ZBÍRAL, David. Současné bádání o středověké inkvizici : stav, směřování, perspektivy. Český časopis historický, Praha: Historický ústav AV ČR, 2012, roč. 110, č. 1, s. 1-19. ISSN 0862-6111.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Současné bádání o středověké inkvizici : stav, směřování, perspektivy
Název anglicky Contemporary research on the Medieval inquisition : state, directions, perspectives
Autoři ZBÍRAL, David (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání Český časopis historický, Praha, Historický ústav AV ČR, 2012, 0862-6111.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 60300 6.3 Philosophy, Ethics and Religion
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/00216224:14210/12:00057327
Organizační jednotka Filozofická fakulta
Klíčová slova anglicky medieval inquisition; inquisitio heretice pravitatis; state of research; perspectives; trial records; source criticism; theories of discourse; distribution of power
Štítky rivok
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: Mgr. Vendula Hromádková, učo 108933. Změněno: 27. 3. 2013 20:36.
Anotace
Zkoumání inkvizice doznává v současné době značných proměn. Posiluje svou kritičnost, uvědomuje si odkaz starší historiografie a vymezuje se vůči jejím předpojatostem, sleduje širší teoretické diskuse v historických a společenských vědách. Věnuje zvýšenou pozornost vydávání pramenů a pramenné kritice inkvizičních záznamů. Více než dříve se zajímá o svět inkvizitorů a snaží se porozumět jejich motivacím. Asi nejvýznamnější změnou celkového obrazu inkvizice je, že badatelé přestávají uvažovat o středověké inkvizici jako o organizaci či soustavě speciálních soudních tribunálů a přiklánějí se spíše k jejímu chápání jako typu právní procedury, která se ani zdaleka neomezovala na procesy ve věci hereze. Přesto však lze v inkvizičním působení nalézt jasné pravidelnosti, které varují před pojetím inkvizičního působení jako zcela roztříštěného a před jeho studiem pouze na úrovni jednotlivých soudních dvorů, nebo dokonce jednotlivých inkvizitorů. Ať už badatelé zmíněné pravidelnosti interpretují s využitím pojmu diskurzu či nikoli, shodují se na jejich zásadním vlivu na obraz o světě vypovídajících, jejž inkviziční záznamy podávají. Vztah mezi inkvizitorem a vypovídajícím však – jakkoli je zásadně nerovný – přestávají považovat za jednostranné působení inkvizitorovy moci na bezmocného, bezradného a pasivního vypovídajícího, nýbrž jej stále častěji pojímají jako vztah založený na vyjednávání, v němž měl vypovídající určitý prostor k jednání a projevu a určité možnosti klást odpor nebo jinak ovlivnit dialog, k němuž byl předvolán. V nadcházejících letech bude zapotřebí věnovat zvýšenou pořizování kritických edic četných dosud nevydaných pramenů, jakož i nových edic pramenů, jež byly vydány neuspokojivě. Lze očekávat, že se bude dále rozvíjet pramenná kritika inkvizičních záznamů, avšak zároveň že bude sílit opozice vůči radikálnímu skepticismu ohledně jejich možností zprostředkovávat pohledy vypovídajících na svět.
Anotace anglicky
This paper focuses on the state of research in the medieval inquisition. After a brief sketch of the history of research, it highlights and summarizes seven main areas of development in the contemporary study of the medieval inquisition: (1) new editions of sources, (2) new developments in source criticism of inquisitional records, (3) interest in the worlds and motivations of the inquisitors, (4) a significant revision of the traditional concept of “the Inquisition” as an organization or network of tribunals, (5) putting of medieval inquisitio heretice pravitatis into the context of development of trial procedures in the 12th-13th centuries, (6) the conception of inquisition as discourse, inspired by theories of discourse, and (7) a re-description of power relations between the inquisitor and the deponent not in terms of unidirectional exercise of power but rather in terms of dialogue, even if unbalanced, and of a negotiating about the space for agency. In the end, the author summarizes some of the perspectives and tasks in the research in medieval inquisitional records.
Návaznosti
GP401/09/P191, projekt VaVNázev: Inkviziční pojmy, klasifikace a identity a jejich ozvuky v badatelské tradici
Investor: Grantová agentura ČR, Postdoktorské projekty
VytisknoutZobrazeno: 27. 10. 2020 07:49