HŘEBÍČEK, Jiří, Miroslav KUBÁSEK, Lukáš KOHÚT, Luděk MATYSKA, Lucia TOKÁROVÁ a Jaroslav URBÁNEK. Vědecké výpočty v matematické biologii. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2012. 117 s. ISBN 978-80-7204-781-9.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Vědecké výpočty v matematické biologii
Název česky Vědecké výpočty v matematické biologii
Název anglicky Scientific computing in mathematical biology
Autoři HŘEBÍČEK, Jiří (203 Česká republika, garant, domácí), Miroslav KUBÁSEK (203 Česká republika, domácí), Lukáš KOHÚT (203 Česká republika, domácí), Luděk MATYSKA (203 Česká republika, domácí), Lucia TOKÁROVÁ (703 Slovensko, domácí) a Jaroslav URBÁNEK (203 Česká republika, domácí).
Vydání Brno, 117 s. 2012.
Nakladatel Akademické nakladatelství CERM
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Odborná kniha
Obor 20200 2.2 Electrical engineering, Electronic engineering, Information engineering
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
Kód RIV RIV/00216224:14110/12:00059741
Organizační jednotka Lékařská fakulta
ISBN 978-80-7204-781-9
Klíčová slova česky vědecké výpočty; výpočetní věda; Maple; MATLAB; SPSS; matematická biologie
Klíčová slova anglicky scientific computing; computational science; Maple; MATLAB; SPSS; mathematical biology
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnila: Ing. Mgr. Věra Pospíšilíková, učo 9005. Změněno: 8. 4. 2013 18:44.
Anotace
Cílem vědeckých výpočtů a počítačové vědy je řešení problémů reálného světa s využitím informačních a komunikačních technologií (ICT), nebo výpočetní architektury (software, hardware a komunikace). Využívání ICT je nutné, protože současné vědecké problémy mají často teoretické a experimentální řešení příliš složité a časově náročné. Protože současný vývoj výpočetní vědy a vědeckých výpočtů jde velmi rychle kupředu, tato publikace pomůže zlepšit výuku jednoho z předmětů výuky v oblasti "Matematické biologie" novými a aktuálními informacemi. To pomůže čtenáři v pochopení terminologie potřebné pro vědecké výpočty, a o tom, kde najít a využít zdroje informací o vědeckých výpočtech, algoritmech a jejich aplikacích v aplikačních softwarech Maple, MATLAB a SPSS.
Anotace anglicky
The aim of computational science or scientific computing is solving real-world problems using information and communication technologies (ICTs), or computing architecture (software, hardware and communications). Use of ICT is necessary because current scientific problems are often of theoretical or experimental solution too complex or time consuming. Because the current development of computational science and scientific computing is advancing very rapidly forward, created publication help improve teaching one of ordinary objects field "Mathematical Biology" with new and updated information. It will help readers in understanding the terminology needed for scientific computing, and about where to find and use sources of information on scientific computing, algorithms and their applications in Maple, MATLAB and SPSS.
VytisknoutZobrazeno: 27. 11. 2021 16:20