HORÁČEK, Radek, Zbyněk FIŠER a Vladimír HAVLÍK. Slovem, akcí, obrazem - příspěvek k interdisciplinaritě tvůrčího procesu. 1. dotisk 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012. 208 s. SPISY PEDAGOGICKÉ FAKULTY MU sv. 146. ISBN 978-80-210-5389-2.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Slovem, akcí, obrazem - příspěvek k interdisciplinaritě tvůrčího procesu
Název anglicky Among words, action, picture - a contribution to the interdisciplinarity of the creative process
Autoři HORÁČEK, Radek, Zbyněk FIŠER a Vladimír HAVLÍK.
Vydání 1. dotisk 1. vyd. Brno, 208 s. SPISY PEDAGOGICKÉ FAKULTY MU sv. 146, 2012.
Nakladatel Masarykova univerzita
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Odborná kniha
Obor 50300 5.3 Education
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
Organizační jednotka Pedagogická fakulta
ISBN 978-80-210-5389-2
Klíčová slova česky Tvůrčí psaní; akční umění; galerijní pedagogika; kreativita
Klíčová slova anglicky Creative writing; action art; gallery education; creativity
Štítky Munipress
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnil: doc. PhDr. Zbyněk Fišer, Ph.D., učo 1941. Změněno: 14. 12. 2016 23:38.
Anotace
Publikace se věnuje výzkumu tří okruhů vysokoškolských vědních oborů, zaměřeným na rozvoj a cvičení kreativity, a zabývá se možnostmi jejich vzájemného působení. V oboru tvůrčí psaní (Zbyněk Fišer) jsou rozvíjeny slovesné kompetence a schopnost tvořivě psát odborný i beletristický text. V oblasti galerijní pedagogiky (Radek Horáček) je zkoumána interpretace výtvarného díla jako aktivní tvůrčí proces a obor Akční tvorba (Vladimír Havlík) se zaměřuje na výzkum a cvičení tvůrčích aktivit v oblasti vizuálního umění. Tvůrčí práce s textem a s vizuálními informacemi je nezbytnou kompetencí pro studium i praxi.
Anotace anglicky
The publication focuses on the research of three areas of university science branches that are aimed at the development and practicing of creativity and contemplates the possibilities of cooperation among them. In the realm of Creative writing (Zbyněk Fišer), literary competence and the ability to produce scholarly as well as fiction text are developed. In the realm of Gallery education (Radek Horáček), the interpretation of artwork as an active creative process is analysed, and in the realm of Action art (Vladimír Havlík), research and creative activities in visual arts are practiced. Creative work with text as well as with visual information is an important competence in studying and practice.
Návaznosti
MUNI/A/1033/2009, interní kód MUNázev: Rozvoj kreativity ve školní i mimoškolní výtvarné pedagogice (Akronym: ROKREA)
Investor: Masarykova univerzita, Grantová agentura MU, Kategorie A - Specifický výzkum - Studentské výzkumné projekty
MUNI/21/FIS/2010, interní kód MUNázev: Vydání monografie Cvičení kreativity na vysoké škole (tvůrčí psaní; akční tvorba; galerijní pedagogika)
Investor: Masarykova univerzita, Interní projekty FF
VytisknoutZobrazeno: 27. 5. 2020 15:43