Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2021

 1. HEBEDOVÁ, Petra. Finská a česká slovesa pohybu ve vzájemném kontrastu. Časopis pro moderní filologii. Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2021, roč. 103, č. 1, s. 88-105. ISSN 0008-7386. doi:10.14712/23366591.2021.1.5.
 2. 2020

 3. HEBEDOVÁ, Petra. Experiencing time in Estonian constructions with an adjective and an MA-infinitive. Baltistica. Vilnius, 2020, roč. 55, č. 1, s. 159-179. ISSN 0132-6503. doi:10.15388/baltistica.55.1.2372.
 4. HEBEDOVÁ, Petra. Tehtävänannon vaikutus aloittelijoiden kirjoittamiin teksteihin. Kakkoskieli. Helsinki: Helsingin yliopiston suomalais-ugrilainen ja pohjoismainen osasto, 2020, Neuveden, č. 9, s. 44-58. ISSN 1238-9471.
 5. 2019

 6. ŠÍK, Jan-Marek a Petra HEBEDOVÁ. Estonian poetry with Jüri Talvet, debate and reading. Brno, 2019.
 7. 2018

 8. HEBEDOVÁ, Petra. Time is fast to run and slow to pass - nouns expressing time spans and events in constructions with adjective and ma-infinitive in Estonian. In Time and Tense in Circum Baltic, Vilnius University. 2018.
 9. 2017

 10. HEBEDOVÁ, Petra. Suomen illatiivi ja kognitiivisen kieliopin näkökulma taivutusmorfologiaan. Sananjalka. Turku (Finsko): Suomen kielen seura, 2017, roč. 59, č. 1, s. 104-124. ISSN 0558-4639.
 11. 2016

 12. HEBEDOVÁ, Petra. Adjectives co-occurring with the illative form of the MA-infinitive in Finnish and Estonian. Lähivõrdlusi. Lähivertailuja 26. Tallinn: Estonian Association for Applied Linguistics, 2016, roč. 26, č. 1, s. 127-156. ISSN 1736-9290. doi:10.5128/LV26.04.
 13. HEBEDOVÁ, Petra. Applying principles of Cognitive Grammar to the description of Finnish inflection. In Cognitive Linguistics in Brno 2016. 2016.
 14. HEBEDOVÁ, Petra. Estonský a finský illativ v pohledu kognitivní gramatiky. Vydání první. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 251 s. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity ; 444. ISBN 978-80-210-8292-2. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-8292-2016.
 15. 2013

 16. HEBEDOVÁ, Petra. Stručná gramatika estonštiny. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. 103 s. ISBN 978-80-210-6430-0.
 17. ŠEFERIS, Vaidas a Petra HEBEDOVÁ. Středověké písemnictví v Pobaltí. In Jan, Libor; Kostrhun Petr; Nerudová, Zdeňka. Svět tajemných Baltů. The World of the Mysterious Balts. 1. vyd. Brno: Moravské zemské muzeum, 2013. s. 201-213. ISBN 978-80-7028-414-8.
 18. 2012

 19. HEBEDOVÁ, Petra a Lucie HOFÍRKOVÁ. Estonsko. 1. vyd. Praha: Libri, 2012. 131 s. Stručná historie států ; sv. 80. ISBN 978-80-7277-468-5.
 20. 2010

 21. HEBEDOVÁ, Petra. Role kmenových alternací ve finštině a v estonštině. In Vladimír P. Polách. Bohemica Olomucensia 2 – Philologica Juvenilia. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2010. s. 71-80. ISSN 1803-876X.
 22. 2009

 23. HEBEDOVÁ, Petra. Suomen ja viron astevaihtelun ongelmalliset kohdat kielen oppijalle. Sananjalka. Turku (Finsko): Suomen kielen seura, 2009, roč. 51, č. 1, s. 76-98. ISSN 0558-4639.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 19. 5. 2022 02:25