SEDLÁČEK, Stanislav. Soudní kontrola veřejné správy. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011. 126 s. učebnice č.482. ISBN 978-80-210-5746-3.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Soudní kontrola veřejné správy
Název anglicky Judicial review of public administration
Autoři SEDLÁČEK, Stanislav.
Vydání 1. vyd. Brno, 126 s. učebnice č.482, 2011.
Nakladatel Masarykova univerzita
Další údaje
Typ výsledku Odborná kniha
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Organizační jednotka Právnická fakulta
ISBN 978-80-210-5746-3
Štítky Munipress
Změnil Změnila: Mgr. Martina Dvořáková, učo 180818. Změněno: 30. 5. 2012 10:03.
Anotace
V základních rysech tato učebnice postupně vymezuje podstatu a principy fungování správního soudnictví, podíl obecných soudů na kontrole veřejné správy ve světle novelizované V. části Občanského soudního řádu zákonem č. 151/2002 sb., významného ústavního soudnictví a na závěr pak soudní kontrolu práv jedince, dnes již neodmyslitelně spjatou s Evropským soudem pro lidská práva.
Anotace anglicky
The basic features such as textbooks gradually defines the nature and principles of administrative justice, the share of general courts in the control of public administration in light of the revised V of the Civil Procedure Act No. 151/2002 Coll., A leading constitutional justice and to end the judicial review rights individual, now inseparably connected with the European court of Human rights.
VytisknoutZobrazeno: 27. 11. 2021 07:31