7392-010-4.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Psychologické souvislosti zdraví podporujícího chování
Název česky Psychologické souvislosti zdraví podporujícího chování
Název anglicky Psychological consequences of health supportive behavior
Autoři SLOVÁČKOVÁ, Zuzana, Jaroslava DOSEDLOVÁ a Helena KLIMUSOVÁ.
Vydání 1. vyd. Brno, Předpoklady zdraví a životní spokojenosti, od s. 117-142, 26 s. svazek 1, 2008.
Nakladatel MSD
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Kapitola resp. kapitoly v odborné knize
Obor 50100 5.1 Psychology and cognitive sciences
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Organizační jednotka Filozofická fakulta
ISBN 978-80-7392-010-4
Klíčová slova česky zdraví podporující chování; životní styl; osobnostní charakteristiky
Klíčová slova anglicky health suportive behavior; life style; personality traits
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: PhDr. Zdenka Stránská, Ph.D., učo 1130. Změněno: 26. 3. 2012 18:44.
Anotace
Cílem této práce bylo přispět ke komplexnímu pohledu na problematiku chování souvisejícího se zdravím ve skupině současných studentů vysokých škol. Naším záměrem bylo zmapovat aktuální situaci a zjistit, jaký životní styl je vlastní dnešním mladým lidem, zda přistupují ke svému zdraví zodpovědně nebo zda této otázce zatím nevěnují přílišnou pozornost. Směřovali jsme k nalezení vzájemných souvislostí mezi zdravím, zdraví podporujícím chováním a osobnostními charakteristikami.
Anotace anglicky
The aim of our research was to contribute to a comprehensive view of health behaviour in university students. We wanted to map the contemporary state of affairs and to know if young people approach responsibly to their health or if they do not pay enough attention to these issue. The research focused in finding of connections between health, health related behaviour and personality traits.
Návaznosti
GA406/05/0564, projekt VaVNázev: Předpoklady životní spokojenosti a zdraví vysokoškolských studentů:tělesné sebepojetí, zdraví podporující chování a vybrané osobnostní charakteristiky
Investor: Grantová agentura ČR, Standardní projekty
VytisknoutZobrazeno: 27. 9. 2020 17:10