ANTLOVÁ, Klára, Lubomír POPELÍNSKÝ a Jindřich TANDLER. Long Term Growth of SME from ICT Competencies and Web Presentations. E + M Ekonomie a management, 2011, roč. 2011, č. 4, s. 125-138. ISSN 1212-3609.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Long Term Growth of SME from ICT Competencies and Web Presentations
Název česky Dlouhodobý růst malých a středních podniků z pohledu ICT kompetencí a webových prezentací
Autoři ANTLOVÁ, Klára (203 Česká republika), Lubomír POPELÍNSKÝ (203 Česká republika, garant, domácí) a Jindřich TANDLER (203 Česká republika, domácí).
Vydání E + M Ekonomie a management, 2011, 1212-3609.
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 10201 Computer sciences, information science, bioinformatics
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Impakt faktor Impact factor: 0.341
Kód RIV RIV/00216224:14330/11:00056535
Organizační jednotka Fakulta informatiky
UT WoS 000298769600011
Klíčová slova česky dlouhodobý růst; data mining; presentace na webu
Klíčová slova anglicky long-term growth; data mining; web presentations
Změnil Změnil: RNDr. Pavel Šmerk, Ph.D., učo 3880. Změněno: 18. 4. 2012 00:05.
Anotace
The main goal of this contribution is to explore if there is a correspondence between ICT competencies of SME, their web presentation and long term growth. To solve this task, the authors used various data mining methods and web mining methods which were developed for solving classification and prediction tasks. They employed decision tree classifiers and association rules as well as class outlier detection methods and hierarchical cluster analysis.
Anotace česky
Cílem tohoto příspěvku je prozkoumání korespondence mezi ICT kompetencemi malých a středních podniků (SME), jejich dlouhodobým růstem a jejich presentací na webu. Autoři použili různých data miningových a web miningových metod především pro klasifikaci a predikci. Použili rozhodovacích stromů, asociačních pravidel a též metod pro detekci odlehlých bodů a shlukovou analýzu.
Návaznosti
LA09016, projekt VaVNázev: Účast ČR v European Research Consortium for Informatics and Mathematics (ERCIM) (Akronym: ERCIM)
Investor: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, INGO (jen po projekty s počátkem řešení v roce 2010)
VytisknoutZobrazeno: 23. 9. 2020 09:50