Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2017

 1. PROCHÁZKA, Jakub, Viktor KULHAVÝ, Martin VACULÍK, Michal JIRÁSEK, Marcela LEUGNEROVÁ, Lenka JANOŠOVÁ, Marie SOUČKOVÁ, Eva LYSOŇKOVÁ a Adriana WYROBKOVÁ. Pojmy z řízení lidských zdrojů a psychologie práce. 2. vyd. Brno, 2017. Elportál. ISBN 978-80-210-8680-7.
 2. KULHAVÝ, Viktor, Jakub PROCHÁZKA, Michal JIRÁSEK, Lenka JANOŠOVÁ, Adriana WYROBKOVÁ a Eva LYSOŇKOVÁ. Výkladový slovník řízení lidských zdrojů: koncepty, přístupy, nástroje. 1. vyd. Brno: Masarykova, 2017. 319 s. ISBN 978-80-210-8701-9.
 3. KULHAVÝ, Viktor, Jakub PROCHÁZKA, Michal JIRÁSEK, Lenka JANOŠOVÁ, Adriana WYROBKOVÁ a Eva LYSOŇKOVÁ. Výkladový slovník řízení lidských zdrojů: koncepty, přístupy, nástroje. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 319 s. ISBN 978-80-210-8701-9.
 4. 2015

 5. WYROBKOVÁ, Adriana, Pascal GYGAX a Petr MACEK. Human and man side by side, woman trapped in a different reality: word associations in Czech. Ceskoslovenska Psychologie/Czechoslovak Psychology. Academia, 2015, roč. 59, č. 1, s. 44-56. ISSN 0009-062X.
 6. 2014

 7. KULHAVÝ, Viktor, Eva LYSOŇKOVÁ, Jakub PROCHÁZKA a Adriana WYROBKOVÁ. Slovník vybraných pojmů z oblasti řízení lidských zdrojů. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. Elportál. ISBN 978-80-210-6729-5.
 8. KULHAVÝ, Viktor, Eva LYSOŇKOVÁ, Jakub PROCHÁZKA a Adriana WYROBKOVÁ. Slovník vybraných pojmů z oblasti řízení lidských zdrojů. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. Elportál. ISBN 978-80-210-6729-5.
 9. 2013

 10. WYROBKOVÁ, Adriana a Božena ŠMAJSOVÁ BUCHTOVÁ. Mothers' un-employment: Health, psychological and family outcomes. In PSYCHOLOGY & HEALTH. 2013. ISSN 0887-0446.
 11. ŠMAJSOVÁ BUCHTOVÁ, Božena, Viktor KULHAVÝ, Mojmír SNOPEK a Adriana WYROBKOVÁ. Nezaměstnaní otcové a matky: sociální, psychologické a zdravotní důsledky. Longitudinální studie – zkušenosti z dětství. In Konference Psychologie práce a organizace 2013. 2013. ISBN 978-80-244-3502-2.
 12. 2010

 13. WYROBKOVÁ, Adriana. Asymetrické aspekty rodových kategorií v sebeposouzení adolescentních dívek a chlapců. In M. Tyrlík, P. Macek, J. Širůček (Eds.), Sebepojetí a identita: sociální a kulturní kontext. (str. 97 - 112). Brno: Masarykova universita, 2010. 17 s. ISBN 978-80-210-5107-2.
 14. 2007

 15. WYROBKOVÁ, Adriana. Genderový vývoj: nejvýznamnější teorie a výzkum. Československá psychologie. Praha: AV ČR, 2007, LI, č. 2, s. 143-154. ISSN 0009-062X.
 16. WYROBKOVÁ, Adriana a Lenka ŠKARKOVÁ STOJANOVÁ. Reprezentace genderových kategorií v českém kulturním kontextu. In Fedáková, D., Kentoš, M., Výrost, J. (Eds.). Sociálne procesy a osobnosť 2006, Zborník príspevkov. Košice (Slovensko): Spoločenskovedný ústav SAV, 2007. s. 408-418. ISBN 978-80-969628-4-6.
 17. 2006

 18. WYROBKOVÁ, Adriana a Lenka STOJANOVÁ. Representations of Gender Categories among Young People in the Czech Republic. In Zborník abstraktov z konferencie "Sociálne procesy a osobnosť 2006". Stará Lesná (Slovensko): Sociálne procesy a osobnosť, 2006. s. 40.
 19. WYROBKOVÁ, Adriana. Representations of Gender Categories from the Comparative Perspective. In 20th Annual EFPSA Congress. Česká republika, Špindlerův mlýn: Česká asociace studentů psychologie, 2006.
 20. WYROBKOVÁ, Adriana. Sebepojetí ve vztahu k tzv. femininním a maskulinním charakteristikám. In Vztahy v dospívání. Macek, P., Lacinová, L. (Eds.). Brno (Česká republika): Barrister & Principal, 2006. s. 143-160. Vztahy v dospívání. ISBN 80-7364-03.
 21. 2005

 22. WYROBKOVÁ, Adriana. Femininita a maskulinita v sociálně-psychologických teoriích a výzkumu. Československá psychologie. Praha: Academia, 2005, roč. 49, č. 6, s. 540-553. ISSN 0009-062X.
 23. 2004

 24. WYROBKOVÁ, Adriana. Representations of Femininity and Masculinity Among Young People. In 10th Summer school on Social Representations and Communication (www.europhd.psi.uniroma1.it/html). Řím (Itálie): La Sapienza, 2004. s. 1-21.
 25. 2003

 26. RAŠTICOVÁ, Martina a Adriana WYROBKOVÁ. Vliv sourozenecké konstelace na míru femininity a maskulinity. Editoři - Petr Mareš, Tomáš Potočný. Brno: Barrister and Principal, 2003. 10 s. Modernizace a česká rodina, edice sociální studia. ISBN 80-86598-61-6.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 4. 2. 2023 00:56