Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2023

 1. TOMÁŠEK, Aleš, Jan MAŇOUŠEK, Jan KUTA, Jiří HLÁSENSKÝ, Leoš KŘEN, Martin ŠINDLER, Michal ZELENÝ, Petr KALA a Petr NĚMEC. Metals and Trace Elements in Calcified Valves in Patiens with Acquired Severe Aortic Valve Stenosisi: Is There a Connction with the Degeneration Process ? JOURNAL OF PERSONALIZED MEDICINE. BASEL: MDPI, 2023, roč. 13, č. 2, s. 1-15. ISSN 2075-4426. doi:10.3390/jpm13020320.
 2. VOJTÍŠEK, Tomáš a Michal ZELENÝ. Nové znalecké právo v České republice. Folia Societatis Medicinae Legalis Slovacae. Slovenská republika: Slovenská súdnolekárska spoločnosť, Bratislava, SR, 2023, XIII, 2/2023, s. 81-84. ISSN 1338-4589.
 3. 2018

 4. HIRT, Miroslav, Jan KRAJSA a Michal ZELENÝ. Identifikace neznámé osoby za pomoci kostního implantátu. Acta chirurgiae orthopaedicae et traumatologiae čechoslovaca. Praha: Galén, 2018, roč. 85, č. 6, s. 438-440. ISSN 0001-5415.
 5. BUCSUHÁZY, Kateřina, Ivo STÁŇA, Michal ZELENÝ, Jindřich RYBKA a Marek SEMELA. The comprehensive analysis of a high risk site: A case study. In CETRA 2018 5 International Conference on Road and Rail Infrastructure. 2018.
 6. STRNAD, Adam, Jan KRAJSA, Martin ŠINDLER, Michal ZELENÝ, Svatava DUCHAŇOVÁ, Martin ZEMAN a Jan FRIŠHONS. Tragédie ve Vilémově - čtyři mrtví pod tunami betonu, kamení a oceli. In XXVI. Ostravské dny forenzních věd s mezinárodní účastí. 2018. ISBN 978-80-88159-82-7.
 7. HIRT, Miroslav, František VOREL, Petr HEJNA, Vladimír ANTONÍN, Michal BERAN, Eva DAŇKOVÁ, Miroslav ĎATKO, Martin DOBIÁŠ, Petr DUBOVÝ, Miroslav DVOŘÁK, Silvia FARKAŠOVÁ IANNACCONE, Naděžda FOJTŮ, Lucie HRUŠKOVÁ, Martin JANÍK, Ludvík JUŘÍČEK, Miroslav KITKA, Jozef KRAJČOVIČ, Jan KRAJSA, Ivan MAZURA, František NOVOMESKÝ, Peter ONDRA, Alexander PILIN, Hynek ŘEHULKA, Miloš SOKOL, Kateřina STOKLÁSKOVÁ, Lubomír STRAKA, Jozef ŠIDLO, Naděžda ŠPATENKOVÁ, Petr TOMÁŠEK, Jana TOMKOVÁ, Aleš VÉMOLA, Tomáš VOJTÍŠEK, Lenka ZÁTOPKOVÁ a Michal ZELENÝ. Velký výkladový slovník soudnělékařské terminologie. 1. vydánín/a. Praha: Grada, 2018. 168 s. ISBN 978-80-247-1979-5.
 8. 2017

 9. STOKLÁSKOVÁ, Kateřina, Miroslav ĎATKO, Eva DAŇKOVÁ, Milan VOTAVA, Karel SCHNELLER, Martin ZEMAN, Tomáš VOJTÍŠEK a Michal ZELENÝ. Onkologická tajemství zemřelých. Čs. Patologie. Česká patologie o.s., 2017, roč. 62/2017, č. 3, s. 30-32. ISSN 1210-7875.
 10. 2016

 11. STOKLÁSKOVÁ, Kateřina, Pavel KUKLÍNEK, Sáva PEŠÁK, E. ŠTERZOVÁ, Vojtěch THON, Tomáš VOJTÍŠEK, M. VOTRUBOVÁ a Michal ZELENÝ. Fatální anafylaktická reakce po pobodání včelami – kazuistika. 2016.
 12. STOKLÁSKOVÁ, Kateřina, Eva DAŇKOVÁ, Karel SCHNELLER a Michal ZELENÝ. Onkologická tajemství žen. In VIII. Mezinárodní kongres úrazové chirurgie a soudního lékařství. 2016.
 13. STOKLÁSKOVÁ, Kateřina a Michal ZELENÝ. Pes v autě - legislativa, realita a důsledky. Veterinářství. Praha: Profi Press, 2016, roč. 66, č. 9, s. 667-672. ISSN 0506-8231.
 14. EICHLEROVÁ, Iveta, Miroslav ĎATKO, Michal ZELENÝ a Dušan HLAVÁČ. Přestupek nebo vražda? 2016.
 15. HIRT, Miroslav, František VOREL, Vladimír ANTONÍN, Michal BERAN, Ivan BOUŠKA, Andrea BRZOBOHATÁ, Ivana ČERNÁ, Miroslav ĎATKO, Martin DOBIÁŠ, Silvia FARKAŠOVÁ IANNACCONE, Iva GROSSOVÁ, Petr HEJNA, Václav HORÁK, Kateřina HRUBÁ, Lucie HRUŠKOVÁ, Martin JANÍK, Miroslav KITKA, Ivana KOMÁREKOVÁ, Jan KRAJSA, Ivan MAZURA, Peter ONDRA, Alexander PILIN, Pavel REJTAR, Luděk RYBA, Miloš SOKOL, Marie STAŇKOVÁ, Ľubomír STRAKA, Miroslav ŠAFR, Jozef ŠIDLO, Naděžda ŠPATENKOVÁ, Petr TOMÁŠEK, Jana TOMKOVÁ, Aleš VÉMOLA, Tomáš VOJTÍŠEK, Milan VOTAVA, David VRÁNA, Lenka ZÁTOPKOVÁ a Michal ZELENÝ. Soudní lékařství II.díl. 1.vydání. Praha: Grada Publishing.a.s., 2016. 232 s. ISBN 978-80-271-0268-6.
 16. 2015

 17. ZELENÝ, Michal a Kateřina GRUSOVÁ. A car accident involving a restrained dog within the vehicle: a case report. Veterinarni Medicina. Prague: Czech Academy of Agricultural Sciences, 2015, roč. 60, č. 7, s. 399-402. ISSN 0375-8427. doi:10.17221/8389-VETMED.
 18. HIRT, Miroslav, František VOREL a Michal ZELENÝ. Experimentální bodné poranění. Česko-slovenská patologie a soudní lékařství. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2015, roč. 60, č. 1, s. 2-3. ISSN 1210-7875.
 19. ĎATKO, Miroslav a Michal ZELENÝ. Neobvyklé okolnosti a příčiny smrti u dopravních nehod. In III. národní kongres - DOPRAVNÍ ÚRAZY 2015. 2015.
 20. ZELENÝ, Michal, Tomáš VOJTÍŠEK, Miroslav ĎATKO a Kateřina GRUSOVÁ. Problematika pitev zemřelých v souvislosti s dopravní nehodou. In ExFoS 2015 XXIV. mezinárodní vědecká konference soudního inženýrství k výročí 50 let Ústavu soudního inženýrství na VUT v Brně. 2015. ISBN 978-80-214-5100-1.
 21. GRUSOVÁ, Kateřina, Michal ZELENÝ a René BRAUNŠLEGER. Propast Macocha – Náruč sebevrahů. In XVIII. Rozmaričovy soudnělékařské pracovní dny, prezentoval MUDr. Michal Zelený, Ph.D. 2015. ISBN 978-80-260-7855-5.
 22. ĎATKO, Miroslav, Michal ZELENÝ, Jaroslav SEDLÁK a Karel SCHNELLER. Soudně lékařský a technický rozbor smrtelné dopravní nehody chodce s nákladním vozidlem. In XXIV.mezinárodní vědecká konference soudního inženýrství - ExFOS 2015. 2015. ISBN 978-80-214-5100-1.
 23. ZELENÝ, Michal, Jan PIVNIČKA, Martin ŠINDLER a Pavel KUKLETA. Unusual way of suicide by carbon monoxide. Neuroendocrinology Letters. Stockholm: Maghira and Maas Publications, 2015, roč. 36, Suppl. 1, s. 147-149. ISSN 0172-780X.
 24. ZELENÝ, Michal, Jan PIVNIČKA, Martin ŠINDLER a Pavel KUKLETA. Unusual way of suicide by carbon monoxide. In 20. Mezioborová česko-slovenská toxikologická konference TOXCON 2015. 2015. ISBN 978-80-263-0933-8.
 25. 2014

 26. HIRT, Miroslav, Michal BERAN, Miroslav DVOŘÁK, Aleš VÉMOLA, Tomáš VOJTÍŠEK, František VOREL a Michal ZELENÝ. Soudní znalectví v oboru zdravotnictví. 1. vydání. Praha: Grada publishing, 2014. 48 s. ISBN 978-80-247-3890-1.
 27. VIDLÁK, Milan, B. PLANKA a Michal ZELENÝ. Střelné poranění mozku papírovým projektilem, neurochirurgické, balistické a soudně lékařské aspekty. In 4. česko-slovenský sjezd soudního lékařství. 2014.
 28. 2013

 29. ĎATKO, Miroslav, Michal ZELENÝ a Jaroslav SEDLÁK. Dopravní nehody na ÚSL - případy z praxe. In Ing. Jan Schejbal, Ing. Albert Bradáč, Ph.D. XXII.mezinárodní vědecká konference soudního inženýrství 25.1. - 26.1.2013. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2013. s. 105-108. ISBN 978-80-214-4675-5.
 30. ĎATKO, Miroslav a Michal ZELENÝ. Dopravní nehody z pohledu soudního lékařství. In Bezpečná dopravní infrastruktura 2013. 2013.
 31. ĎATKO, Miroslav, Michal ZELENÝ a Milan VOTAVA. Neobvyklá smrtelná dopravní nehoda. In XVII. Rozmaričovy soudnělékařské pracovní dny. 2013. ISBN 978-80-260-4153-5.
 32. ĎATKO, Miroslav, Michal ZELENÝ a Karel SCHNELLER. Polytrauma - nejčastější příčina smrti u dopravních nehod. In V. Mezinárodní kongres úrazové chirurgie a soudního lékařství. 2013. ISSN 1803-179X.
 33. 2012

 34. HIRT, Miroslav, Andrea BRZOBOHATÁ, Miroslav ĎATKO, Jan KRAJSA, Tomáš VOJTÍŠEK, Michal ZELENÝ, Miloš SOKOL, Kateřina HIRTOVÁ a Aleš VÉMOLA. Dopravní nehody v soudním lékařství a soudním inženýrství. 1. vyd. Praha: Grada, 2012. 151 s. ISBN 978-80-247-4308-0.
 35. STRAKA, Lubomír, Miroslav HIRT, František NOVOMESKÝ, Michal ZELENÝ, Jozef KRAJČOVIČ, Tomáš VOJTÍŠEK, František ŠTULLER, Jan KRAJSA, Martin JANÍK, Andrea BRZOBOHATÁ, Ivana KOMÁREKOVÁ, Vladimír ANTONÍN, Janka BUCHANCOVÁ a Oto OSINA. Kompendium súdnolekárskej toxikológie. Martin SR, 2012. 179 s. ISBN 978-80-8063-378-3.
 36. ĎATKO, Miroslav, Michal ZELENÝ, Karel SCHNELLER a Eva DAŇKOVÁ. Neobvyklá příčina smrti motocyklisty po dopravní nehodě. In Polytrauma a komplikace v chirurgické péči. 2012.
 37. 2011

 38. NOVÁK, Zdeněk, Miroslav HIRT, Jan CHRASTINA, Věra FEITOVÁ, Ivo ŘÍHA, Jan KRAJSA a Michal ZELENÝ. Možnosti neuroendoskopie u nemocných s poúrazovým hydrocefalem. In III. mezinárodní kongres úrazové chirurgie a soudního lékařství, Mikulov, 1.- 2.9.2011. 2011.
 39. HIRT, Miroslav, Michal ZELENÝ, Tomáš VOJTÍŠEK, Jan KRAJSA, Andrea BRZOBOHATÁ a Eva MATĚJŮ. Soudní lékařství. Učební text pro studium na PrF MU. 1. dotisk 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011. 82 s. Edice učebnic PrF MU č. 466. ISBN 978-80-210-4583-5.
 40. CHRASTINA, Jan, Zdeněk NOVÁK, Ivo ŘÍHA, Miroslav HIRT, Radim JANČÁLEK, Michal ZELENÝ a Jan KRAJSA. Stereotaktická operace traumatických intracerebrálních hematomů. In III. mezinárodní kongres úrazové chirurgie a soudního lékařství, Mikulov, 1.- 2.9.2011. 2011.
 41. ZELENÝ, Michal, Miroslav ĎATKO a Milan VOTAVA. Technické a soudně lékařské aspekty tří smrtelných dopravních nehod motocyklistů. In XX.mezinárodní vědecká konference soudního inženýrství. 2011. ISBN 978-80-214-4238-2.
 42. HIRT, Miroslav, Lubomír STRAKA, Michal ZELENÝ, Jozef KRAJČOVIČ, Tomáš VOJTÍŠEK, František ŠTULLER, Jan KRAJSA, Andrea BRZOBOHATÁ a Vladimír ANTONÍN. Toxikologie a jiné laboratorní metody ve forenzní praxi. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011. 51 s. ISBN 978-80-210-5477-6.
 43. HIRT, Miroslav, Michal BERAN, Miroslav ĎATKO, Petr HEJNA, Jan CHRASTINA, Martin JANÍK, Ivana KOMÁREKOVÁ, Jan KRAJSA, Zdeněk NOVÁK, Ivo ŘÍHA, Lubomír STRAKA, Miroslav ŠAFR, Pavel TOUPALÍK, Andrea VLČKOVÁ, Tomáš VOJTÍŠEK, Milan VOTAVA a Michal ZELENÝ. Tupá poranění v soudním lékařství. 1.vyd. Praha: Grada Publishing, 2011. 192 s. ISBN 978-80-247-4194-9.
 44. ĎATKO, Miroslav a Michal ZELENÝ. Úmrtí motocyklisty v nemocnici po dopravní nehodě. In III.Mezinárodní kongres úrazové chirurgie a soudního lékařství Mikulov. 2011.
 45. 2010

 46. ZELENÝ, Michal, Miroslav ĎATKO a Milan VOTAVA. Dopravní nehoda dvou motocyklů a osobního automobilu ve vysoké rychlosti. In Mezinárodní kongres forenzních věd, 8.-10.9.2010, Valtice. 2010.
 47. ĎATKO, Miroslav, Michal ZELENÝ a Milan VOTAVA. Dopravní nehoda motocyklu a osobního automobilu v malé rychlosti. In Mezinárodní kongres forenzních věd, 8.-10.9.2010, Valtice. 2010.
 48. VOTAVA, Milan, Michal ZELENÝ a Miroslav ĎATKO. Dopravní nehoda motocyklu a těžkého lesního stroje. In Mezinárodní kongres forenzních věd, 8.-10.9.2010, Valtice. 2010.
 49. ĎATKO, Miroslav a Michal ZELENÝ. Dvě smrtelné dopravní nehody motocyklistů. In II.Mezinárodní kongres úrazové chirurgie a soudního lékařství 2.-3.9.2010, Mikulov. 2010.
 50. MATĚJŮ, Eva, Svatava DUCHAŇOVÁ, Michal ZELENÝ a Petr TOMÁŠEK. Chorobná příčina smrti či iatrogenní pošození ?! In Mezinárodní kongres forenzních věd, Valtice. 2010.
 51. KRAJSA, Jan a Michal ZELENÝ. Identifikace zemřelého dle pooperačních jizev a imlantovaného osteosyntetického materiálu. In II. mezinárodní kongres úrazové chirurgie a soudního lékařství, Mikulov. 2010.
 52. ZELENÝ, Michal, Eva MATĚJŮ, Miroslav HIRT, Svatava DUCHAŇOVÁ a Peter KOVÁČ. Kojenec vs. alkohol. Zelený, Michal = oral presentation, the formal first author for FSI. In Mezinárodní kongres forenzních věd, Valtice. 2010.
 53. CHRASTINA, Jan, Zdeněk NOVÁK, Miroslav HIRT, Ivo ŘÍHA, Jan KRAJSA, Michal ZELENÝ a Milan BRÁZDIL. Kraniocerebrální poranění a úmrtí u nemocných s epilepsií. In II. mezinárodní kongres úrazové chirurgie a soudního lékařství, Mikulov, 2. - 3.9.2010. 2010.
 54. NOVÁK, Zdeněk, Miroslav HIRT, Jan CHRASTINA, Michal ZELENÝ, Jan KRAJSA a Ivo ŘÍHA. Kraniocerebrální poranění u nemocného s expanzí mokového prostoru. In II. mezinárodní kongres úrazové chirurgie a soudního lékařství, Mikulov, 2. - 3.9.2010. 2010.
 55. MATĚJŮ, Eva, Svatava DUCHAŇOVÁ, Andrea BRZOBOHATÁ a Michal ZELENÝ. Kuriózní sebevražda na Masarykově okruhu v Brně. In Mezinárodní kongres forenzních věd, Valtice. 2010.
 56. HIRT, Miroslav, Tomáš VOJTÍŠEK, Michal ZELENÝ, Jan KRAJSA, Marie STAŇKOVÁ, Jiří FIALKA, J. HOLOUBEK, A. NOVONTÁ RYCHTECKÁ, Andrea VLČKOVÁ, Alexandr PILIN, Peter ONDRA, Petr HEJNA, Jana MUDROVÁ, Svatava DUCHAŇOVÁ, Kateřina ZEDNÍKOVÁ, Rudolf MACHÁČEK, Ivana ČERNÁ, Eva KREJZLÍKOVÁ, I. VÁLKA, Karel SCHNELLER, Hana VANĚRKOVÁ, Miroslav ĎATKO, František NOVOMESKÝ, Lubomír STRAKA, Jozef KRAJČOVIČ, A. HAJTMAN, V. MACKO a František VOREL. Mezirepubliková Česko - Slovenská studie korelace výsledků dechových analyzátroů a výsledků laboratorní analýzy při zjišťování hladiny alkoholu v krvi. Česko-slovenská patologie a soudní lékařství. Praha: Česká lékařská společnost JEP, 2010, roč. 55,2010, č. 1, s. 8-9. ISSN 1210-7875.
 57. DUCHAŇOVÁ, Svatava, Eva MATĚJŮ, Karel SCHNELLER, Michal ZELENÝ a Eva DAŇKOVÁ. Nepostradatelnost pitvy aneb náhlé úmrtí vs.smrt násilná. In Mezinárodní kongres forenzních věd, Zámek Valtice. 2010.
 58. PRUDIL, Lukáš, Tomáš VOJTÍŠEK, Martin ZEMAN a Michal ZELENÝ. Povinná mlčenlivost lékaře s důrazem na vztah k orgánům činným v trestním řízení. In 9. Brněnské dny přednemocniční neodkladné péče. 2010.
 59. MATĚJŮ, Eva, Michal ZELENÝ, Svatava DUCHAŇOVÁ a Miroslav HIRT. Problematika prohlídky těla zemřelého dítěte. In 9. Brněnské dny přednemocniční neodkladné péče, Mikulov. 2010.
 60. VOJTÍŠEK, Tomáš, Miroslav HIRT a Michal ZELENÝ. Spolupráce lékaře ZZS a Ústavu soudního lékařství. In 9. Brněnské dny přednemocniční neodkladné péče. 2010.
 61. 2009

 62. HIRT, Miroslav, Tomáš VOJTÍŠEK, Michal ZELENÝ, Jan KRAJSA, Marie STAŇKOVÁ, Jiří FIALKA, Alexandr PILIN, Jana MUDROVÁ, Svatava DUCHAŇOVÁ, Kateřina ZEDNÍKOVÁ, Rudolf MACHÁČEK, Ivana ČERNÁ, Eva KREJZLÍKOVÁ, Ivo VÁLKA, Karel SCHNELLER, Hana VANĚRKOVÁ, Miroslav ĎATKO, František NOVOMESKÝ, Lubomír STRAKA, Jozef KRAJČOVIČ, František ŠTULLER a František VOREL. Celorepubliková studie korelace výsledků dechových analyzátorů a výsledků laboratorní analýzy při zjišťování hladiny alkoholu v krvi. In Mezinárodní kongres úrazové chirurgie a soudního lékařství. 2009. ISBN 978-80-7392-106-4.
 63. ZACHOVÁ, Markéta, Michal ZELENÝ, Karel SCHNELLER, Tomáš PEXA a Igor KRAUS. Co řeka vzala a po čase vydala aneb příklad spolupráce soudního lékaře, forenzního antropologa a forenzního genetika. In Sborník přednášek, XVII.Ostravské dny forenzních věd s mezinárod. účastí 7.-9. října 2009. 2009.
 64. STRAKA, Lubomír, František ŠTULLER, František NOVOMESKÝ a Michal ZELENÝ. Dopad akútneho alkoholizmu na mortalitu žien v regióne severného Slovenska. Česko-slovenská patologie a soudní lékařství. Praha: Česká lékařská společnost JEP, 2009, roč. 54,2009, č. 4, s. 52-55. ISSN 1210-7875.
 65. NOVÁK, Zdeněk, Miroslav HIRT, Jan CHRASTINA, Jan KRAJSA a Michal ZELENÝ. Nové pohledy na patofyziologii difuzního axonálního poškození. In Mezinárodní kongres úrazové chirurgie a soudního lékařství, Mikulov, 2.- 3.9.2009. 2009. ISBN 978-80-7392-106-4.
 66. VOTAVA, Milan, Tomáš VOJTÍŠEK, Jan KRAJSA, Miroslav HIRT, Martin ZEMAN a Michal ZELENÝ. Plicní embolie nádorovými hmotami v soudnělékařské praxi. In XV. Rozmaričovy soudnělékařské pracovní dny, Kouty nad Desnou. 2009.
 67. ĎATKO, Miroslav a Michal ZELENÝ. Smrtelné dopravní nehody motocyklistů. In Mezinárodní kongres úrazové chirurgie a soudního lékařství, Mikulov 2.-3.září 2009. 2009. ISBN 978-80-7392-106-4.
 68. CHRASTINA, Jan, Miroslav HIRT, Zdeněk NOVÁK, Michal ZELENÝ a Jan KRAJSA. Syndrom třeseného dítěte - nové poznatky. In Mezinárodní kongres úrazové chirurgie a soudního lékařství. 2009. ISBN 978-80-7392-106-4.
 69. 2008

 70. ĎATKO, Miroslav a Michal ZELENÝ. Myokarditída jako příčina náhlé smrti 16leté dívky. In 35.Sjezd českých patologů. 2008. ISBN 978-80-7392-039-5.
 71. VOTAVA, Milan, Tomáš VOJTÍŠEK, Jan KRAJSA, Karel SCHNELLER, Miroslav HIRT a Michal ZELENÝ. Náhlá úmrtí v důsledku plicní embolie nádorovými hmotami. In 35.Sjezd českých patologů. 2008. ISBN 978-80-7392-039-5.
 72. HIRT, Miroslav, Michal ZELENÝ, Tomáš VOJTÍŠEK, Jan KRAJSA, Andrea BRZOBOHATÁ a Eva MATĚJŮ. Soudní lékařství. Brno: Masarykova Univerzita Právnická fakulta, 2008. 82 s. Edice učebnic PrF MU č. 413. ISBN 978-80-210-4583-5.
 73. HIRT, Miroslav, Michal ZELENÝ, Tomáš VOJTÍŠEK a Andrea BRZOBOHATÁ. Soudní lékařství. Učební text pro studium na PrF MU. Brno: Masarykova univerzita, 2008. 82 s. edice učebnic, sv. číslo 413. ISBN 978-80-210-4583-5.
 74. VOJTÍŠEK, Tomáš, Miroslav HIRT, Jan KRAJSA a Michal ZELENÝ. Zkušenosti s písemným testem v rámci zkoušky ze soudního lékařství. In IV. Celofakultní konference o studiu na LF MU, Brno. 2008.
 75. 2005

 76. ZELENÝ, Michal, Eva MATĚJŮ, Milan VOTAVA a Martin ŠINDLER. Intoxikace plodu oxidem uhelnatým. In XIII. Rozmaričovy soudnělékařské pracovní dny, Kouty nad Desnou. 2005.
 77. ZELENÝ, Michal, Jan KRAJSA a Miroslav HIRT. Problematika makroskopického hodnocení poranění u těl vytažených z vody. In Zimní prac. den soudního lékařství a med. práva, Olomouc 13.1.2005. 2005.
 78. 2004

 79. HIRT, Miroslav, Jan KRAJSA, Michal ZELENÝ a Helena SAMKOVÁ. Hypotetická souvislost hypertenzní krize a déletrvajícího požívání rostlinných extraktů. In XII. Ostravské dny forenzních věd, Ostravice. 2004.
 80. HIRT, Miroslav, Tomáš VOJTÍŠEK, Jan KRAJSA, Michal ZELENÝ a Ludvík JUŘÍČEK. Krvácení do Virchow - Robinových prostorů při střelném poranění hrudníku. In Zbomík prednášok, IV. celoštátny vedecký zjazd súdneho lekárstva s medzinárodnou účasťou, Martin 8. – 10.6.2004, pořadové číslo 16. Martin, Slovenská republika, 2004.
 81. HIRT, Miroslav, Tomáš VOJTÍŠEK, Jan KRAJSA a Michal ZELENÝ. Vzdálená krvácení při střelném poranění mozku. In Zbomík prednášok, IV. celoštátny vedecký zjazd súdneho lekárstva s medzinárodnou účasťou, Martin 8. – 10.6.2004, pořadové číslo 49. Marin, Slovenská republika, 2004.
 82. 2003

 83. HIRT, Miroslav, Tomáš VOJTÍŠEK, Michal ZELENÝ a Jana MUDROVÁ. Historické aspekty vývoje morfologických věd v Evropě. 2003.
 84. HIRT, Miroslav, Michal ZELENÝ, Tomáš VOJTÍŠEK a Tomáš PEXA. Historické základy středoevropských soudnělékařských věd. In XII. Rozmaričovy soudnělékařské pracovní dny, Kouty nad Desnou. 2003.
 85. 2002

 86. ZELENÝ, Michal. Akutní otrava alkoholem v mozku. In Histopatologické praktikum. Olomouc: EPAVA, 2002. s. 58-59. ISBN 80-86297-09-8.
 87. 2001

 88. HIRT, Miroslav, Helena SAMKOVÁ, Tomáš PEXA, Tomáš VOJTÍŠEK, Michal ZELENÝ a Jana MUDROVÁ. The unusual pathway of shot canal. In XII. Zjazd Polskyego Towarzystwa Medycyny Sadowej i Kryminologii, Varšava. 2001.
 89. 2000

 90. HIRT, Miroslav, Michal ZELENÝ a Tomáš PEXA. Lightly inebriated man and unusual traffic accident. In Zeszyty Naukowe Slaskiej Akademii Medycznej. Polsko, 2000. s. 30. 8.
 91. 1999

 92. HIRT, Miroslav, Dalibor STRATIL, Jiří MRÁZ, Michal ZELENÝ, Tomáš VOJTÍŠEK a Milan VOTAVA. Střelná poranění vodovodní trubkoku. In II. soudnělékařské pracovní dny v Českých Budějovicích. 1999.
 93. 1997

 94. MRÁZ, Jiří a Michal ZELENÝ. Nebezpečí ovlivnění výsledku laboratorního měření hladiny alkoholu v krvi. Alkoholizmus a drogové závislosti. Bratislava: Obzor, 1997, roč. 32, č. 3, s. 163-166. ISSN 0862-0350.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 25. 9. 2023 03:26