Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2020

 1. BEDNÁŘOVÁ, Jitka. Dobré dílo Josefa Floriana - hloubka, šíře, inspirace. 2020.
 2. BEDNÁŘOVÁ, Jitka. Jsme poutníci po staročesku (K devadesátinám profesorky Jaroslavy Janáčkové). Souvislosti : revue pro křesťanství a kulturu. Praha: Sdružení na podporu vydávání časopisů, 2020, XXXI, č. 3, s. 36-40. ISSN 0862-6928.
 3. 2019

 4. BEDNÁŘOVÁ, Jitka. Možná je to hra. Monografie bez pochybností a bez otázek. Jan Zahradníček: Poezie a skutečnost existence Josefa Vojvodíka a Jana Wiendla. Česká literatura. AV ČR, Ústav pro českou literaturu, 2019, roč. 67, č. 4, s. 571-582. ISSN 0009-0468.
 5. 2018

 6. BEDNÁŘOVÁ, Jitka. Musíme si prožít reparát ze své hlouposti a tísně. Rozhovor v opozici: rozmlouvání s Milanem Suchomelem. Bohemica litteraria. Brno: Masarykova univerzita, 2018, roč. 21, č. 1, s. 171-178. ISSN 1213-2144. doi:10.5817/BL2018-1-16.
 7. 2017

 8. BEDNÁŘOVÁ, Jitka. Jiří Kuběna. Host. Brno, 2017, č. 10, s. 56.
 9. 2016

 10. BEDNÁŘOVÁ, Jitka. Členství v redakční radě revue Souvislosti. 2016.
 11. 2015

 12. BEDNÁŘOVÁ, Jitka. Členství v redakční radě revue Souvislosti. 2015.
 13. BEDNÁŘOVÁ, Jitka. La lecon baroque de Claudel dans l oeuvre poetique de Jan Zahradníček. In Alexandre, Didier; Galmiche, Xavier. Paul Claudel et la Boheme. Dissonances et accord. Paris: Classiques Garnier, 2015. s. 183-192. Rencontres 109. ISBN 978-2-8124-3071-8.
 14. 2014

 15. 2013

 16. BEDNÁŘOVÁ, Jitka. Členství v redakční radě revue Souvislosti. 2013.
 17. BEDNÁŘOVÁ, Jitka. Píši stručně, jinak již to neumím (Bohuslav Reynek v dopisech). Souvislosti. Praha, 2013, roč. 2013, č. 3, s. 214-219. ISSN 0862-6928.
 18. 2012

 19. BEDNÁŘOVÁ, Jitka. Členství v redakční radě revue Souvislosti. 2012.
 20. BEDNÁŘOVÁ, Jitka. Jaroslav Med a Zahradníčkova Blahoslavená Anežka Česká. Souvislosti. Praha, 2012, roč. 2012, č. 2, s. 254-255. ISSN 0862-6928.
 21. 2011

 22. BEDNÁŘOVÁ, Jitka. Členství v grantové komisi Ministerstva kultury. 2011.
 23. BEDNÁŘOVÁ, Jitka. Členství v komisi pro cenu Toma Stopparda. 2011.
 24. 2010

 25. BEDNÁŘOVÁ, Jitka. Členka redakční rady revue Souvislosti. 2010 - 2018.
 26. BEDNÁŘOVÁ, Jitka. Členství v redakční radě revue Souvislosti. 2010 - 2019.
 27. 2009

 28. BEDNÁŘOVÁ, Jitka. "Cítit se ztracen v Holanovi má metafyzický význam." Rozhovor s Xavierem Galmichem. Souvislosti. Praha, 2009, č. 3. ISSN 0862-6928.
 29. BEDNÁŘOVÁ, Jitka. "O slušnou odměnu bude pečováno..." Ekonomické souvislosti spisovatelské profese v české kultuře 19. a 20. století. In Ústav pro českou literaturu. Praha: Ústav pro českou literaturu, 2009. s. 151-158. mimo edice. ISBN 978-80-85778-68-7.
 30. 2008

 31. BEDNÁŘOVÁ, Jitka. Dopis z Bohemky. Souvislosti. Praha: Sdružení pro Souvislosti, 2008, roč. 19, č. 3, s. 220-225, 5 s. ISSN 0862-8025.
 32. 2007

 33. BEDNÁŘOVÁ, Jitka. Josef Florian a jeho francouzští autoři. Brno: CDK, 2007. 816 s. Mimo ediční řady. ISBN 80-7325-090-X.
 34. 2005

 35. BEDNÁŘOVÁ, Jitka. Aloys Skoumal a Stará Říše. In Aloys Skoumal (1904-1988) v průsečíku cest české kultury. České Budějovice: Jihočeská universita, 2005. s. 98-107. ISBN 80-7040-750-6.
 36. BEDNÁŘOVÁ, Jitka. Ediční potěšení i zklamání (Dopisy Bohuslava Reynka Tereze Sumové). Souvislosti. 2005, č.4, s. 258-263.
 37. BEDNÁŘOVÁ, Jitka. Něha a míjení: Vězeňská milostná korespondence Jana Zahradníčka. In Víra a výraz. Brno: Host, 2005. s. 67-76. ISBN 80-7294-163-1.
 38. BEDNÁŘOVÁ, Jitka. Periodika Josefa Floriana jako kalendářová literatura moderní doby. In Povídka, román a periodický tisk v 19. a 20. století. Praha: Ústav pro českou literaturu AV ČR, 2005. s. 170-180. ISBN 80-85778-47-5.
 39. 2004

 40. BEDNÁŘOVÁ, Jitka. Malá kronika z ediční dílny: Nad souborným dílem Jana Zahradníčka. In Literatura určená k likvidaci. Brno: Obec spisovatelů, 2004. s. 157-163. ISBN 80-239-329.
 41. BEDNÁŘOVÁ, Jitka. "Mám přítele nepochopitelného a úžasného" (Josef Florian jako postava Bloyových deníků, tajného a veřejného). Souvislosti. Praha, 2004, č.1, s. 15-28. ISSN 0862-6928.
 42. BEDNÁŘOVÁ, Jitka. Rajská Etiopie a poklady zlaté (Esoterika Josefa Floriana). Praha, 2004. 20 s. Souvislosti 15, 2004, č. 4, s. 4-23.
 43. 2003

 44. BEDNÁŘOVÁ, Jitka. Antieva. Tišnov: Sursum, 2003. s. 159-161, 173;3. ISBN 80-7323-036-4.
 45. BEDNÁŘOVÁ, Jitka. Frankofilie Josefa Floriana. Souvislosti : revue pro křesťanství a kulturu. Praha: Sdružení na podporu vydávání časopisů, 2003, roč. 14, č. 3, s. 298-317. ISSN 0862-6928.
 46. BEDNÁŘOVÁ, Jitka. Nadpřirozené účetnictví (Finanční praxe Florianova Dobrého díla). Souvislosti : revue pro křesťanství a kulturu. Praha: Sdružení na podporu vydávání časopisů, 2003, roč. 14, č. 4, s. 244-259. ISSN 0862-6928.
 47. BEDNÁŘOVÁ, Jitka, Jaroslav ČERNOCKÝ a Daniela VEŠKRNOVÁ. Obrazoborec. Nevyzpytatelná. Brno: Větrné mlýny, 2003. 226 s. Dramatické texty, sv. 25. ISBN 80-86151-64-6.
 48. BEDNÁŘOVÁ, Jitka. Tajemství, které sjednocuje, in: Obrazoborec. Nevyzpytatelná. Brno: Větrné mlýny, 2003. s. 141-146. Dramatické texty, sv. 25. ISBN 80-86151-64-6.
 49. 2000

 50. BEDNÁŘOVÁ, Jitka. Lynn White, jr. Historické kořeny naší ekologické krize. Filosofický časopis. Praha: Filosofický ústav AV ČR, 2000, roč. 47, č. 1, s. 5-11. ISSN 00015-1831.
 51. BEDNÁŘOVÁ, Jitka. Svatý mořeplavec. Brno: Atlantis, 2000. 432 s. ISBN 80-7108-208-2.
 52. 1999

 53. BEDNÁŘOVÁ, Jitka. Doslov ke knize Jiřího Kuběny: Jižní Kříž. Krev Ve Víno. Kříž Dona Juana. In Jižní Kříž. První. Brno: Vetus Via, 1999. s. 515-521. ISBN 80-86118-15-0.
 54. HORÁK, Petr. Paul Ricoeur - Gabriel Marcel, Rozhovory. Překlad J. Bednářová, P. Horák a M. Poučová. Brno: Vetus via, 1999. 90 s. ISBN 8-86118-21-5.
 55. BEDNÁŘOVÁ, Jitka. Paul Ricoeur, Gabriel Marcel: Rozhovory. První. Brno: Vetus Via, 1999. 92 s. ISBN 8-86118-21-5.
 56. 1998

 57. SUCHOMEL, Milan. Slovník českých spisovatelů po roce 1945 (M-Z). In BEDNÁŘOVÁ, Jitka. Slovník českých spisovatelů po roce 1945. První. Praha: Brána, 1998. s. 575-579, 4 s. Druhý díl M-Ž. ISBN 80-7243-014-9.
 58. 1997

 59. BEDNÁŘOVÁ, Jitka. Anna Pammrová, jediná svého druhu. Věstník Společnosti Anny Pammrové. 1997, nemá, č. 4, s. 1-2, 3 s.
 60. BEDNÁŘOVÁ, Jitka. Gabriel Marcel en République Tcheque. Bulletin de l Association Présence de Gabriel Marcel. 1997, nemá, č. 7, s. 43-44. ISSN 1166-9993.
 61. BEDNÁŘOVÁ, Jitka. Léon Bloy - O.A.Tichý. Host. Brno: Brno, 1997, roč. 13, č. 8, s. 65-106, 41 s. ISSN 1211-9938.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 26. 7. 2021 03:46