SVITÁK, Zbyněk. Z počátků moderní byrokracie : nejvyšší zeměpanský úřad na Moravě v letech 1748-1782 (The Beginning of Modern Bureaucracy: The Supreme Land Governing Office (Allerhöchste Landesfürstliche Stelle) in Moravia between 1748 and 1782.). Vyd. 1. Brno: Matice moravská pro Výzkumné středisko pro dějiny střední Evropy, 2011. 587 pp. Země a kultura ve střední Evropě ; sv. 21. ISBN 978-80-86488-91-2.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Z počátků moderní byrokracie : nejvyšší zeměpanský úřad na Moravě v letech 1748-1782
Name (in English) The Beginning of Modern Bureaucracy: The Supreme Land Governing Office (Allerhöchste Landesfürstliche Stelle) in Moravia between 1748 and 1782.
Authors SVITÁK, Zbyněk (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition Vyd. 1. Brno, 587 pp. Země a kultura ve střední Evropě ; sv. 21, 2011.
Publisher Matice moravská pro Výzkumné středisko pro dějiny střední Evropy
Other information
Original language Czech
Type of outcome Book on a specialized topic
Field of Study 60101 History
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
RIV identification code RIV/00216224:14210/11:00059531
Organization unit Faculty of Arts
ISBN 978-80-86488-91-2
Keywords (in Czech) Morava; nejvyšší zeměpanský úřad; státní správa; byrokracie; diplomatika; Marie Terezie
Keywords in English Moravia; Supreme Land Governing Office; state administration; bureaucracy; diplomatics; Maria Theresia
Tags bureaucracy, diplomatics, Maria Theresia, rivok, State administration, Supreme Land Governing Office
Tags Reviewed
Changed by Changed by: Mgr. Vendula Hromádková, učo 108933. Changed: 27/3/2013 22:26.
Abstract
Studie se zabývá fungováním nejvyššího zeměpanského úřadu na Moravě od roku 1748 do prvních let vlády Josefa II. Na pozadí hlavních správních událostí vymezené doby se práce snaží postihnout dynamický vývoj instituce. Sleduje přitom dva aspekty, správní a diplomatický, které se vzájemně prostupují a ovlivňují. Ve čtyřech částech se zabývá správními dějinami instituce, zaměřuje se na její strukturu a personál, na každodenní život a písemný materiál vydávaný úřadem.
Abstract (in English)
The study deals with the functioning of the land governing office in Moravia from 1748 to the early years of the reign of Joseph II. The present work attempts to map the dynamic development of the institution against the background of the main administrative events of the period in question. In so doing, it focuses on two major and mutually intersecting issues, administration and diplomatics. In four parts deals with the administrative history of the institution, focuses on its structure and staff, on the everyday life and written material produced by the office.
Links
MSM0021622426, plan (intention)Name: Výzkumné středisko pro dějiny střední Evropy: prameny, země, kultura
Investor: Ministry of Education, Youth and Sports of the CR
PrintDisplayed: 21/2/2024 12:46