Masaryk University

Publication Records

česky | in English

Filter publications

  2019

 1. POTĚŠIL, Lukáš and Stanislav SEDLÁČEK. Minulost, přítomnost a budoucnost českého správního soudnictví (Past, Present and Future of Administrative Justice in the Czech Republic). In Soňa Skulová, Alena Kliková, David Hejč. Výzvy správního práva a správního soudnictví: pocta k 70. narozeninám prof. JUDr. Petra Průchy, CSc. Brno: Masarykova Univerzita, Právnická fakulta, 2019. p. 105-112. ISBN 978-80-210-9360-7.
  URL
  Name in Czech: Minulost, přítomnost a budoucnost českého správního soudnictví
  Name (in English): Past, Present and Future of Administrative Justice in the Czech Republic
  Czech. Czech Republic.
  Keywords in English: Administrative Justice
  Reviewed: yes

  Changed by: JUDr. Lukáš Potěšil, Ph.D., učo 61256. Changed: 17/12/2019 13:21.
 2. 2016

 3. KLIKOVÁ, Alena, Petr HAVLAN, Marek CHADIMA, Jana JURNÍKOVÁ, Stanislav KADEČKA, Petr PRŮCHA, Stanislav SEDLÁČEK, Soňa SKULOVÁ and Jiří VENCLÍČEK. Správní řád (Administration system). 2nd ed. Praha: Wolters Kluwer ČR, a. s., 2016. 652 pp. Meritum. ISBN 978-80-7478-943-4.
  Name (in English): Administration system
  RIV/00216224:14220/16:00108721 Book on a specialized topic. Legal sciences. Czech. Czech Republic.
  Kliková, Alena (203 Czech Republic, belonging to the institution) -- Havlan, Petr (203 Czech Republic, belonging to the institution) -- Chadima, Marek (203 Czech Republic) -- Jurníková, Jana (203 Czech Republic, belonging to the institution) -- Kadečka, Stanislav (203 Czech Republic, belonging to the institution) -- Průcha, Petr (203 Czech Republic, belonging to the institution) -- Sedláček, Stanislav (203 Czech Republic, belonging to the institution) -- Skulová, Soňa (203 Czech Republic, belonging to the institution) -- Venclíček, Jiří (203 Czech Republic)
  Keywords in English: administration systems; public administration; administrative procedure

  Changed by: Mgr. Petra Georgala, učo 32967. Changed: 9/5/2019 15:49.
 4. 2013

 5. JURNÍKOVÁ, Jana, Petr HAVLAN, Stanislav KADEČKA, Alena KLIKOVÁ, Petr KOLMAN, Veronika KUDROVÁ, Petr PRŮCHA, Stanislav SEDLÁČEK, Soňa SKULOVÁ, Jana FILIPOVÁ, Eva KEBRLOVÁ, Jakub KRÁL, Dagmar STREJČKOVÁ, Radim VIČAR, Faisal HUSSEINI and Klára PROKOPOVÁ. Správní právo.Zvláštní část. Studijní text pro bakaláře. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. 280 pp. Edice učebnic PrF MU č. 498. ISBN 978-80-210-6272-6.
  Changed by: Mgr. Martina Dvořáková, učo 180818. Changed: 30/1/2014 17:09.
 6. 2011

 7. SEDLÁČEK, Stanislav. Soudní kontrola veřejné správy (Judicial review of public administration). 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2011. 126 pp. učebnice č.482. ISBN 978-80-210-5746-3.
  Name (in English): Judicial review of public administration

  Changed by: Mgr. Martina Dvořáková, učo 180818. Changed: 30/5/2012 10:03.
 8. JURNÍKOVÁ, Jana, Soňa SKULOVÁ, Petr PRŮCHA, Petr HAVLAN, Stanislav SEDLÁČEK, Stanislav KADEČKA, Petr KOLMAN and Alena KLIKOVÁ. Správní právo: zvláštní část. 2. dotisk 6. doplněného vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011. 400 pp. Edice učebnic Právnické fakulty MU č. 477. ISBN 978-80-210-4847-8.
  Legal sciences. Czech. Czech Republic.
  Reviewed: yes

  Changed by: Mgr. Martina Dvořáková, učo 180818. Changed: 16/10/2012 13:03.
 9. 2009

 10. SEDLÁČEK, Stanislav. Možnosti ochrany před nečinností veřejné správy se zaměřením na právní úpravu zákona č. 150/2002 Sb. (soudní řád správní) (Possibilities of Protecting Against Inactiviti of Public Administration Focusing on Legal Arrangement of Act No. 150/2002 Coll.). Státní zastupitelství. Praha: Novatrix, s.r.o., 2009, 04/2009, No 04, p. 22-24, 2 pp. ISSN 1214-3758.
  Name in Czech: Možnosti ochrany před nečinností veřejné správy se zaměřením na právní úpravu zákona č. 150/2002 Sb. (soudní řád správní)
  Name (in English): Possibilities of Protecting Against Inactiviti of Public Administration Focusing on Legal Arrangement of Act No. 150/2002 Coll.
  RIV/00216224:14220/09:00035633 Article in a journal. Legal sciences. Czech. Czech Republic.
  Sedláček, Stanislav (203 Czech Republic, guarantor)
  Keywords in English: court - inactivity - public administration - administration law - rules of the court

  Changed by: Mgr. Marie Zejdová, učo 2159. Changed: 2/4/2010 18:00.
 11. 2006

 12. SEDLÁČEK, Stanislav. Subjekty správního řízení [Část II. Správní řízení. Hlava II.] (Subjects administative procedure). In Správní řád : výklad je zpracován k právnímu stavu ke dni 1.11.2006. Vyd. 1. Praha: ASPI, 2006. p. 98-125. (Meritum). ISBN 80-7357-226-5.
  Name in Czech: Subjekty správního řízení [Část II. Správní řízení. Hlava II.]
  Name (in English): Subjects administative procedure
  Legal sciences. Czech. Czech Republic.
  Keywords in English: subject administative law procedure

  Changed by: Mgr. Marie Zejdová, učo 2159. Changed: 2/4/2010 18:00.
 13. 2004

 14. JURNÍKOVÁ, Jana, Soňa SKULOVÁ, Petr PRŮCHA, Petr HAVLAN, Stanislav SEDLÁČEK, Stanislav KADEČKA, Petr KOLMAN and Alena KLIKOVÁ. Správní právo. Zvláštní část (Administrative Law - Special Section). / Jana Jurníková ... [et al.]. 5. dopl. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2004. 339 pp. Edice učebnic PrF MU v Brně ; č. 340. ISBN 80-210-3417-3.
  Name in Czech: Správní právo. Zvláštní část
  Name (in English): Administrative Law - Special Section
  RIV: Book on a specialized topic. Legal sciences. Czech. Czech Republic.
  Jurníková, Jana (203 Czech Republic, guarantor) -- Skulová, Soňa (203 Czech Republic) -- Průcha, Petr (203 Czech Republic) -- Havlan, Petr (203 Czech Republic) -- Sedláček, Stanislav (203 Czech Republic) -- Kadečka, Stanislav (203 Czech Republic) -- Kolman, Petr (203 Czech Republic) -- Kliková, Alena (203 Czech Republic)
  Keywords in English: administrative law; special section; public administration

  Changed by: JUDr. Stanislav Sedláček, Ph.D., učo 1006. Changed: 15/2/2008 12:53.
 15. 2003

 16. SEDLÁČEK, Stanislav. Právní úprava správního soudnictví účinná od 1. 1. 2003 (Legal regulations administrative justice). Právo a podnikání. Praha: Orac, 2003, Roč. 12, č. 7-8, p. 6-10. ISSN 1211-1120.
  Name in Czech: Právní úprava správního soudnictví účinná od 1. 1. 2003
  Name (in English): Legal regulations administrative justice
  RIV: Article in a journal. Legal sciences. Czech. Czech Republic.
  Sedláček, Stanislav (203 Czech Republic, guarantor)
  Keywords in English: legal regulations administrative justice

  Changed by: JUDr. Stanislav Sedláček, Ph.D., učo 1006. Changed: 15/2/2008 12:56.
 17. 2002

 18. PRŮCHA, Petr, Soňa SKULOVÁ, Stanislav SEDLÁČEK and Stanislav KADEČKA. Jak řídit kraj, město, obec : právo, normotvorba, veřejný pořádek : rukověť územní samosprávy. I. díl (Haw take control of region, town, municipality.). 1. vyd. Brno - Praha: Masarykova univerzita a Institut pro místní správu Praha, 2002. 126 pp. Institut pro místní správu Praha 1. ISBN 80-210-2954-4.
  Name in Czech: Jak řídit kraj, město, obec : právo, normotvorba, veřejný pořádek : rukověť územní samosprávy. I. díl
  Name (in English): Haw take control of region, town, municipality.
  RIV: Book on a specialized topic. Legal sciences. Czech. Czech Republic.
  Průcha, Petr (203 Czech Republic, guarantor) -- Skulová, Soňa (203 Czech Republic) -- Sedláček, Stanislav (203 Czech Republic) -- Kadečka, Stanislav (203 Czech Republic)
  Keywords in English: law; public administration; law-making; municipality; region

  Changed by: JUDr. Stanislav Sedláček, Ph.D., učo 1006. Changed: 15/2/2008 13:05.
 19. 2001

 20. SEDLÁČEK, Stanislav. Prvorepublikové Československo a správní soudnictví (Administrative justice). Časopis pro právní vědu a praxi. Brno: Masarykova univerzita, 2001, Roč. 9, č. 1, p. 70-76. ISSN 1210-9126.
  Name in Czech: Prvorepublikové Československo a správní soudnictví
  Name (in English): Administrative justice
  RIV: Article in a journal. Legal sciences. Czech. Czech Republic.
  Sedláček, Stanislav (203 Czech Republic, guarantor)
  Keywords in English: Administrative justice

  Changed by: JUDr. Stanislav Sedláček, Ph.D., učo 1006. Changed: 15/2/2008 13:09.
 21. BLAŽEK, Pavel, Petr HAVLAN, Jana JURNÍKOVÁ, Stanislav KADEČKA, Petr PRŮCHA, Stanislav SEDLÁČEK, Soňa SKULOVÁ and Miloslava ŠEBKOVÁ. Správní právo : (zvláštní část) (Administrative Law (Special Section)). Vyd. 4. dopl. Brno: Masarykova univerzita, 2001. 348 pp. Edice učebnic PrF MU ; č. 262. ISBN 80-210-2598-0.
  Name in Czech: Správní právo : (zvláštní část)
  Name (in English): Administrative Law (Special Section)
  RIV: Book on a specialized topic. Legal sciences. Czech. Czech Republic.
  Blažek, Pavel (203 Czech Republic) -- Havlan, Petr (203 Czech Republic) -- Jurníková, Jana (203 Czech Republic) -- Kadečka, Stanislav (203 Czech Republic) -- Průcha, Petr (203 Czech Republic) -- Sedláček, Stanislav (203 Czech Republic) -- Skulová, Soňa (203 Czech Republic, guarantor) -- Šebková, Miloslava (203 Czech Republic)
  Keywords in English: administrative law; special section; public administration

  Changed by: JUDr. Stanislav Sedláček, Ph.D., učo 1006. Changed: 15/2/2008 13:12.
  Identification numbers: 3129107893, 3129107894, 3129107895, 3129107896, 3129107897, 3129107898, 3129107899, 3129107900, 3129107901, 3129107902, 3129107903, 3129107904, 3129107905, 3129107906, 3129107907, 3129107908, 3129109557, 3129109558, 3129109559, 3129109560, 3129109561, 3129109562, 3129109563, 3129109564, 3129109565, 3129109566, 3129109567, 3129109568, 3129109569, 3129109570, 3129109571, 3129109572, 3129109573, 3129109574, 3129109575, 3129109576, 3129109577, 3129109578, 3129109579, 3129109580, 3129109581, 3129115547, 3129115670, 3129117283, 4200427091, 4200427092, 4200427093, 4200427094, 4200427095, 4240719260
 22. 2000

 23. SEDLÁČEK, Stanislav. K některým otázkám reformy správního soudnictví (reform administrative justice). In Aktuální otázky reformy veřejné správy. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2000. p. 133-136. ISBN 80-210-2295-7.
  Name in Czech: K některým otázkám reformy správního soudnictví
  Name (in English): reform administrative justice
  RIV: Proceedings paper. Legal sciences. Czech. Czech Republic.
  Sedláček, Stanislav (203 Czech Republic, guarantor)
  Keywords in English: reform administrative justice

  Changed by: JUDr. Stanislav Sedláček, Ph.D., učo 1006. Changed: 15/2/2008 13:16.
Displayed: 21/10/2021 15:13