OPATŘILOVÁ, Dagmar a Zita NOVÁKOVÁ. Raná podpora a intervence u dětí se zdravotním postižením. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012, 321 s. ISBN 978-80-210-5880-4.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Raná podpora a intervence u dětí se zdravotním postižením
Název česky Raná podpora a intervence u dětí se zdravotním postižením
Název anglicky Early Support and Intervention for Children with Disabilities
Autoři OPATŘILOVÁ, Dagmar a Zita NOVÁKOVÁ.
Vydání 1. vyd. Brno, 321 s. 2012.
Nakladatel Masarykova univerzita
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Editorství tematického sborníku, editorství monotematického čísla odborného časopisu
Obor 50300 5.3 Education
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Organizační jednotka Pedagogická fakulta
ISBN 978-80-210-5880-4
Klíčová slova česky Raná intervence; dítě se zdravotním postižením; rodina, podpora; sociální služba
Klíčová slova anglicky Early Intervention; Pupil with Health Disability; Family; Support; Social Service
Štítky Munipress
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: doc. PhDr. Mgr. Dagmar Opatřilová, Ph.D., učo 25302. Změněno: 8. 2. 2013 05:03.
Anotace
Téma odborné publikace Raná podpora a intervence u dětí se zdravotním postižením doplňuje ucelenou problematiku osob se zdravotním postižením. Odborná publikace je členěna do šestnácti tématických celků s úvodní statí, které se svým zaměřením orientují na problematiku raného věku u dětí s postižením. Jednotlivé kapitoly prezentují původní výsledky dílčích výzkumů, které byly realizovány autorským kolektivem.
Anotace anglicky
The topic of the professional publication Early Support and Intervention for Children with Disabilities adds the comprehensive field of special education of persons with disabilities. The professional publication contains sixteen thematic units with an initial article, all of them focus on the issue of early age children with disabilities. Each chapter presents origin results of part researches which were implemented by the team of authors.
Návaznosti
MSM0021622443, záměrNázev: Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání
Investor: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání
VytisknoutZobrazeno: 16. 6. 2024 23:56