Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2019

 1. BORECKÝ, Daniel, Svatopluk NOVÁK a Petr CHALUPA. Zeměpis 8: učebnice vytvořená v souladu s RVP ZV. 2. díl, Česká republika. 7. aktualizované vyd. Brno: Nová škola, 2019. 95 s. Duhová řada. ISBN 978-80-7600-108-4.
 2. 2016

 3. BORECKÝ, Daniel, Svatopluk NOVÁK a Petr CHALUPA. Putování naší vlastí Česká republika, učebnice, 2. díl. 6. aktualizované vyd. Brno: Nová škola, 2016. 95 s. ISBN 978-80-7289-865-7.
 4. 2014

 5. BORECKÝ, Daniel, Svatopluk NOVÁK a Petr CHALUPA. Putování naší vlastí Česká republika, učebnice, 2. díl. 5. aktualizované vyd. Brno: Nová škola, 2014. 95 s. ISBN 978-80-7289-631-8.
 6. 2013

 7. BORECKÝ, Daniel, Svatopluk NOVÁK a Petr CHALUPA. Zeměpis Putování naší vlastí Česká republika učebnice, 2. díl. 4. aktualizované vyd. Brno: Nová škola, 2013. 95 s. ISBN 978-80-7289-518-2.
 8. 2009

 9. BORECKÝ, Daniel, Svatopluk NOVÁK a Petr CHALUPA. Zeměpis Putování naší vlastí Česká republika učebnice, 2. díl. 1. vyd. Brno: Nová škola, 2009. 95 s. ISBN 80-7289-102-2.
 10. 2008

 11. CHALUPA, Petr a Daniel BORECKÝ. Globální diktatura peněz prostřednictvím sdělovacích prostředků. Praha: Futura, a.s., 2008. Naše Pravda, příloha Haló novin ze dne 15.12. 2008. ISSN 1210-1494.
 12. BORECKÝ, Daniel. Jedny jsou za námi, druhé před námi. Brno: Magistrát města Brna, 2008. Brněnský Metropolitan, roč. 4., č. 11, s. 10.
 13. CHALUPA, Petr a Daniel BORECKÝ. Odpovídají projekty našim cílům? Brno: Magistrát města Brna, 2008. Brněnský Metropolitan, roč. 4, čís. 9, s. 10.
 14. 2006

 15. BORECKÝ, Daniel. Actual tendencias integradoras de la economica Checa y su historical condicionantes. 2006.
 16. 2004

 17. BORECKÝ, Daniel. La economía Checa, la integración de la Europa y los resultados de la globalisación economica. In Vyžádaná přednáška na Ekonomické fakultě University de Oriente, Santiago de Cuba. 2004.
 18. 2003

 19. BORECKÝ, Daniel. Synergie regionálního rozvoje. In Geografie XIV, Sborník prací Pedagogické fakulty MU, sv. 169, řada přírodních věd č. 22. Brno: PdF MU, 2003. s. 55 - 60. ISBN 80-210-2664-2.
 20. 2002

 21. BORECKÝ, Daniel. Regionální plánování nebo regionální rozvoj? In Geografické informácie 7, zborník z XIII. kongresu SGS Slovensko a integrujúca sa Európa. II. diel. Nitra, 2002. s. 95 - 102. ISBN 80-8050-543-8.
 22. 2001

 23. BORECKÝ, Daniel. PSERO - prvek eurodemokracie v řízení našich municipalit. Biologie - chemie - zeměpis, časopis pro výuku na základních a středních školách. Praha: SPN, a.s., 2001, roč. 10, č. 5, s. 233- 237. ISSN 1210-3349.
 24. BORECKÝ, Daniel. Úloha, vývoj a prostorový rozsah regionální politiky v ČR. In Geografie XII, Sborník Pedagogické fakulty MU, sv. 161, č. 21. Brno, 2001. s. 22 - 25.
 25. 2000

 26. BORECKÝ, Daniel. Evropská unie a regionální politika v ČR. Brno: PdF MU, 2000. s. 191 - 201.
 27. 1999

 28. BORECKÝ, Daniel. Nové správní uspořádání ČR ve světle regionální politiky Evropské unie. In Výchova k národnímu vědomí a národním hodnotám. Sborník prací Pedagogické fakulty MU, sv. 146,č. 29. 1999. s. 197 - 204. ISBN 80-210-2164-0.
 29. BORECKÝ, D. Nové uspořádání ČR ve světle regionální politiky Evropské unie. MU Brno, 1999.
 30. HOFMANN, Eduard, Boris RYCHNOVSKÝ a Daniel BORECKÝ. Organizace a přínos terénního vyučování-2. Biologie, chemie, zeměpis. Praha: SPN Praha, 1999, roč. 8, č. 4, s. 196-197. ISSN 1210-3349.
 31. BORECKÝ, Daniel a Vencálek, Jaroslav. Slovácko, geografie místního regionu pro základní školy. 1. vyd. Český Těšín: OLZA, 1999. 15 s. učebnice. ISBN 80-86082-11-3.
 32. BORECKÝ, Daniel a Wokoun René. Strategie rozvoje Olomouckého kraje. 1. vyd. Praha: SRSV VŠE Praha, 1999. 31 s. Regionální operační program za NUTS 2.
 33. BORECKÝ, Daniel. Vývoj regionální politiky ČR ve světle politiky Evropské unie. In Ke sjednocování Evropy - studie, materiály, dokumenty. Sborník prací Pedagogické fakulty MU, sv. 144. Brno: PdF MU, 1999. s. 130 - 144. ISBN 80-210-2147-0.
 34. BORECKÝ, D. Vývoj regionální politiky ČR ve světle regionální politiky Evropské unie. 1. vyd. Brno: MU Brno, 1999. 15 s. Sborník prací PedF MU Brno. ISBN 80-210-2147-0.
 35. 1998

 36. HOFMANN, Eduard, Boris RYCHNOVSKÝ a Daniel BORECKÝ. Organizace a přínos terenního vyučování (1). Biologie, chemie, zeměpis. Praha: SPN, 1998, roč. 7, č. 3, s. 186-189. ISSN 1210-3349.
 37. 1997

 38. BORECKÝ, Daniel. Geografie Moravy (příklad vlastivědného pojetí učiva regionální geografie). In Geografie. Brno: Masarykova univerzita Brno, 1997. s. 66-70. VIII. ISBN 80-210-1696-5.
 39. BORECKÝ, Daniel. Historickogeografické předpoklady regionálního rozvoje Zlína. In Geografie. Brno: Masarykova univerzita Brno, 1997. s. 62-67. IX. ISBN 80-210-1629-9.
 40. 1995

 41. VITURKA, Milan a Daniel BORECKÝ. Program sociálního a ekonomického rozvoje Třeboňska. Praha: MU Třeboň, 1995.
 42. 1988

 43. VITURKA, Milan, Daniel BORECKÝ a Jozef MEČIAR. K teorii oblastních bariér socioekonomického rozvoje. In Seminář Kupařovice. 1988.
 44. BORECKÝ, Daniel a Jozef MEČIAR. Průmyslové oblasti ČSSR a vývoj faktorální náročnosti jejich průmyslové výroby. In Soutěž mladých vědeckých pracovníků Geografického ústavu ČSAV, Brno. 1988.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 20. 1. 2021 08:52