BLAŽEK, Václav. Staré germánské jazyky : historický a gramatický přehled. Edited by Michal Schwarz. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita. 163 s. ISBN 9788021058378. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-5837-2011. 2011.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Staré germánské jazyky : historický a gramatický přehled
Autoři BLAŽEK, Václav.
Edited by Michal Schwarz.
Vydání 1. vyd. Brno, 163 s. 2011.
Nakladatel Masarykova univerzita
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Odborná kniha
Obor 60200 6.2 Languages and Literature
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW URL
Organizační jednotka Filozofická fakulta
ISBN 9788021058378
Doi http://dx.doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M210-5837-2011
Štítky Munipress
Změnil Záznam byl importován z knihovního systému. Změněno: 12. 2. 2024 04:48.
Anotace
Knihu tvoří dvě části a příloha. První shrnuje nejstarší historické, lingvistické, epigrafické i archeologické stopy germánsky hovořících etnik. Druhá část přibližuje vývoj všech germánských jazyků, od kmenové minulosti až po moderní dialekty. Následuje etymologická analýza příslušných etnonym. Epigrafickou fázi starých germánských jazyků zprostředkují ukázky raných runových nápisů s interpretací. Pokud vznikly i literární texty, nejméně jeden je uveden i s překladem. Následuje stručný přehled literární tvorby. Příloha obsahuje grafy modelující pozici germánské větve i její vnitřní členění, nástin germánské srovnávací fonetiky a morfologie, několik delších latinských textů k historii germánských kmenů s překlady a přehledné tabulky s variantami runového písma a písma gótského.
Anotace anglicky
The book consists of two parts and an Appendix. In the first part the oldest historical, linguistic, epigraphic and archaeological traces of Germanic-speaking peoples are summarized. In the second part the Germanic languages are introduced from the standpoint of their historical development from tribal past to modern dialects, followed by etymologies of the corresponding ethnonyms. The epigraphic period of Germanic history is set forth with examples of early runic inscriptions and their interpretations. Examples of literary texts and surveys of literary history supplement the development of each literary language. The Appendix consists of diagrams depicting the taxonomic position of the Germanic family and its internal classification; a sketch of comparative phonetics and morphology; several longer Latin texts with translations; and finally tables with variants of Runic and Gothic scripts.
VytisknoutZobrazeno: 22. 4. 2024 23:49