BIENERTOVÁ VAŠKŮ, Julie. Diagnostický a terapeutický potenciál mikroRNA v pediatrické onkologii. In XXX. dny praktické a nemocniční pediatrie. 2012.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Diagnostický a terapeutický potenciál mikroRNA v pediatrické onkologii
Název česky Diagnostický a terapeutický potenciál mikroRNA v pediatrické onkologii
Autoři BIENERTOVÁ VAŠKŮ, Julie.
Vydání XXX. dny praktické a nemocniční pediatrie, 2012.
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Vyžádané přednášky
Obor 30209 Paediatrics
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Organizační jednotka Lékařská fakulta
Klíčová slova česky mikroRNA; pediatrie; diagnostika; terapie
Klíčová slova anglicky microRNA; pediatrics; diagnosis; therapy
Změnil Změnila: prof. MUDr. Julie Dobrovolná, Ph.D., učo 4805. Změněno: 20. 8. 2012 00:15.
Anotace
MikroRNA představují malé nekódující molekuly RNA o délce přibližně 18-25 nukleotidů zakódované v rostlinném i živočišném genomu, které regulují genovou expresi vazbou na 3‘-UTR oblasti specifických mRNA, a v dnešní době se předpokládá, že regulují expresi až 60% veškerých lidských genů. Předpokládá se, že mikroRNA hrají díky své zásadní roli v epigenetických regulacích exprese mRNA důležitou úlohu v patogenezi celé řady chorob, včetně nádorových onemocnění. Nejnovější studie ukazují, že expresní profily mikroRNA u řady nádorů v pediatrii se výrazně liší od zdravé tkáně a mohou sloužit jako významné diagnostické markery. Kromě vlastní diagnostiky před zahájením terapie, kde mohou miRNA přispět k významnému zpřesnění histologických charakteristik tkáně, mají tyto molekuly i velký potenciál z hlediska stanovení a vývoje chemo- a radiorezistence v průběhu terapie a odhadu prognózy u řady nádorových onemocnění, např. akutní lymfoblastické leukémie, různých typů lymfomů, neuroblastomu, nádorů CNS či sarkomů. V současné době probíhá intenzivní výzkum protinádorové terapie vycházející z mikroRNA-závislých regulací, buď samostatně nebo v kombinaci s tradičními terapeutickými modalitami v onkologii. Výhoda přístupů založených na mikroRNA spočívá v jejich unikátní schopnosti cílit na více efektorů signálních drah účastnících se diferenciace, proliferaci či buněčného přežití.
Anotace česky
MikroRNA představují malé nekódující molekuly RNA o délce přibližně 18-25 nukleotidů zakódované v rostlinném i živočišném genomu, které regulují genovou expresi vazbou na 3‘-UTR oblasti specifických mRNA, a v dnešní době se předpokládá, že regulují expresi až 60% veškerých lidských genů. Předpokládá se, že mikroRNA hrají díky své zásadní roli v epigenetických regulacích exprese mRNA důležitou úlohu v patogenezi celé řady chorob, včetně nádorových onemocnění. Nejnovější studie ukazují, že expresní profily mikroRNA u řady nádorů v pediatrii se výrazně liší od zdravé tkáně a mohou sloužit jako významné diagnostické markery. Kromě vlastní diagnostiky před zahájením terapie, kde mohou miRNA přispět k významnému zpřesnění histologických charakteristik tkáně, mají tyto molekuly i velký potenciál z hlediska stanovení a vývoje chemo- a radiorezistence v průběhu terapie a odhadu prognózy u řady nádorových onemocnění, např. akutní lymfoblastické leukémie, různých typů lymfomů, neuroblastomu, nádorů CNS či sarkomů. V současné době probíhá intenzivní výzkum protinádorové terapie vycházející z mikroRNA-závislých regulací, buď samostatně nebo v kombinaci s tradičními terapeutickými modalitami v onkologii. Výhoda přístupů založených na mikroRNA spočívá v jejich unikátní schopnosti cílit na více efektorů signálních drah účastnících se diferenciace, proliferaci či buněčného přežití.
VytisknoutZobrazeno: 25. 10. 2020 00:06