Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2019

 1. RAMBOUSEK, Jiří a Lucie SEIBERTOVÁ. Down-to-Earth Training Tools for Translators. In "Teaching Translation vs. Training Translators" November 15–16, 2019, Department of English and American Studies Translation and Interpreting Section Faculty of Arts, Palacký University Olomouc, Czech Republic. 2019.
 2. 2017

 3. SEIBERTOVÁ, Lucie. Kondrysová, Eva. In iLiteratura.cz. 2017. 11 s.
 4. 2012

 5. SEIBERTOVÁ, Lucie, Barbora CHARVÁTOVÁ, Veronika PITUKOVÁ a Ludmila URBANOVÁ. An International Symposium for Doctoral Students "A Culture of Language". 2012.
 6. SEIBERTOVÁ, Lucie a Ludmila URBANOVÁ. An International Symposium for Doctoral Students "A Culture of Language". 2012.
 7. RUBÁŠ, Stanislav a Lucie SEIBERTOVÁ. Eva Kondrysová. In Rubáš, Stanislav. Slovo za slovem : s překladateli o překládání. Vyd. 1. Praha: Academia, 2012. s. 193-209. Paměť ; sv. 47. ISBN 978-80-200-2054-3.
 8. RUBÁŠ, Stanislav, Lucie SEIBERTOVÁ a Ondřej VIMR. Eva Masnerová. In Rubáš, Stanislav. Slovo za slovem : s překladateli o překládání. Vyd. 1. Praha: Academia, 2012. s. 235-250. Paměť ; sv. 47. ISBN 978-80-200-2054-3.
 9. SEIBERTOVÁ, Lucie. Hellen Keller and the Authorship of Her Works. In An International Symposium for Doctoral Students "A Culture of Language", Brno, 18-19 October 2012. 2012.
 10. RUBÁŠ, Stanislav a Lucie SEIBERTOVÁ. Jarmila Emmerová. In Rubáš, Stanislav. Slovo za slovem : s překladateli o překládání. Vyd. 1. Praha: Academia, 2012. s. 55-69. Paměť ; sv. 47. ISBN 978-80-200-2054-3.
 11. RUBÁŠ, Stanislav a Lucie SEIBERTOVÁ. Miroslav Jindra. In Rubáš, Stanislav. Slovo za slovem : s překladateli o překládání. Vyd. 1. Praha: Academia, 2012. s. 141-155. Paměť ; sv. 47. ISBN 978-80-200-2054-3.
 12. RUBÁŠ, Stanislav a Lucie SEIBERTOVÁ. Radoslav Nenadál. In Rubáš, Stanislav. Slovo za slovem : s překladateli o překládání. Vyd. 1. Praha: Academia, 2012. s. 265-281. Paměť ; sv. 47. ISBN 978-80-200-2054-3.
 13. RUBÁŠ, Stanislav a Lucie SEIBERTOVÁ. Rudolf Pellar. In Rubáš, Stanislav. Slovo za slovem : s překladateli o překládání. Vyd. 1. Praha: Academia, 2012. s. 293-308. Paměť ; sv. 47. ISBN 978-80-200-2054-3.
 14. SEIBERTOVÁ, Lucie. Shakespeare Bohumila Štěpánka. Theatralia. Brno: Masarykova univerzita, 2012, roč. 15, č. 1, s. 32-47. ISSN 1803-845X.
 15. 2011

 16. SEIBERTOVÁ, Lucie. Hlavní rozdíly v české překladatelské praxi před rokem 1989 a po něm. In 2. mezinárodní translatologická konference doktorandů na Univerzitě Konstantina Filozofa v Nitře. 2011.
 17. SEIBERTOVÁ, Lucie a Petr SUDICKÝ. Statistics and Memories: Czech Literary Translation 1945-1989 [presentation]. In 7th International Postgraduate Conference in Translation and Interpreting. 2011.
 18. 2010

 19. SEIBERTOVÁ, Lucie. Bohumil Štěpánek and His Place among Czech Shakespearean Translators. In Diversification and Its Discontents: Dynamics of the Discipline. 2010.
 20. SEIBERTOVÁ, Lucie. Literature versus Theatre: Basic Approaches to Drama Translation. In Theatre translation as collaboration: re-routing text through performance. 2010.
 21. SEIBERTOVÁ, Lucie. Perfecting the Imperfect: Tendency of Page-Oriented Translations to “Improve” on Classics. In 10th ESSE International Conference. 2010.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 2. 7. 2022 21:54