Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2019

 1. POTĚŠIL, Lukáš a Stanislav SEDLÁČEK. Minulost, přítomnost a budoucnost českého správního soudnictví. In Soňa Skulová, Alena Kliková, David Hejč. Výzvy správního práva a správního soudnictví: pocta k 70. narozeninám prof. JUDr. Petra Průchy, CSc. Brno: Masarykova Univerzita, Právnická fakulta, 2019. s. 105-112. ISBN 978-80-210-9360-7.
  URL
  Název česky: Minulost, přítomnost a budoucnost českého správního soudnictví
  Název anglicky: Past, Present and Future of Administrative Justice in the Czech Republic
  čeština. Česká republika.
  Klíčová slova anglicky: Administrative Justice
  Recenzováno: ano

  Změnil: JUDr. Lukáš Potěšil, Ph.D., učo 61256. Změněno: 17. 12. 2019 13:21.
 2. 2016

 3. KLIKOVÁ, Alena, Petr HAVLAN, Marek CHADIMA, Jana JURNÍKOVÁ, Stanislav KADEČKA, Petr PRŮCHA, Stanislav SEDLÁČEK, Soňa SKULOVÁ a Jiří VENCLÍČEK. Správní řád. 2. vyd. Praha: Wolters Kluwer ČR, a. s., 2016. 652 s. Meritum. ISBN 978-80-7478-943-4.
  Název anglicky: Administration system
  RIV/00216224:14220/16:00108721 Odborná kniha. Právní vědy. čeština. Česká republika.
  Kliková, Alena (203 Česká republika, domácí) -- Havlan, Petr (203 Česká republika, domácí) -- Chadima, Marek (203 Česká republika) -- Jurníková, Jana (203 Česká republika, domácí) -- Kadečka, Stanislav (203 Česká republika, domácí) -- Průcha, Petr (203 Česká republika, domácí) -- Sedláček, Stanislav (203 Česká republika, domácí) -- Skulová, Soňa (203 Česká republika, domácí) -- Venclíček, Jiří (203 Česká republika)
  Klíčová slova anglicky: administration systems; public administration; administrative procedure

  Změnila: Mgr. Petra Georgala, učo 32967. Změněno: 9. 5. 2019 15:49.
 4. 2013

 5. JURNÍKOVÁ, Jana, Petr HAVLAN, Stanislav KADEČKA, Alena KLIKOVÁ, Petr KOLMAN, Veronika KUDROVÁ, Petr PRŮCHA, Stanislav SEDLÁČEK, Soňa SKULOVÁ, Jana FILIPOVÁ, Eva KEBRLOVÁ, Jakub KRÁL, Dagmar STREJČKOVÁ, Radim VIČAR, Faisal HUSSEINI a Klára PROKOPOVÁ. Správní právo.Zvláštní část. Studijní text pro bakaláře. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. 280 s. Edice učebnic PrF MU č. 498. ISBN 978-80-210-6272-6.
  Změnila: Mgr. Martina Dvořáková, učo 180818. Změněno: 30. 1. 2014 17:09.
 6. 2011

 7. SEDLÁČEK, Stanislav. Soudní kontrola veřejné správy. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011. 126 s. učebnice č.482. ISBN 978-80-210-5746-3.
  Název anglicky: Judicial review of public administration

  Změnila: Mgr. Martina Dvořáková, učo 180818. Změněno: 30. 5. 2012 10:03.
 8. JURNÍKOVÁ, Jana, Soňa SKULOVÁ, Petr PRŮCHA, Petr HAVLAN, Stanislav SEDLÁČEK, Stanislav KADEČKA, Petr KOLMAN a Alena KLIKOVÁ. Správní právo: zvláštní část. 2. dotisk 6. doplněného vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011. 400 s. Edice učebnic Právnické fakulty MU č. 477. ISBN 978-80-210-4847-8.
  Právní vědy. čeština. Česká republika.
  Recenzováno: ano

  Změnila: Mgr. Martina Dvořáková, učo 180818. Změněno: 16. 10. 2012 13:03.
 9. 2009

 10. SEDLÁČEK, Stanislav. Možnosti ochrany před nečinností veřejné správy se zaměřením na právní úpravu zákona č. 150/2002 Sb. (soudní řád správní). Státní zastupitelství. Praha: Novatrix, s.r.o., 2009, roč. 04/2009, č. 04, s. 22-24, 2 s. ISSN 1214-3758.
  Název česky: Možnosti ochrany před nečinností veřejné správy se zaměřením na právní úpravu zákona č. 150/2002 Sb. (soudní řád správní)
  Název anglicky: Possibilities of Protecting Against Inactiviti of Public Administration Focusing on Legal Arrangement of Act No. 150/2002 Coll.
  RIV/00216224:14220/09:00035633 Článek v odborném periodiku. Právní vědy. čeština. Česká republika.
  Sedláček, Stanislav (203 Česká republika, garant)
  Klíčová slova anglicky: court - inactivity - public administration - administration law - rules of the court

  Změnila: Mgr. Marie Zejdová, učo 2159. Změněno: 2. 4. 2010 18:00.
 11. 2006

 12. SEDLÁČEK, Stanislav. Subjekty správního řízení [Část II. Správní řízení. Hlava II.]. In Správní řád : výklad je zpracován k právnímu stavu ke dni 1.11.2006. Vyd. 1. Praha: ASPI, 2006. s. 98-125. (Meritum). ISBN 80-7357-226-5.
  Název česky: Subjekty správního řízení [Část II. Správní řízení. Hlava II.]
  Název anglicky: Subjects administative procedure
  Právní vědy. čeština. Česká republika.
  Klíčová slova anglicky: subject administative law procedure

  Změnila: Mgr. Marie Zejdová, učo 2159. Změněno: 2. 4. 2010 18:00.
 13. 2004

 14. JURNÍKOVÁ, Jana, Soňa SKULOVÁ, Petr PRŮCHA, Petr HAVLAN, Stanislav SEDLÁČEK, Stanislav KADEČKA, Petr KOLMAN a Alena KLIKOVÁ. Správní právo. Zvláštní část. / Jana Jurníková ... [et al.]. 5. dopl. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2004. 339 s. Edice učebnic PrF MU v Brně ; č. 340. ISBN 80-210-3417-3.
  Název česky: Správní právo. Zvláštní část
  Název anglicky: Administrative Law - Special Section
  RIV: Odborná kniha. Právní vědy. čeština. Česká republika.
  Jurníková, Jana (203 Česká republika, garant) -- Skulová, Soňa (203 Česká republika) -- Průcha, Petr (203 Česká republika) -- Havlan, Petr (203 Česká republika) -- Sedláček, Stanislav (203 Česká republika) -- Kadečka, Stanislav (203 Česká republika) -- Kolman, Petr (203 Česká republika) -- Kliková, Alena (203 Česká republika)
  Klíčová slova anglicky: administrative law; special section; public administration

  Změnil: JUDr. Stanislav Sedláček, Ph.D., učo 1006. Změněno: 15. 2. 2008 12:53.
 15. 2003

 16. SEDLÁČEK, Stanislav. Právní úprava správního soudnictví účinná od 1. 1. 2003. Právo a podnikání. Praha: Orac, 2003, Roč. 12, č. 7-8, s. 6-10. ISSN 1211-1120.
  Název česky: Právní úprava správního soudnictví účinná od 1. 1. 2003
  Název anglicky: Legal regulations administrative justice
  RIV: Článek v odborném periodiku. Právní vědy. čeština. Česká republika.
  Sedláček, Stanislav (203 Česká republika, garant)
  Klíčová slova anglicky: legal regulations administrative justice

  Změnil: JUDr. Stanislav Sedláček, Ph.D., učo 1006. Změněno: 15. 2. 2008 12:56.
 17. 2002

 18. PRŮCHA, Petr, Soňa SKULOVÁ, Stanislav SEDLÁČEK a Stanislav KADEČKA. Jak řídit kraj, město, obec : právo, normotvorba, veřejný pořádek : rukověť územní samosprávy. I. díl. 1. vyd. Brno - Praha: Masarykova univerzita a Institut pro místní správu Praha, 2002. 126 s. Institut pro místní správu Praha 1. ISBN 80-210-2954-4.
  Název česky: Jak řídit kraj, město, obec : právo, normotvorba, veřejný pořádek : rukověť územní samosprávy. I. díl
  Název anglicky: Haw take control of region, town, municipality.
  RIV: Odborná kniha. Právní vědy. čeština. Česká republika.
  Průcha, Petr (203 Česká republika, garant) -- Skulová, Soňa (203 Česká republika) -- Sedláček, Stanislav (203 Česká republika) -- Kadečka, Stanislav (203 Česká republika)
  Klíčová slova anglicky: law; public administration; law-making; municipality; region

  Změnil: JUDr. Stanislav Sedláček, Ph.D., učo 1006. Změněno: 15. 2. 2008 13:05.
 19. 2001

 20. SEDLÁČEK, Stanislav. Prvorepublikové Československo a správní soudnictví. Časopis pro právní vědu a praxi. Brno: Masarykova univerzita, 2001, Roč. 9, č. 1, s. 70-76. ISSN 1210-9126.
  Název česky: Prvorepublikové Československo a správní soudnictví
  Název anglicky: Administrative justice
  RIV: Článek v odborném periodiku. Právní vědy. čeština. Česká republika.
  Sedláček, Stanislav (203 Česká republika, garant)
  Klíčová slova anglicky: Administrative justice

  Změnil: JUDr. Stanislav Sedláček, Ph.D., učo 1006. Změněno: 15. 2. 2008 13:09.
 21. BLAŽEK, Pavel, Petr HAVLAN, Jana JURNÍKOVÁ, Stanislav KADEČKA, Petr PRŮCHA, Stanislav SEDLÁČEK, Soňa SKULOVÁ a Miloslava ŠEBKOVÁ. Správní právo : (zvláštní část). Vyd. 4. dopl. Brno: Masarykova univerzita, 2001. 348 s. Edice učebnic PrF MU ; č. 262. ISBN 80-210-2598-0.
  Název česky: Správní právo : (zvláštní část)
  Název anglicky: Administrative Law (Special Section)
  RIV: Odborná kniha. Právní vědy. čeština. Česká republika.
  Blažek, Pavel (203 Česká republika) -- Havlan, Petr (203 Česká republika) -- Jurníková, Jana (203 Česká republika) -- Kadečka, Stanislav (203 Česká republika) -- Průcha, Petr (203 Česká republika) -- Sedláček, Stanislav (203 Česká republika) -- Skulová, Soňa (203 Česká republika, garant) -- Šebková, Miloslava (203 Česká republika)
  Klíčová slova anglicky: administrative law; special section; public administration

  Změnil: JUDr. Stanislav Sedláček, Ph.D., učo 1006. Změněno: 15. 2. 2008 13:12.
  Přír. čísla: 3129107893, 3129107894, 3129107895, 3129107896, 3129107897, 3129107898, 3129107899, 3129107900, 3129107901, 3129107902, 3129107903, 3129107904, 3129107905, 3129107906, 3129107907, 3129107908, 3129109557, 3129109558, 3129109559, 3129109560, 3129109561, 3129109562, 3129109563, 3129109564, 3129109565, 3129109566, 3129109567, 3129109568, 3129109569, 3129109570, 3129109571, 3129109572, 3129109573, 3129109574, 3129109575, 3129109576, 3129109577, 3129109578, 3129109579, 3129109580, 3129109581, 3129115547, 3129115670, 3129117283, 4200427091, 4200427092, 4200427093, 4200427094, 4200427095, 4240719260
 22. 2000

 23. SEDLÁČEK, Stanislav. K některým otázkám reformy správního soudnictví. In Aktuální otázky reformy veřejné správy. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2000. s. 133-136. ISBN 80-210-2295-7.
  Název česky: K některým otázkám reformy správního soudnictví
  Název anglicky: reform administrative justice
  RIV: Stať ve sborníku. Právní vědy. čeština. Česká republika.
  Sedláček, Stanislav (203 Česká republika, garant)
  Klíčová slova anglicky: reform administrative justice

  Změnil: JUDr. Stanislav Sedláček, Ph.D., učo 1006. Změněno: 15. 2. 2008 13:16.
Zobrazeno: 27. 11. 2021 07:44