PRŮCHOVÁ, Ivana, Hana ADAMOVÁ, Ján BAHÝĽ, Lenka BAHÝĽOVÁ, Jitka BĚLOHRADOVÁ, Jakub HANÁK, Martin HOLÍK, Tomáš KOCOUREK, Ivo KRÝSA, Milan PEKÁREK, Marie POLÁČKOVÁ, Petr PRŮCHA, Petr VACULÍK, Vojtěch VOMÁČKA a Vendula ZAHUMENSKÁ. Stavební zákon a ochrana životního prostředí. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011. 487 s. Spisy PrF MU, řada teoretická, svazek č. 396. ISBN 978-80-210-5667-1.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Stavební zákon a ochrana životního prostředí
Název česky Stavební zákon a ochrana životního prostředí
Název anglicky The Building Act and Protection of the Environment
Autoři PRŮCHOVÁ, Ivana (203 Česká republika, garant, domácí), Hana ADAMOVÁ (203 Česká republika, domácí), Ján BAHÝĽ (703 Slovensko, domácí), Lenka BAHÝĽOVÁ (203 Česká republika, domácí), Jitka BĚLOHRADOVÁ (203 Česká republika, domácí), Jakub HANÁK (203 Česká republika, domácí), Martin HOLÍK (203 Česká republika, domácí), Tomáš KOCOUREK (203 Česká republika, domácí), Ivo KRÝSA (203 Česká republika, domácí), Milan PEKÁREK (203 Česká republika, domácí), Marie POLÁČKOVÁ (203 Česká republika, domácí), Petr PRŮCHA (203 Česká republika, domácí), Petr VACULÍK (203 Česká republika, domácí), Vojtěch VOMÁČKA (203 Česká republika, domácí) a Vendula ZAHUMENSKÁ (203 Česká republika, domácí).
Vydání 1. vyd. Brno, 487 s. Spisy PrF MU, řada teoretická, svazek č. 396, 2011.
Nakladatel Masarykova univerzita
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Odborná kniha
Obor 50500 5.5 Law
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
Kód RIV RIV/00216224:14220/11:00056570
Organizační jednotka Právnická fakulta
ISBN 978-80-210-5667-1
Klíčová slova česky Ochrana životního prostředí; územní plánování; řízení dle stavebního zákona; účastníci řízení; stavební úřady; dotčené orgány; veřejné zdraví; posuzování vlivů na životní prostředí; sousedská práva; odpovědnost.
Klíčová slova anglicky Environmental protection; urban planning; procedures under the the Building Act; participants of proceedings; building offices and planning authorities; concerned authorities; public health; environmental impact assessment; neighbor’s rights; liability.
Štítky Munipress, rivok
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: doc. JUDr. Ivana Průchová, CSc., učo 1855. Změněno: 12. 3. 2013 08:44.
Anotace
Publikace je výstupem vědecko-výzkumného projektu a zabývá se ochranou životního prostředí v postupech dle stavebního zákona. V úvodu práce jsou představeny zásady ochrany životního prostředí, které se uplatňují v těchto postupech. Pozornost je dále věnována institucionálnímu zabezpečení postupů dle stavební zákona a formám zapojení dalších subjektů, vše s důrazem na prosazování zájmů ochrany životního prostředí. Další část práce tvoří rozbor jednotlivých postupů dle stavebního zákona, tedy územního plánování, rozhodování o umístění staveb, povolování staveb, jejich užívání a odstraňování. Zvláštní pozornost je věnována problematice posuzování vlivů koncepcí a záměrů na životní prostředí a ochraně veřejného zdraví. Prosazování ochrany životního prostředí v postupech dle stavebního zákona prostřednictvím institutů upravených ve složkových zákonech práva životního prostředí a uplatňování tzv. sousedských práv jsou věnovány další části publikace. Poslední část se týká správněprávní odpovědnosti za porušování povinností upravených stavebním zákonem.
Anotace anglicky
The publication is an outcome of a research project and discusses environmental protection in procedures under the Building Act. The introductory part is concerned with the principles of environmental protection in connection to the aforementioned procedures. Furthermore, attention is paid to the institutional background and various forms of involvement of other subjects, with a significant emphasis on promoting the interests of environmental protection. The following part analyses all particular procedures under the Building Act, land-use planning decisions, location of buildings, building permitting, their use and removal. Moreover, it deals with environmental impact assessment and public health protection issues. In other parts, environmental protection enforcement in procedures under the Building Act resulting from the component acts is explored, and the application of the neighbor’s rights is analysed as well. The last part focuses on administrative liability for violation of related obligations.
Návaznosti
MUNI/A/1003/2010, interní kód MUNázev: Stavební zákon a ochrana životního prostředí (Akronym: SZOŽ)
Investor: Masarykova univerzita, Grantová agentura MU, DO R. 2020_Kategorie A - Specifický výzkum - Studentské výzkumné projekty
VytisknoutZobrazeno: 20. 1. 2021 23:03