KLÍMA, Ondřej a Libor POLÁK. On Biautomata. RAIRO - Theoretical Informatics and Applications, Francie, 2012, roč. 46, č. 4, s. 573-592. ISSN 0988-3754. doi:10.1051/ita/2012014.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název On Biautomata
Název česky O biautomatech
Autoři KLÍMA, Ondřej (203 Česká republika, garant, domácí) a Libor POLÁK (203 Česká republika, domácí).
Vydání RAIRO - Theoretical Informatics and Applications, Francie, 2012, 0988-3754.
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor Pure mathematics
Stát vydavatele Francie
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Impakt faktor Impact factor: 0.176
Kód RIV RIV/00216224:14310/12:00057567
Organizační jednotka Přírodovědecká fakulta
Doi http://dx.doi.org/10.1051/ita/2012014
UT WoS 000310757900007
Klíčová slova anglicky Biautomata; piecewise testable languages
Štítky AKR, rivok
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnil: doc. Mgr. Ondřej Klíma, Ph.D., učo 3868. Změněno: 19. 3. 2013 14:26.
Anotace
We initiate the theory and applications of biautomata. A biautomaton can read a word alternately from the left and from the right. We assign to each regular language L its canonical biautomaton. This structure plays, among all biautomata recognizing the language L, the same role as the minimal deterministic automaton has among all deterministic automata recognizing the language L. We expect that from the graph structure of this automaton one could decide the membership of a given language for certain significant classes of languages. We present the first two results of this kind: namely, a language L is piecewise testable if and only if the canonical biautomaton of L is acyclic. From this result Simon’s famous characterization of piecewise testable languages easily follows. The second class of languages characterizable by the graph structure of their biautomata are prefix-suffix testable languages.
Anotace česky
Iniciovali jsme teorii biautomatů a ukázali její první aplikace. Biautomat může číst slovo střídavě z levé a pravé strany. Každému regulárnímu jazyku je přiřazen jeho kanonický biautomat, který mezi všemi biautomaty rozpoznávající jazyk L hraje stejnou úlohu jako minimální deterministitcký automat mezi všemi deterministickými automaty rozpoznávající L. Očekáváme, že z grafové struktury tohoto biautomatu bude možné rozhodnout příslušnost daného jazyka do jistých významných tříd jazyků. Prezentujeme první dva příklady tohoto druhu. Předně jazyk L je po částech testovatelný právě tehdy, když je jeho kanonický biautomat acyklický. Z tohoto výsledku plyne slavná Simonova charakterizace po částech testovatelných jazyků. Druhou třídou jazyků charaterizovanou pomocí grafové struktury biautomatů jsou prefix-suffix testovatelné jazyky.
Návaznosti
GA201/09/1313, projekt VaVNázev: Algebraické metody v teorii automatů a formálních jazyků II
Investor: Grantová agentura ČR, Standardní projekty
MSM0021622409, záměrNázev: Matematické struktury a jejich fyzikální aplikace
Investor: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Výzkumné záměry
VytisknoutZobrazeno: 23. 8. 2019 15:32