Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2022

 1. NEČASOVÁ, Mirka a Ladislav PTÁČEK. Supervize jako prohlubování respektu. In Sociální práce/Sociálna práca: Publicistická část k č.5/2022 Supervize. Brno: ASVSP, 2022. 5 s. ISSN 1805-885X.
  online publicistická část časopsiu Sociální práce/Sociálna práca
  Název česky: Supervize jako prohlubování respektu
  Název anglicky: Supervision as deepening of respect
  čeština. Česká republika.
  Klíčová slova anglicky: Social work; supervision; training

  Změnila: PhDr. Mirka Nečasová, Ph.D., učo 17562. Změněno: 22. 1. 2023 11:35.
 2. 2017

 3. NAVRÁTIL, Pavel, Jan KAŇÁK, Zuzana KLÁPŠŤOVÁ, Jitka NAVRÁTILOVÁ, Ladislav PTÁČEK a Karel ŘEZÁČ. Pojetí případové sociální práce (casework a casemanagement). 1. vyd. Praha: Miniterstvo práce a sociálních věcí, 2017. 72 s. Sešit sociální práce, 2/2017. ISBN 978-80-7421-137-9.
  full-text
  Název česky: Pojetí případové sociální práce (casework a casemanagement)
  Název anglicky: Conception of casework
  RIV/00216224:14230/17:00098164 Odborná kniha. Řízení, správa a administrativa. čeština. Česká republika.
  Navrátil, Pavel (203 Česká republika, garant, domácí) -- Kaňák, Jan (203 Česká republika, domácí) -- Klápšťová, Zuzana (203 Česká republika, domácí) -- Navrátilová, Jitka (203 Česká republika, domácí) -- Ptáček, Ladislav (203 Česká republika, domácí) -- Řezáč, Karel (203 Česká republika, domácí)
  Klíčová slova anglicky: social work; social casework; methods of social work
  Recenzováno: ano

  Změnila: Mgr. Blanka Farkašová, učo 97333. Změněno: 12. 3. 2018 09:03.
 4. 2016

 5. NEČASOVÁ, Mirka, Ladislav PTÁČEK a Jana ZÁRUBOVÁ. Internetové poradenství - Ecce homo. 2016.
  Název česky: Internetové poradenství - Ecce homo
  Název anglicky: Internet counselling - Ecce homo
  čeština. Česká republika.
  Recenzováno: ano

  Změnila: PhDr. Mirka Nečasová, Ph.D., učo 17562. Změněno: 21. 10. 2018 15:18.
 6. 2014

 7. NEČASOVÁ, Mirka, Ladislav PTÁČEK a Jana ZÁRUBOVÁ. Internetové poradenství - Svět bez hranic? 2014.
  Název česky: Internetové poradenství - Svět bez hranic?
  Název anglicky: Internet counselling - world without barriers?
  Sociologie, demografie. čeština. Česká republika.
  Recenzováno: ano

  Změnila: PhDr. Mirka Nečasová, Ph.D., učo 17562. Změněno: 21. 10. 2018 15:13.
 8. 2013

 9. NEČASOVÁ, Mirka a Ladislav PTÁČEK. Etické aspekty mediace. 1. vyd. Krnov: Educo, 2013. 28 s.
  Název anglicky: Ethical aspects in mediation

  Klíčová slova anglicky: mediation, neighbour and civil conflicts
  Recenzováno: ano

  Změnila: PhDr. Mirka Nečasová, Ph.D., učo 17562. Změněno: 21. 10. 2018 15:11.
 10. STANOEV, Martin a Ladislav PTÁČEK. Projekty sčítání bezdomovců - inspirace využívání statistických údajů v práci a odborné diskusi sociálních kurátorů. In XII. Celostátní odborná konference sociálních kurátorů. 2013.
  Název anglicky: Projects census of the homeless - inspiration of use of statistics in work and professional discussion of social curators

  Klíčová slova anglicky: cenzus of homeless, definition of homelessness, social curator
  Druh účasti: aktivní účast

  Změnil: Mgr. Martin Stanoev, Ph.D., učo 12314. Změněno: 6. 4. 2014 14:55.
 11. 2010

 12. HORSKÁ, Bohuslava, Andrea LÁSKOVÁ a Ladislav PTÁČEK. Internet jako cesta pomoci. 1. vyd. Praha: Nakladatelství SLON, 2010. 197 s. ISBN 978-80-7419-034-6.
  URL
  Název česky: Internet jako cesta pomoci

  Změnil: Mgr. Ladislav Ptáček, DiS., učo 103188. Změněno: 12. 11. 2010 21:33.
 13. 2009

 14. PTÁČEK, Ladislav. Život na okraji společnosti: znamení doby. Universum: revue České křesťanské akademie. Praha: Portál, 2009, XIX, č. 4, s. 29 - 31. ISSN 0862-8238.
  Změnil: Mgr. Ladislav Ptáček, DiS., učo 103188. Změněno: 3. 1. 2010 17:52.
 15. 2008

 16. HORSKÁ, Bohuslava a Ladislav PTÁČEK. Poradenské chatování odmítáme, telefon po síti nevadí. Psychologie dnes. Praha: Portál, 2008, roč. 14., č. 12, s. 36-37. ISSN 1212-9607.
  Změnil: Mgr. Ladislav Ptáček, DiS., učo 103188. Změněno: 28. 1. 2009 21:43.
 17. 2007

 18. PTÁČEK, Ladislav. Okno do světa transakční analýzy (recenze). Psychoterapie. FSS MUNI, Brno, 2007, roč. 1, 3-4, s. 215-216. ISSN 1802-3983.
  Změnil: Mgr. Ladislav Ptáček, DiS., učo 103188. Změněno: 13. 6. 2009 22:24.
 19. 2004

 20. PTÁČEK, Ladislav. Záleží na každém slově. Psychologie DNES. Praha: Portál, 2004, roč. 2004, č. 1. ISSN 1212-9607.
  Změnil: Mgr. Ladislav Ptáček, DiS., učo 103188. Změněno: 17. 1. 2007 16:37.
Zobrazeno: 31. 3. 2023 05:58