Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2021

 1. KONEČNÝ, Pavel a Zdeněk BOCHNÍČEK. Veletrh nápadů učitelů fyziky 26. Sborník z konference. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2021. 163 s. ISBN 978-80-280-0009-7.
 2. 2017

 3. KONEČNÝ, Pavel. Experimenty s řemeny a řetízky, aneb jak jsem se naučil nedělat si starosti a mít rád motorovou pilu. Olomouc: Vydala Univerzita Palackého v Olomouci, 2017. s. 181-188. ISBN 978-80-244-5226-5.
 4. 2016

 5. KONEČNÝ, Pavel. Experimenty s měřením teploty v praktiku školských pokusů – jednoduché pokusy pro rozvoj fyzikálního porozumění. Plzeň: Vydavatelství Západočeské univerzity v Plzni Univerzitní 8, 306 14 Plzeň, 2016. s. 97-101. ISBN 978-80-261-0531-2.
 6. KONEČNÝ, Pavel. Leidenfrostův jev. Brno: Masarykova univerzita, 2016. s. 123-127. ISBN 978-80-210-8465-0.
 7. 2015

 8. KONEČNÝ, Pavel. K čemu se hodí stará dobrá žárovka, aneb fyzikálně nostalgické ohlédnutí za jedním zajímavým technickým zařízením. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2015. s. 83-86. ISBN 978-80-261-0439-1.
 9. 2014

 10. BOCHNÍČEK, Zdeněk a Pavel KONEČNÝ. Thermal sensitive foils in physics experiments. Physics Education. Bristol, United Kingdom: IOP Publishing, 2014, roč. 49, č. 4, s. 419-424. ISSN 0031-9120. doi:10.1088/0031-9120/49/4/419.
 11. 2013

 12. BOCHNÍČEK, Zdeněk a Pavel KONEČNÝ. Thermal sensitive foils in physics experiments. In ICPE-EPEC 2013, The International Conference on Physics Education, Book of Abstracts. 2013. ISBN 978-80-7378-243-6.
 13. 2012

 14. KONEČNÝ, Pavel. Experimenty s tepelnými stroji. Praha: Univerzita Karlova Matematicko-fyzikální fakulta, 2012. s. 159-164. ISBN 978-80-87343-13-5.
 15. 2007

 16. NAVRÁTIL, Zdeněk, Pavel SŤAHEL, Jana JURMANOVÁ, Pavel SLAVÍČEK a Pavel KONEČNÝ. Experimental study of atmospheric pressure plasma jet generated in surface barrier discharge configuration in argon. In Second Workshop and Training School on low Cost Aplications of Plasma Technology in Industry and Enviroment. 1. vyd. Cairo -Egypt: Al Azar, 2007. s. 33-33.
 17. 2006

 18. KONEČNÝ, Pavel. Proudění tekutiny v rotující soustavě, aneb prozraďí nám vír ve výlevce, na které polokouli se nacházíme? In Veletrh nápadů učitelů fyziky 10. Praha: Prometheus, spol. s.r.o. Čestmírova 10, 140 00 Praha 4, 2006. s. 148-153. ISBN 80-7196-331-3.
 19. 2004

 20. KONEČNÝ, Pavel. Několik experimentů z hydrodynamiky. In Veletrh nápadů učitelů fyziky 8. 2004.
 21. 2002

 22. KONEČNÝ, Pavel. Pokus o kvantitativní interpretaci jednoho hydrodynamického paradoxu. In Veletrh nápadů učitelů fyziky 7. Praha: Prometheus, spol. s.r.o. Čestmírova 10, 140 00 Praha 4, 2002. s. 27-30. ISBN 80-7196-254-6.
 23. 1997

 24. KONEČNÝ, Pavel. Lze zobrazit atomovou strukturu látky? Pedagogická fakulta v Plzni, 1997.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 9. 8. 2022 04:31