ZLATUŠKA, Jiří. Informatika a problematické hodnocení inovací. In Hovory s informatiky 2010: sborník studií. Praha: Ústav informatiky AV ČR, 2010. s. 118-137, 9 s. ISBN 978-80-87136-09-6.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Informatika a problematické hodnocení inovací
Název anglicky Informatics and Problematic Evaluation of Innovations
Autoři ZLATUŠKA, Jiří (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání Praha, Hovory s informatiky 2010: sborník studií, od s. 118-137, 9 s. 2010.
Nakladatel Ústav informatiky AV ČR
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor Political science
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW URL
Kód RIV RIV/00216224:14330/10:00056800
Organizační jednotka Fakulta informatiky
ISBN 978-80-87136-09-6
Klíčová slova anglicky Research Evaluation; Informatics; Innovations; Controversial Legislature; Amateurism
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnil: prof. RNDr. Jiří Zlatuška, CSc., učo 1777. Změněno: 19. 6. 2012 10:17.
Anotace
Informatika je z hlediska metod hodnocení zapracovaných do Metodiky, jak ji připravila Rada pro výzkum, vývoj a inovace ve zvlášť špatné situaci. Tam, kde se jedná o informatiku jako vědní disciplínu trpí všemi neduhy tzv. amatérské bibliometrie (Gläsel, Laudel, 2007) zejména v tom, jak se snaží vyhovět politickým požadavkům na jednoduché hodnocení jedním číslem. V oblasti inovací míjí zvolený model posuzování výsledků všechny koncepty, které se nevejdou do konceptu placení licence za poskytnutý software. Z hlediska politických proklamací je sice informatika jedním z vysoce perspektivních oborů, hesla o budování informační společnosti však tváří v tvář neadekvátním metodám posuzování výsledků a jejich hodnoty vyznívají poněkud problematicky. Na příčiny tohoto stavu lze ukázat zcela adresně – jsou to členové Rady pro výzkum, vývoj a inovace a její Komise pro hodnocení výsledků, kteří vznášené připomínky vědomě ignorovali. Srovnání profesních standardů hodnocení výsledků výzkumu i využívání progresivních prvků v oblasti nasazování inovací obnažuje malou kompetenci konání Rady pro výzkum, vývoj a inovace.
Anotace anglicky
Informatics has received a particularly bad treatment in the Methodology for research evaluation as prepared by the governmental Council for Research, Development and Innovation. As far as Informatics as a discipline is concerned, elements of amateur bibliometry (Gläsel, Laudel, 2007) can easily be identified, especially when it comes to degree in which politicians' interests are served by producing a single number as a result. As far as innovations are concerned, model adopted misses every concept not fitting just selling program licences. in political proclamations, informatics is treated as an important discipline. When it comes to evaluation employed, the results show something else. The causes of such a gloomy state of things can be identified very precisely. Members of the Council as well as its Committee for evaluation knowingly discounted arguments contrary to their preconceptions. A comparison of established standards as well as progressive innovation development highlights the incompetency of governmenaal Council for Research, Development, and Innovation.
Návaznosti
LA09016, projekt VaVNázev: Účast ČR v European Research Consortium for Informatics and Mathematics (ERCIM) (Akronym: ERCIM)
Investor: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, INGO (jen po projekty s počátkem řešení v roce 2010)
VytisknoutZobrazeno: 23. 5. 2019 23:03