ČERNOCH, Filip, Břetislav DANČÁK, Hedvika KOĎOUSKOVÁ, Anna LESHCHENKO, Petr OCELÍK, Jan OSIČKA, Václav ŠEBEK, Tomáš VLČEK and Veronika ZAPLETALOVÁ. The Future of the Druzhba Pipeline as a Strategic Challenge for the Czech Republic and Poland. 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2012. 129 pp. Monographs, Vol. No. 44. ISBN 978-80-210-5926-9. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-5926-2012.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name The Future of the Druzhba Pipeline as a Strategic Challenge for the Czech Republic and Poland
Authors ČERNOCH, Filip (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution), Břetislav DANČÁK (203 Czech Republic, belonging to the institution), Hedvika KOĎOUSKOVÁ (203 Czech Republic, belonging to the institution), Anna LESHCHENKO (804 Ukraine, belonging to the institution), Petr OCELÍK (203 Czech Republic, belonging to the institution), Jan OSIČKA (203 Czech Republic, belonging to the institution), Václav ŠEBEK (203 Czech Republic, belonging to the institution), Tomáš VLČEK (203 Czech Republic, belonging to the institution) and Veronika ZAPLETALOVÁ (203 Czech Republic, belonging to the institution).
Edition 1. vyd. Brno, 129 pp. Monographs, Vol. No. 44, 2012.
Publisher Masarykova univerzita
Other information
Original language English
Type of outcome Book on a specialized topic
Field of Study 50601 Political science
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form electronic version available online
WWW Čítárna Munispace
RIV identification code RIV/00216224:14230/12:00081813
Organization unit Faculty of Social Studies
ISBN 978-80-210-5926-9
Doi 10.5817/CZ.MUNI.M210-5926-2012
Keywords in English oil; Druzhba; pipeline; energy security; energy; dependence; rafinery
Tags Munipress
Tags International impact, Reviewed
Changed by Changed by: doc. Mgr. Filip Černoch, Ph.D., učo 65444. Changed: 22/3/2016 11:23.
Abstract
The Druzhba pipeline is one of the most important energy infrastructure projects in Central and Eastern Europe, supplying the European part of Russia's former Soviet bloc with oil since the second half of the last century. The future of the pipeline has become uncertain in recent years. The further use of Druzhba is in doubt mainly due to the difficult relations of the Russian Federation with transit countries, and its possible termination is indicated by Moscow's change in its export strategy, namely increasing crude oil exports via sea terminals, at the expense of pipelines. The authors focus on how a potential curtailment of oil supplies by Druzhba can affect the energy situation of the two customer countries, i.e. the Czech Republic and Poland. Also, the text offers answers on many questions, such as Is there a danger of curtailment of the supply of oil via Druzhba to the surveyed countries? If so, what might be the mid-term implications of the situation, economic, security or other? Which actors will be affected by potential supply curtailment and how? The study focuses on the impact on economic entities (firms), the state and even households to a limited extent.
Abstract (in Czech)
Ropovod Družba patří k jednomu z nejdůležitějších energetických infrastrukturních projektů střední a východní Evropy, zásobující od druhé poloviny minulého století evropskou část bývalého sovětského bloku ruskou ropou. Budoucnost zmiňovaného ropovodu je v posledních letech stále nejistější. Především díky obtížným vztahům Ruské federace s tranzitními zeměmi je totiž další využití Družby zpochybňováno, její možné ukončení signalizuje i snaha Moskvy o výstavbu alternativních exportních tras. Autoři se zaměří na to, jakým způsobem může potenciální omezení dodávek ropy Družbou ovlivnit energetickou situaci dvou odběratelských zemí, tedy České republiky a Polska. Text také nabídne odpovědi na řadu souvisejících otázek, jako zda hrozí omezení dodávek ropy do analyzovaných zemí prostřednictvím Družby; pokud ano, jaké může mít vzniklá situace střednědobé dopady, ať už ekonomické, bezpečnostní či jiné; či kterých aktérů se případné omezení dodávek dotkne a jak? Studie se zaměří na dopad na ekonomické subjekty (firmy), stát a v omezené míře i občany samotné.
Links
MUNI/A/0768/2011, internal MU codeName: Politické a bezpečnostní výzvy vládnutí v současné Evropě
Investor: Masaryk University, Grant Agency of Masaryk University, Category A
03_2011_czpl_iips, internal MU codeName: Budoucnost ropovodu Družba jako strategická výzva pro Českou a Polskou republiku
Investor: Ministry of Foreign Affairs of the CR, Other grant projects
Type Name Uploaded/Created by Uploaded/Created Rights
The_Future_of_the_Druzhba_Pipeline__Cernoch_et_al.__2012_.pdf  Vlček, T. 10/9/2012

Rights

Right to read
 
Right to upload
 
Right to administer:
  • a concrete person Mgr. Hedvika Koďousková, Ph.D., učo 103008
  • a concrete person Mgr. Petr Ocelík, Ph.D., učo 103253
  • a concrete person doc. Mgr. Jan Osička, Ph.D., učo 134705
  • a concrete person Mgr. et Mgr. Veronika Zapletalová, Ph.D., učo 137853
  • a concrete person doc. PhDr. Břetislav Dančák, Ph.D., učo 1649
  • a concrete person doc. PhDr. Tomáš Vlček, Ph.D., učo 179046
  • a concrete person Mgr. Anna Leshchenko, učo 182865
  • a concrete person Ing. Mgr. Václav Šebek, učo 206916
  • a concrete person doc. Mgr. Filip Černoch, Ph.D., učo 65444
Attributes
 
Print
Ask the author for author copy Displayed: 23/9/2021 05:46