Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2022

  1. PETR, Michal. Potřebuje občanský zákoník pojem soutěžitel? In Kotásek, J.; Špačková, M. Pocta prof.Josefu Bejčkovi k 70. narozeninám. 1., elektronické vydání. Brno: Masarykova univerzita, Právnická fakulta, 2022. s. 175 - 187. Spisy Masarykovy univerzity: řada teoretická, Edice Scientia, sv. č. 726. ISBN 978-80-280-0093-6. doi:10.5817/CZ.MUNI.P280-0094-2022.

  2021

  1. PETR, Michal. Czech Republic: May Executives Be Summoned for Dawn Raids? European Competition and Regulatory Law Review. Berlin: Lexxion Verlaggesellschaft mbH, 2021, roč. 5, č. 2, s. 138-141. ISSN 2510-3148. doi:10.21552/core/2021/2/9.
  2. ŠVEC, Martin, Antonín PANÁK a Michal PETR. Symposium energetického práva 2021. Časopis pro právní vědu a praxi. Brno: Masarykova univezita, Právnická fakulta, 2021, roč. 29, č. 3, s. 703-708. ISSN 1805-2789.

  2020

  1. POLČÁK, Radim, Michal PETR, Jiří ČERMÁK, Josef DONÁT, Zbyněk LOEBL, Tomáš GŘIVNA a Ján MATEJKA. Cyber Law in the Czech Rep. 3. vyd. Alphen aan den Rijn: Kluwer Law International, 2020. 524 s. International Encyclopaedia of Laws. ISBN 978-90-411-2188-2.
  2. PETR, Michal. First Decision Concerning Anticompetitive Conduct of Public Authorities Approved by Court. European Competition and Regulatory Law Review. Berlin: Lexxion Verlaggesellschaft mbH, 2020, roč. 2020, č. 2, s. 120-123. ISSN 2510-3148. doi:10.21552/core/2020/2/9.

  2019

  1. BEJČEK, Josef, Michal PETR a Petra PIPKOVÁ. Czech Republic. In Anna Piszcz, Adam Jasser. Legislation Covering Business-to-business Unfair Trading Practices in the Food Supply Chain in Central and Eastern European Countries. 1. vyd. Varszawa: University of Warsaw, 2019. s. 85 - 123. sine. ISBN 978-83-66282-05-6.

  2018

  1. VALDHANS, Jiří, Roman KRAMAŘÍK, Michal PETR, Karel SVOBODA a Martin SZTEFEK. Zákon o náhradě škody v oblasti hospodářské soutěže. Komentář. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2018. 228 s. Komentář. ISBN 978-80-7598-056-4.

  2016

  1. PETR, Michal. Fourth Railway Package (Almost) Adopted. European Networks Law and Regulation Quarterly. Berlín: Lexxion Publisher, 2016, roč. 2016, č. 2, s. 88-98. ISSN 2197-4446.

  2015

  1. BEJČEK, Josef, Robert NERUDA, Michal PETR a David RAUS. Competition Law in the Czech Republic. 1. vyd. Netherlands: Kluwer Law International, 2015. 230 s. Law and Business. ISBN 978-90-411-5879-6.
  2. POLČÁK, Radim, Jiří ČERMÁK, Zbyněk LOEBL, Tomáš GŘIVNA, Ján MATEJKA, Michal PETR a Otakar SCHLOSSBERGER. Cyber Law in the Czech Republic. 2. vyd. Alpen aan den Rijn: Kluwer Law International, 2015. 228 s. Encyclopaedia of Laws/Cyberlaw. ISBN 978-90-411-6076-8.
  3. BEJČEK, Josef, Robert NERUDA, Michal PETR a David RAUS. Czech Republic. In International Encyclopaedia of Laws: Competition Law. 1. vyd. Nizozemsko: Kluwer Law International BV, The Netherlands, 2015. 230 s. International Encyclopedia of Laws. ISBN 978-90-411-3368-7.
  4. BEJČEK, Josef, Robert NERUDA, Michal PETR a David RAUS. International Encyclopedia of Laws - Competition Law Czech Republic. Alphen aan den Rijn: Kluwer Law International BV, The Netherlands, 2015. 197 s. Law and Business. ISBN 978-90-411-3368-7.
  5. PETR, Michal. Zpráva z mezinárodní vědecké konference "Evropská unie a Česká republika v roce 2014 - reflexe současného stavu a budoucí perspektivy". Právník. AV ČR, Ústav státu a práva, 2015, roč. 2015, č. 1, s. 91 - 94. ISSN 0231-6625.

  2014

  1. PETR, Michal. Aplikace unijního práva veřejnou správou - příklad soutěžního práva. In STEHLÍK, Václav, HAMUĽÁK, Ondrej, JIRÁSEK, Jan, BONČKOVÁ, Helena, PETR, Michal. Unijní právo před českými soudy. Praha: Leges, 2014. s. 216-255. ISBN 978-80-7502-040-6.
  2. PETR, Michal. Approximation of Competition Laws: Lessons Learned in Central Europe. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, 2014. s. 252-270. From Eastern Partnership to the Association. A Legal and Political Analysis. ISBN 1-4438-5819-6.
  3. PETR, Michal. Limitations to the Succession of Liability. European Networks Law and Regulation Quaterly. 2014, roč. 2014, č. 2, s. 173 - 175. ISSN 2197-4446.
  4. PETR, Michal. Postponed Liberalization of Passenger Transport by Rail in the Czech Republic. European Networks Law and Regulation Quaterly. 2014, roč. 2014, č. 4, s. 313-316. ISSN 2197-4446.
  5. PETR, Michal. Rozhodovací činnost soutěžního úřadu v roce 2013. Antitrust. Sdružení KAIROS, 2014, roč. 2014, Ročenka soutěžního práva 2014, s. 33 - 35. ISSN 1804-1183.

  2013

  1. PETR, Michal. Podniky, koncerny, dceřiné společnosti… kdo vlastně odpovídá za porušení soutěžního práva? Antitrust. Sdružení KAIROS, 2013, roč. 2013, č. 2, s. 45 - 49. ISSN 1804-1183.
  2. PETR, Michal. Přičítání odpovědnosti za porušení soutěžního práva. Antitrust. Sdružení KAIROS, 2013, roč. 2013, č. 3, s. 78 - 84. ISSN 1804-1183.
  3. PETR, Michal. Rozhodovací činnost soutěžního úřadu v roce 2012. Antitrust. Sdružení KAIROS, 2013, roč. 2013, Ročenka soutěžního práva 2013, s. 45 - 47. ISSN 1804-1183.
  4. PETR, Michal. Šetření na místě a jeho soudní přezkum – druhé dějství. Antitrust. Sdružení KAIROS, 2013, roč. 2013, č. 4, s. 118 - 124. ISSN 1804-1183.
  5. PETR, Michal. Šetření na místě z pohledu mezinárodního, unijního a českého práva. Olomouc: Acta Iuridica Olomoucensia, 2013. s. 105 - 128. ISBN 978-80-87382-51-6.

  2012

  1. POLČÁK, Radim, Jiří ČERMÁK, Zbyněk LOEBL, Tomáš GŘIVNA, Ján MATEJKA a Michal PETR. Cyber Law in the Czech Republic. 1. vyd. Alpen aan den Rijn: Kluwer Law International, 2012. 228 s. Encyclopaedia of Laws/Cyberlaw. ISBN 978-90-411-4010-4.
  2. PETR, Michal a Jiří KINDL. Czech Republic. In International Competition Litigation. A Multi-jurisdictional Handbook. Alphen aan den Rijn: Wolters Kluwer, 2012. s. 73 - 122. ISBN 978-90-411-2712-9.
  3. PETR, Michal. Devátá novela soutěžního zákona. ANTITRUST - REVUE SOUTĚŽNÍHO PRÁVA. Praha: Sdružení KAIROS, 2012, č. 4, s. 134-136. ISSN 1804-1183.

  2011

  1. PETR, Michal. Narovnání v českém soutěžním právu. ANTITRUST - REVUE SOUTĚŽNÍHO PRÁVA. Praha: Sdružení KAIROS, 2011, roč. 2011, č. 4, s. 176 - 181. ISSN 1804-1183.
  2. PETR, Michal. Privtate Enforcement of Competition Law and the Policy of the Office for the Protection of Competition. In Jürgen Basedow; Jörg Philipp Terhechte; Luboš Tichý. Private Enforcement of Competition Law. 1. vyd. Baden-Baden: Nomos Verlaggesellschaft, 2011. s. 21 - 30. ISBN 978-3-8329-5651-6.

  2010

  1. PETR, Michal. Jak hodnotit úspěšnost soutěžní politiky? ANTITRUST - REVUE SOUTĚŽNÍHO PRÁVA. Praha: Sdružení KAIROS, 2010, roč. 2010, č. 4, s. 30-31. ISSN 1804-1183.
  2. PETR, Michal. K povaze řízení ve věcech ochrany hospodářské soutěže. ANTITRUST - REVUE SOUTĚŽNÍHO PRÁVA. Praha: Sdružení KAIROS, 2010, roč. 2010, č. 2, s. 7 - 11. ISSN 1804-1183.
  3. PETR, Michal. K rozhodovací praxi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. ANTITRUST - REVUE SOUTĚŽNÍHO PRÁVA. Praha: Sdružení KAIROS, 2010, roč. 2010, č. 4, s. 33-35. ISSN 1804-1183.
  4. PETR, Michal a Zuzana TONAROVÁ. Soutěžní právo, dominance a regulace „příliš vysokých“ cen. Právní rozhledy : časopis pro všechna právní odvětví. Praha: C.H. Beck, 2010, roč. 2010, č. 12, s. 419-424. ISSN 1210-6410.
  5. KINDL, Jiří a Michal PETR. The Judicial Application of European Competition Law. In The Judicial Application of Competition Law. Madrid: FIDE, 2010. s. 105-140. ISBN 978-84-8481-117-6.
  6. PETR, Michal. Z rozhodovací praxe Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. ANTITRUST - REVUE SOUTĚŽNÍHO PRÁVA. Praha: Sdružení KAIROS, 2010, roč. 2010, č. 3, s. 41-42. ISSN 1804-1183.
  7. PETR, Michal. Z rozhodovací praxe Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. ANTITRUST - REVUE SOUTĚŽNÍHO PRÁVA. Praha: Sdružení KAIROS, 2010, roč. 2010, č. 1, s. 30-32. ISSN 1804-1183.
  8. PETR, Michal, Ondřej DOSTAL, Ivana KREISELOVÁ a Vladimír VAVŘÍČEK. Zakázané dohody a zneužívání dominantního postavení v ČR. Praha: C. H. Beck, 2010. ISBN 978-80-7400-307-3.

  2009

  1. PETR, Michal. Odpovědnost v soutěžním právu. Jurisprudence. Praha: ASPI, 2009, roč. 2009, č. 4, s. 24-32. ISSN 1802-3843.
  2. PETR, Michal. Prostorové a časové souvislosti zásady ne bis in idem aneb může vstup ČR do EU znamenat beztrestnost pro účastníky kartelu? Právní rozhledy : časopis pro všechna právní odvětví. Praha: C.H. Beck, 2009, roč. 2009, č. 8, s. 285-291. ISSN 1210-6410.
  3. PETR, Michal. Připravované změny v soutěžním právu. Právní rozhledy : časopis pro všechna právní odvětví. Praha: C.H. Beck, 2009, roč. 2009, č. 4, s. II, 1 s. ISSN 1210-6410.
  4. PETR, Michal. Z rozhodovací praxe Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. ANTITRUST - REVUE SOUTĚŽNÍHO PRÁVA. Praha: Sdružení KAIROS, 2009, roč. 2009, s. 22 - 24. ISSN 1804-1183.

  2008

  1. PETR, Michal. Bílá kniha o náhradě škody způsobené porušením soutěžního práva. Praha: C.H. Beck, 2008. Právní zpravodaj.
  2. PETR, Michal. Geographic Relevant Market and Competition Authority Jurisdiction. In Definition of Relevant Markets and Other Topical Issues of Protection of Competition in the Enlarged EU. Praha: Česká asociace pro soutěžní právo, Anglo-americká vysoká škola, 2008. s. 54 - 64. ISBN 978-80-86648-18-4.
  3. PETR, Michal. Mezinárodní kartely: více trestů za jedno jednání? Právní rozhledy : časopis pro všechna právní odvětví. Praha: C.H.Beck, 2008, roč. 2008, č. 8, s. 287-294. ISSN 1210-6410.
  4. PETR, Michal. Modernizace komunitárního soutěžího práva. 1. vyd. Praha: C.H. Beck, 2008. 220 s. ISBN 978-80-7400-077-5.
  5. PETR, Michal. Princip ne bis in idem v prostoru svobody, bezpečnosti práva. In Olomoucké právnické dny 2008. Sborník příspěvků z konference. Olomouc: Iuridicum Olomoucense, 2008. s. 367 - 377. ISBN 978-80-903400-3-9.
  6. PETR, Michal. The Current Issues of Competition Law and its Human Rights Dimension. In The Process of Constitutionalisation of the EU and Related Issues. Groningen: Europa Law Publishing, 2008. s. 159-171. ISBN 978-90-76871-87-5.
  7. PETR, Michal. The Ne Bis In Idem Principle In Competition Law. European competition law review. Andover: Sweet and Maxwell, 2008, roč. 2008, č. 7, s. 392 - 400. ISSN 0144-3054.
  8. PETR, Michal. Účinky oficiálně nepřeložených pramenů komunitárního práva. Praha: C.H. Beck, 2008.

  2007

  1. PETR, Michal a Robert NERUDA. Diskuse o náhradách škody z porušení soutěžního práva vstupuje do další fáze. Praha: C.H. Beck, 2007.
  2. PETR, Michal. Právní úprava tzv. ekonomiké závislosti. Praha: C. H. Beck, 2007.
  3. PETR, Michal. Soutěžní právo v oblasti telekomunikací – návrat ke kompatibilitě. Právní rozhledy : časopis pro všechna právní odvětví. Praha: C. H. Beck, 2007, roč. 2007, č. 8, s. II, 1 s. ISSN 1210-6410.
  4. PETR, Michal. Uplatnění soutěžního práva v sektoru zemědělství. Praha: ASPI, a. s., 2007.
  5. PETR, Michal. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže vyhlásil nový program leniency. Praha: C.H. Beck, 2007.
  6. PETR, Michal a Ondřej DOSTAL. Zákon o ochraně hospodářské soutěže. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2007. 314 s. Beckova edice zákonů s judikaturou. ISBN 978-80-7179-574-2.

  2006

  1. PETR, Michal. Implementace kompetenčních ustanovení komunitárních nařízení. Právní rozhledy : časopis pro všechna právní odvětví. Praha: C. H. Beck, 2006, roč. 2006, č. 14, s. 522-526. ISSN 1210-6410.
  2. PETR, Michal a Vladimír VAVŘÍČEK. K paralelní aplikaci českého a komunitárního soutěžního práva. Právní rozhledy : časopis pro všechna právní odvětví. Praha: C.H.Beck, 2006, roč. 2006, č. 11, s. 396-400. ISSN 1210-6410.
  3. PETR, Michal. K uplatnění soutěžního práva v oblasti telekomunikací. Právní rozhledy : časopis pro všechna právní odvětví. Praha: C. H. Beck, 2006, roč. 2006, č. 3, s. 107-111. ISSN 1210-6410.
  4. PETR, Michal. Odpovědnost v souvislosti s porušením komunitárního práva. Právní rozhledy : časopis pro všechna právní odvětví. Praha: C. H. Beck, 2006, roč. 2006, č. 22, s. 810-818. ISSN 1210-6410.
  5. PETR, Michal a Vladimír VAVŘÍČEK. Právní úprava ochrany hospodářské soutěže ve světle judikatury. Jurisprudence. Praha: Stichting EMP, Utrecht, 2006, roč. 2006, č. 2, s. 58-65.
  6. PETR, Michal. Přednostní aplikace komunitárního práva českými správními úřady. Jurisprudence. Utrecht: Stichting EMP, 2006, roč. 2006, č. 6, s. 14-16. ISSN 1212-9909.
  7. PETR, Michal. Přezkum platnosti pramenů komunitárního práva z hlediska jednotlivce. Právní rozhledy : časopis pro všechna právní odvětví. Praha: C.H.Beck, 2006, roč. 2006, č. 7, s. 237-244. ISSN 1210-6410.
  8. PETR, Michal. Uplatnění soutěžního práva v oblasti telekomunikací z hlediska judikatury. Jurisprudence. Utrecht: Stichting EMP, 2006, roč. 2006, č. 7, s. 13 - 18. ISSN 1210-3977.
  9. PETR, Michal a Vladimír VAVÍČEK. Úprava podnákladových cen v České republice. Právní fórum : český právnický měsíčník. Praha: ASPI, a.s., 2006, roč. 2006, č. 10, s. 358-365. ISSN 1214-7966.
  10. PETR, Michal, Josef BEDNÁŘ a Jiří BUCHTA. Zákon o ochraně hospodářské soutěže s komentářem a předpisy souvisícími. 2. přepracované a aktualizované vydání. 2. vyd. Praha: Linde, 2006. 227 s. ISBN 80-7201-583-4.

  2005

  1. PETR, Michal. Evropská společnost - 1. část. Právní rozhledy : časopis pro všechna právní odvětví. Praha: C. H. Beck, 2005, roč. 2005, č. 2, s. 69-76. ISSN 1210-6410.
  2. PETR, Michal. Evropská společnost - 2. část. Právní rozhledy : časopis pro všechna právní odvětví. Praha: C. H. Beck, 2005, roč. 2005, č. 3, s. 107-114. ISSN 1210-6410.
  3. PETR, Michal. K účinkům nařízení ES v české republice. Právní rozhledy : časopis pro všechna právní odvětví. Praha: C. H. Beck, 2005, roč. 2005, č. 9, s. 331-335. ISSN 1210-6410.
  4. PETR, Michal. Pohled českého a komunitárního práva na pracovní pohotovost ve zdravotnictví. Právní rozhledy : časopis pro všechna právní odvětví. Praha: C. H. Beck, 2005, roč. 2005, č. 23, s. 861-867. ISSN 1210-6410.

  2004

  1. PETR, Michal. Evropské hospodářské zájmové sdružení. Právní rozhledy : časopis pro všechna právní odvětví. Praha: C. H. Beck, 2004, roč. 2004, č. 16, s. 591-599, 8 s. ISSN 1210-6410.
  2. PETR, Michal. Účinky právních norem WTO v rámci komuitárního právního řádu. Právní rozhledy : časopis pro všechna právní odvětví. Praha: C. H. Beck, 2004, roč. 2004, č. 8, s. 292-295. ISSN 1210-6410.
  3. PETR, Michal. Zvukové a čichové ochranné známky v judikatuře Evropského soudního dvora. Obchodní právo : časopis pro obchodně právní praxi. Praha: Prospektrum, 2004, roč. 2004, č. 6, s. 12-20. ISSN 1211-8278.

  2003

  1. PETR, Michal. Organizace pracovní doby ve zdravotnictví ve světle rozhodnutí ESD. Zdravotnictví a právo. Praha: ORAC,s.r.o., 2003, roč. 2003, č. 12, s. 8-10. ISSN 1211-6432.
  2. PETR, Michal. Ozbrojená intervence a mezinárodní právo. Mezinárodní politika. Praha: Ústav mezinárodních vztahů, 2003, XXVII, č. 7, s. 12-14. ISSN 0543-7962.
  3. PETR, Michal. Účast v obchodní společnosti a společné jmění manželů. Obchodní právo. Praha: PROSPEKTRUM spol. s r. o., 2003, roč. 2003, č. 6, s. 8-15. ISSN 1210-8278.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 4. 3. 2024 19:28