SMEJKALOVÁ, Terezie. Smrt autora jako cesta k porozumění teleologickému výkladu. Časopis pro právní vědu a praxi, Brno: Masarykova univerzita, 2012, roč. 20, č. 1, s. 84-92. ISSN 1210-9126.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Smrt autora jako cesta k porozumění teleologickému výkladu
Název česky Smrt autora jako cesta k porozumění teleologickému výkladu
Název anglicky "Death of the Author" as a means to understanding purposive interpretation
Autoři SMEJKALOVÁ, Terezie (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání Časopis pro právní vědu a praxi, Brno, Masarykova univerzita, 2012, 1210-9126.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 5.5 Law
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/00216224:14220/12:00060148
Organizační jednotka Právnická fakulta
Klíčová slova česky smrt autora; Barthes; teleologický výklad; úmysl autora; úmysl zákonodárce; smysl textu
Klíčová slova anglicky Death of the Author; Barthes; purposive interpretation; authorial intent; intent of legislator; meaning of text
Štítky rivok
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: Mgr. Petra Georgala, učo 32967. Změněno: 29. 3. 2013 13:16.
Anotace
Tento text se zaměřuje na problematiku výkladu textů, konkrétně na vztah osoby autora, jeho záměru a textu, který vytvořil. Vychází především z literárně- teoretických přístupů, konkrétně pak ze stěžejního textu „Smrt autora“ Rolanda Barthese avlinii jeho argu- mentace diskutuje i další související přístupy. Tyto lite- rárně-teoretické přístupy jsou posléze diskutovány ve světle výkladu právních textů; některé poznatky jsou následně vztaženy k problematice teleologické metody výkladu právních textů.
Anotace anglicky
This paper focuses on the issue of interpretation of texts, in particular on the relationship between the per- sonality and intent of the author and his/her text. It ma- kes use of various literary theories, especially of the seminal piece of writing in this context: The Death of the Author by Roland Barthes. The paper follows his line of argumentation and subsequently addresses also related approaches. The findings are further discussed in relation to the interpretation of legal texts, in par- ticular the issue of purposive interpretation in law.
Návaznosti
MUNI/A/0063/2011, interní kód MUNázev: Právo jako systém/Systém of Law (Akronym: SOL)
Investor: Masarykova univerzita, Grantová agentura MU, Kategorie A - Specifický výzkum - Studentské výzkumné projekty
VytisknoutZobrazeno: 22. 5. 2019 09:41