GULOVÁ, Lenka. Aktivity a programy směřující k rozvoji vzdělávacích perspektiv romského dítěte. In Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami II.Education of Pupils with Special Educational Needs II. první. Brno: Paido, 2008. s. 320-324, 8 s. edice pedagogické literatury. ISBN 978-80-7315-170-6.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Aktivity a programy směřující k rozvoji vzdělávacích perspektiv romského dítěte
Název česky Aktivity a programy směřující k rozvoji vzdělávacích perspektiv romského dítěte
Název anglicky Activities and programs aimed at the developement of educational perspectives of Roma children
Autoři GULOVÁ, Lenka (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání první. Brno, Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami II.Education of Pupils with Special Educational Needs II. od s. 320-324, 8 s. edice pedagogické literatury, 2008.
Nakladatel Paido
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Kapitola resp. kapitoly v odborné knize
Obor 50300 5.3 Education
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/00216224:14410/08:00056759
Organizační jednotka Pedagogická fakulta
ISBN 978-80-7315-170-6
Klíčová slova česky Romské děti škola asistent pedagoga učitel aktivizační programy výsledky výzkumu
Klíčová slova anglicky Roma Child school environment assistent teacher teacher activation programmes research
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: Mgr. Lenka Gulová, Ph.D., učo 5686. Změněno: 7. 4. 2012 07:59.
Anotace
Romské děti a programy směřované k jejich aktivizaci a vzdělávání. Hledání definice sociálně znevýhodněného žáka v kontextu současného školství. Podpůrné mechanismy směřující k rovným příležitostem ve školství, strategii napomáhá sběr dat a analýzy výzkumů směřovaných k romským dětem. Osvědčené mechanismy zahrnují předškolní přípravu, úlohu asistenta pedagoga, aktivizační a vzdělávací kurzy pro dospělé, nulté ročníky, vyhranění pozice romského jazyka a romologie ve vzdělávání (nejen) pedagogů. Klíčová úloha učitele a schopnost učitele kooperovat s dalšími pedagogickými, sociálně pedagogickými a psychologickými profesemi ve školním prostředí.
Anotace anglicky
Roma children and programmes aimed at their activation and education. Finding the definition of socially disadvantaged student in the context of contemporary education. Support mechanisms aimed at equal opportunities in education, strategy of facilitates data collection and analysis of research directed at Roma children. Proven mechanisms include pre-training, the role of assistant teacher, activation and training courses for adults, zero years, the strong position of the Roma language and romologie in education (not only) teachers. The key role of teachers and teachers the ability to cooperate with other educational, social, educational and psychological professions in the school environment.
Návaznosti
MSM0021622443, záměrNázev: Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání
Investor: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Výzkumné záměry
VytisknoutZobrazeno: 24. 2. 2020 21:20