VITURKA, Milan, Vilém PAŘIL a Petr TONEV. Nová metoda komparativního hodnocení účelnosti projektů výstavby dopravní infrastruktury (případová studie dálnic a rychlostních silnic v České republice). Urbanismus a územní rozvoj, Brno: ÚÚR - MMR ČR, 2012, XV, č. 2, s. 28-34. ISSN 1212-0855.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Nová metoda komparativního hodnocení účelnosti projektů výstavby dopravní infrastruktury (případová studie dálnic a rychlostních silnic v České republice)
Název anglicky A new method of comparative evaluation of the purposefulness of transportation infrastructure projects
Autoři VITURKA, Milan (203 Česká republika, garant, domácí), Vilém PAŘIL (203 Česká republika, domácí) a Petr TONEV (203 Česká republika, domácí).
Vydání Urbanismus a územní rozvoj, Brno, ÚÚR - MMR ČR, 2012, 1212-0855.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 50600 5.6 Political science
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW Urbanismus a územní rozvoj
Kód RIV RIV/00216224:14560/12:00059771
Organizační jednotka Ekonomicko-správní fakulta
Klíčová slova česky účelnost veřejných výdajů - multikriteriální hodnocení projektů - dopravní infrastruktura
Klíčová slova anglicky purposefullness of public expenditures - multi-criteria evaluation of projects - transport infrastructure
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnil: Ing. Vilém Pařil, Ph.D., učo 76412. Změněno: 22. 3. 2017 08:43.
Anotace
Příspěvek se zabývá hodnocením účelnosti vybraných projektů výstavby silnic a dálnic v České republice. Originální metodika jejího hodnocení zohledňuje technické, ekonomické, politické, prostorové a environmentální aspekty (kritéria relevance, užitečnosti, integrace, stimulace a udržitelnosti). Prakticky významným výsledkem její aplikace v oblasti optimalizace veřejných výdajů je rozdělení vybraných projektů do tří skupin: projekty s prokázanou, diskutabilní a neprokázanou účelností výstavby.
Anotace anglicky
The article comments on evaluation of purposefulness of selected projects for highway and motorway construction in the Czech Republic. An original evaluation methodology is presented, covering technical, economic, political, spatial and environmental aspects (criteria of relevance, usefulness, integration, stimulation and sustainability). A relevant result of its application on then field of optimization of public expenditures is the division of selected projects into three groups: projects of proven, debatable and not proven purposefulness.
Návaznosti
MUNI/A/0866/2010, interní kód MUNázev: Podnikatelské prostředí jako zdroj inovačního potenciálu a rozvoje regionů (Akronym: POPRINOV)
Investor: Masarykova univerzita, Grantová agentura MU, Kategorie A - Specifický výzkum - Studentské výzkumné projekty
VytisknoutZobrazeno: 7. 12. 2019 20:30