BUREŠOVÁ, Iva. K příčinám vzniku a možnostem predikce rozvoje rizikového a delikventvího chování v adolescenci. In Pavel Humpolí ček Mojmír Svoboda Marek Blatný. Sborník př íspěvků 10. ročníku konference na téma Sociální procesy a osobnost. 2007. vyd. Brno: MSD, spol. s r.o., 2007. s. 69-74, 6 s. ISBN 978-80-7392-016-6.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název K příčinám vzniku a možnostem predikce rozvoje rizikového a delikventvího chování v adolescenci
Název česky K příčinám vzniku a možnostem predikce rozvoje rizikového a delikventvího chování v adolescenci
Název anglicky The causes of and potential development of risk prediction and delikventvího behavior in adolescence
Autoři BUREŠOVÁ, Iva (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání 2007. vyd. Brno, Sborník př íspěvků 10. ročníku konference na téma Sociální procesy a osobnost, od s. 69-74, 6 s. 2007.
Nakladatel MSD, spol. s r.o.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor 5.1 Psychology and cognitive sciences
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání elektronická verze "online"
Organizační jednotka Filozofická fakulta
ISBN 978-80-7392-016-6
Klíčová slova česky delikventní vývoj i rozvoj osobnostní charakteristiky zvládání zátěže
Klíčová slova anglicky deliquent evolution and development personal charakteristics coping
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnila: doc. PhDr. Iva Burešová, Ph.D., učo 15694. Změněno: 22. 3. 2015 10:40.
Anotace
Předkládané výsledky realizovaného výzkumu považujeme za př íspěvek k objasnění vybraných vlivů, jež se spolupodílejí na vzniku a rozvoji kriminálního chování dospívajících jedinců .Sledovali jsme zátěžové faktory v osobních anamnézách těchto jedinců a usilovali jsme se odhalit rovněž i některé psychologické zdroje jejich kriminálního jednání, jako například zvýšenou míru psychoticismu, impulzivity, návykovosti, sníženou úroveň emocionální stability i užívání neadekvátních strategií zvládání zátěžových situací apod., které se v obrazu osobnosti mladistvých delikventů velmi často vzájemně kombinují.
Anotace anglicky
We regard the results of this study to tribute to understanding of the chosen factors which could participate on origin and progress of criminal behaviour among adolescents. We made an effort to find out at least some of the psychological sources of criminal behaviour such as increased levelof psychoticism, impetousness or addiction; decreased level of emotional stability, using inadequatestrategies to manage stress situations etc. These sources are often combined in personalities of juveniledelinquents.
VytisknoutZobrazeno: 16. 10. 2019 20:21