LASÁK, Jan and Pavla ŠIMONÍKOVÁ. Uznání závazku v judikatuře českých soudů (Recognition of an obligation in the Czech case-law). Soudní rozhledy, Praha: C. H. Beck, 2011, roč. 17, č. 8, p. 277-283. ISSN 1211-4405.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Uznání závazku v judikatuře českých soudů
Name (in English) Recognition of an obligation in the Czech case-law
Authors LASÁK, Jan (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution) and Pavla ŠIMONÍKOVÁ (203 Czech Republic, belonging to the institution).
Edition Soudní rozhledy, Praha, C. H. Beck, 2011, 1211-4405.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 50500 5.5 Law
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14220/11:00056908
Organization unit Faculty of Law
Keywords (in Czech) uznání závazku
Keywords in English recognition of an obligation
Tags recognition of an obligation
Changed by Changed by: JUDr. Jan Lasák, LL.M., Ph.D., učo 102728. Changed: 21. 4. 2012 16:29.
Abstract
Příspěvek se zabývá aktuální judikaturou českých soudů k uznání závazku.
Abstract (in English)
The articel deals with recent developments of the Czech case-law regarding the recognition of an obligation.
PrintDisplayed: 28. 9. 2020 09:04