Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2019

 1. BAROŇ, Ivo, Ľuboš SOKOL, Rostislav MELICHAR a Lukas PLAN. Gravitational and tectonic stress states within a deep-seated gravitational slope deformation near the seismogenic Periadriatic Line fault. Engineering Geology. Amsterdam: Elsevier, 2019, roč. 261, 1 November 2019, s. 1-11. ISSN 0013-7952. doi:10.1016/j.enggeo.2019.105284.
 2. BAROŇ, Ivo, Ľuboš SOKOL, Lukas PLAN, Bernhard GRASEMANN, Rostislav MELICHAR, Ivanka MITROVIC a Josef STEMBERK. Kinematics of active faults in the Eastern Alps. In CETEG 2019. 2019. ISBN 978-80-7075-955-4.
 3. BAROŇ, Ivo, Lukas PLAN, Ľuboš SOKOL, Bernhard GRASEMANN, Rostislav MELICHAR, Ivanka MITROVIC a Josef STEMBERK. Present-day kinematic behaviour of active faults in the Eastern Alps. Tectonophysics. Amsterdam: Elsevier, 2019, roč. 752, 5 February 2019, s. 1-23. ISSN 0040-1951. doi:10.1016/j.tecto.2018.12.024.
 4. 2018

 5. BLAHUT, Jan, Ivo BAROŇ, Ľuboš SOKOL, Stavros MELETLIDIS, Jan KLIMEŠ, Matt ROWBERRY, Rostislav MELICHAR, Laura GARCÍA-CAÑADA a Xavi MARTÍ. Large landslide stress states calculated during extreme climatic and tectonic events on El Hierro, Canary Islands. Landslides. Springer, 2018, roč. 15, č. 9, s. 1801-1814. ISSN 1612-510X. doi:10.1007/s10346-018-0993-1.
 6. JANKOVSKÁ, Vlasta, Ivo BAROŇ, Daniel NÝVLT, Oldřich KREJČÍ a Vladimíra KREJČÍ. Last Glacial to Holocene vegetation succession recorded in polyphase slope-failure deposits on the Maleník Ridge, Outer Western Carpathians. Quaternary International. 2018, roč. 470, A, s. 38-52. ISSN 1040-6182. doi:10.1016/j.quaint.2017.10.048.
 7. SOKOL, Ľuboš, Rostislav MELICHAR a Ivo BAROŇ. New stress inversion method based on 3D fault movements. Geology, Geophysics and Environment. Krakow, Poland, 2018, roč. 44, č. 1, s. 194. ISSN 2353-0790.
 8. SOKOL, Ľuboš, Rostislav MELICHAR a Ivo BAROŇ. Present-day stress inversion from a single near-surface fault: A novel mathematical approach. Journal of Structural Geology. Oxford: PERGAMON-ELSEVIER SCIENCE LTD, 2018, roč. 117, č. 12, s. 163-167. ISSN 0191-8141. doi:10.1016/j.jsg.2018.09.013.
 9. 2017

 10. BAROŇ, Ivo, Markéta KERNSTOCKOVÁ a Rostislav MELICHAR. Stress field reconstruction in an active mudslide. In 3rd Conference on Slope Tectonics - Inherited Structures, Morphology Of Deformation And Catastrophic Failure. 289. vyd. Amsterdam: Elsevier Science, 2017. s. 170-178. ISSN 0169-555X. doi:10.1016/j.geomorph.2017.04.020.
 11. 2016

 12. OPÁLKA, Filip, Ivo BAROŇ a Rostislav MELICHAR. Strukturní podmíněnost hlubokých svahových deformací v anizotropním prostředí flyšového pásma Vnějších Západních Karpat. In Konference Svahové deformace a pseudokras. 2016.
 13. 2013

 14. BAROŇ, Ivo, Markéta KERNSTOCKOVÁ, M. FARIDI, M. BUBÍK, R. MILOVSKÝ, Rostislav MELICHAR, J. SABOURI a Jiří BABŮREK. Paleostress analysis of a gigantic gravitational mass movement in active tectonic setting: The Qoshadagh slope failure, Ahar, NW Iran. Tectonophysics. Elsevier, 2013, roč. 605, 11 October 2013, s. 70-87. ISSN 0040-1951. doi:10.1016/j.tecto.2013.07.020.
 15. 2011

 16. BAROŇ, Ivo, Markéta KERNSTOCKOVÁ, Roman NOVOTNÝ, David BURIÁNEK, Petr HRADECKÝ, Pavel HAVLÍČEK a Rostislav MELICHAR. Palaeostress analysis of a giant Holocene rockslide near Boaco and Santa Lucia (Nicaragua, Central America). In Slope Tectonics. 1. vyd. London: Geological Society, London, 2011. s. 133-145. Special Publications 351. ISBN 978-1-86239-324-0. doi:10.1144/SP351.7.
 17. 2006

 18. ŘEHÁK, Zdeněk a Ivo BAROŇ. Netopýři Hranické propasti. In Hranická propast - průvodce Národní přírodní rezervací Hůrka s nejhlubší českou propastí. 3. vyd. Valašské Meziříčí: ZO ČSOP Valašské Meziříčí, 2006. s. 37-38. Průvodce CHÚ.
 19. 2004

 20. BAROŇ, Ivo, Václav CILEK, Oldřich KREJČÍ, Rostislav MELICHAR a František HUBATKA. Structure and dynamics of deep-seated slope failures in the Magura Flysch Nappe, outer Western Carpathians (Czech Republic). Natural Hazards and Earth System Sciences. Göttingen: Copernicus GmbH, 2004, roč. 4, č. 4, s. 549-1110. ISSN 1561-8633.
 21. 2003

 22. BAROŇ, Ivo a Jan KLIMEŠ. Exkurzní průvodce po vybraných svahových deformacích na Vsetínsku (Malá Brodská, Kobylská, Jezerné, Vaculov-Sedlo, Růžďka) : vydaný při příležitosti odborného semináře "Sesuvy, člověk a krajina", 16.-18.4.2003, Hutisko-Solanec (Vsetín). Brno: Česká geologická služba, 2003. [10] l.
 23. 2002

 24. BAROŇ, Ivo. Exkurzní průvodce po hlubokých svahových deformacích na Vsetínsku : (Křížový vrch, Vaculov Sedlo, Kobylská a Kopce u Lidečka). Brno, 2002. 15 l.
 25. BAROŇ, Ivo, Václav CÍLEK, Karel KIRCHNER a Rostislav MELICHAR. Geomorfologické aspekty hlubokých svahových deformací na Vsetínsku. Případová studie: Vaculov-Sedlo, Kobylská a Křížový vrch. In KIRCHNER, Karel a Pavel ROŠTÍNSKÝ. Stav geomorfologických výzkumů v roce 2002 - příspěvky z mezinárodního semináře konaného 10.-11. 6. 2002 v Brně. Brno: Masarykova univerzita, 2002. s. 10-14. ISBN 80-210-2974-9.
 26. BAROŇ, Ivo. Lokalizace podzemních dutin ve vybraných svahových deformacích na základě sledování "mastných fleků" a ventarol. In Speleofórum. Praha: Česká speleologická společnost, 2002. s. 64-66. ISBN 1211-8397.
 27. ŘEHÁK, Zdeněk a Ivo BAROŇ. Netopýři Hranické propasti. In Hranická propast. 1. vyd. Valašské Meziříčí: Český svaz ochránců přírody, 2002. s. 24-25. Průvodce NPR Hůrka.
 28. KREJČÍ, Oldřich, Ivo BAROŇ, Michal BÍL, František HUBATKA, Zita JUROVÁ a Karel KIRCHNER. Slope movements in the Flysch Carpathians of Eastern Czech Republic triggered by extreme rainfalls in 1997: a case study. In ARATTANO, M., L. MARCHI, M. BONTE a J. HUBL. Physics and Chemistry of the Earth. Monitoring, Modelling and Mapping of Mass Movements. 27. vyd. Amsterdam: Elsevier Science Ltd., 2002. s. 1567-1576. ISBN 1474-7065.
 29. KREJČÍ, Oldřich, Ivo BAROŇ, Michal BÍL, Zita JUROVÁ, J. BÁRTA, František HUBATKA, M. KAŠPÁREK, Karel KIRCHNER a J. STACH. Some examples of deep-seated landslides in the Flysch Belt of the Western Carpathians. In RYBÁŘ, Jan a Josef STEMBERK. Landslides: Proceedings of the First European Conference on Landslides, Prague, Czech Republic, June 24-26, 2002. Lisse: Swets & Zeitlinger, 2002. s. 373-380. ISBN 90 5809 393 X.
 30. BAROŇ, Ivo. Speleogenesis along sub-vertical joints: A model of plateau karst shafts development. Cave and Karst Science. British Cave Research Association, 2002, roč. 29, č. 1, s. 5-12. ISSN 1336-191X.
 31. BAROŇ, Ivo. Svahové deformace. 2002. 26 l.
 32. BAROŇ, Ivo. The changes of a flow landslide shape after two years. In RYBÁŘ, Jan a Josef STEMBERK. Landslides: Proceedings of the First European Conference on Landslides, Prague, Czech Republic, June 24-26, 2002. Lisse: Swets & Zeitlinger, 2002. s. 341-342. ISBN 90 5809 393 X.
 33. 2001

 34. ŘEHÁK, Zdeněk a Ivo BAROŇ. Detectoring of flight activity of Lesser horseshoe bats, Rhinolophus hipposideros, at a cave entrance over a year. Nietoperze. Wroclaw: The Agreement for Bat Conservation, 2001, roč. 2, č. 2, s. 202-209. ISSN 1640-2677.
 35. BAROŇ, Ivo a Zdeněk ŘEHÁK. Netopýři Hranické propasti. In Speleofórum 2001. Praha: Zlatý Kůň ve spolupráci s Českou speleologickou společností, 2001. s. 44. ISBN 80-85304-72-4.
 36. 2000

 37. BAROŇ, Ivo a Pavel DOBEŠ. Výsledky speleologických výzkumů na Kopcích u Lidečka. In Speleofórum. Praha: Česká speleologická společnost, 2000. s. 5-11. ISBN 80-85304-68-6.
 38. 1999

 39. BAROŇ, Ivo a Jiří FIALA. Objev Drozdej priepasti na Plešivecké planině (Slovenský kras). In Speleofórum. Praha: Česká speleologická společnost, 1999. s. 55-56. ISBN 80-85304-65-1.
 40. 1997

 41. BAROŇ, Ivo a Zdeněk ŘEHÁK. K problematice zimování vrápence malého (Rhinolophus hipposideros) na Vsetínsku. Zpravodaj Okresního vlastivědného muzea ve Vsetíně. Vsetín: Okresní vlastivědné muzeum ve Vsetíně, 1997, roč. 1997, č. 1, s. 3-12.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 30. 11. 2021 01:59