Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2020

 1. NAVRÁTIL, Ondřej, Kamil ĎURIŠ, Vilém JURÁŇ, Karel SVOBODA, Jakub HUSTÝ, Evžen HOVORKA, Eduard NEUMAN, Andrej MRLIAN a Martin SMRČKA. Current Treatment of Anterior Communicating Artery Aneurysms: Single Center Study. Brain Sciences. ST ALBAN-ANLAGE: MDPI, 2020, roč. 10, č. 8, s. 1-11. ISSN 2076-3425. doi:10.3390/brainsci10080501.
 2. 2019

 3. DUBA, Miloš, Marek BRADÁVKA, Andrej MRLIAN, Marek SOVA a Ivana ROŠKOVÁ. Ependymom Th9-S2. In VIII. Žilinské neurochirurgické dni, Terchová, 13. – 15. 3. 2019. 2019.
 4. DUBA, Miloš, Andrej MRLIAN, Marek SOVA, I ROŠKOVÁ, Eduard NEUMAN a Martin SMRČKA. Ependymom Th9-S2. In Výroční kongres České neurochirurgické společnosti, Sborník abstraktů. 2019.
 5. DUBA, Miloš, Ivana ROŠKOVÁ, Martin SMRČKA, Andrej MRLIAN a Josef MUSIL. Meningeomy v oblasti confluens sinuum. In Brněnské neurochirurgické dny, Sborník abstrakt. 2019.
 6. ROŠKOVÁ, Ivana, Miloš DUBA, Andrej MRLIAN, Martin SMRČKA a Josef MUSIL. Meningeomy 2005-2018 NCH FN Brno, léčba, management, recidivy. In Výroční kongres České neurochirurgické společnosti, Sborník abstraktů. 2019.
 7. 2018

 8. DUBA, Miloš, Marek BRADÁVKA, Andrej MRLIAN, Eduard NEUMAN, Ivana ROŠKOVÁ, Josef MUSIL, Martin SMRČKA a Miloš DUBA. Náhle vzniklá kvadruplegie se zástavou dechu po kotoulu vpřed u mladého pacienta. In Brněnské neurochirurgické dny, 29. 11. – 30. 11. 2018, Velké Bílovice, Sborník abstrakt, s. 8. 2018.
 9. 2017

 10. KLUČKA, Jozef, Petr ŠTOURAČ, Roman ŠTOUDEK, Michaela ŤOUKÁLKOVÁ, Hana HARAZIM, Martina KOSINOVÁ, Alena ŠTOURAČOVÁ, Andrej MRLIAN, Petr SUK a Jan MALÁSKA. Ischemic stroke in paediatrics - narrative review of the literature and two cases. Biomedical Papers, Olomouc: Palacky University. Olomouc: Palacky University, 2017, roč. 161, č. 1, s. 24-30. ISSN 1213-8118. doi:10.5507/bp.2016.053.
 11. KLUČKA, Jozef, Andrej MRLIAN a Petr ŠTOURAČ. Ischemická cévní mozková příhoda v pediatrii - kazuistika. In Kongres České společnosti anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny. 2017. ISSN 1214-2158.
 12. DUBA, Miloš, Marek BRADÁVKA, Andrej MRLIAN, Eduard NEUMAN, Ivana ROŠKOVÁ, Josef MUSIL a Martin SMRČKA. Náhle vzniklá kvadruplegie se zástavou dechu po kotoulu vpřed u mladého pacienta. In VII. Žilinské neurochirurgické dni. 2017.
 13. NAVRÁTIL, Ondřej, K SVOBODA, Eduard NEUMAN, Andrej MRLIAN, Kamil ĎURIŠ a Soňa KRYŠTOFOVÁ. Neurointenzivní péče o pacienty po SAK. In Cévní onemocnění mozku. Hydrocefalus. 2017.
 14. JURÁŇ, Vilém, Andrej MRLIAN a Petra DVOŘÁKOVÁ. Neuromonitoring pacienta ošetřujícím personálem. In Teorie a praxe v neurointenzivní péči. Cévní onemocnění mozku. 2017.
 15. 2016

 16. MRLIAN, Andrej, Marek SOVA a Martin SMRČKA. Diagnostika, terapie a výsledky léčby u pacientů s Arnold - Chiariho malformací. In V. spinální kongres. 2016.
 17. DOŠKOVÁ, Hana, Pavla HORŇÁČKOVÁ a Andrej MRLIAN. Kombinované orbitální a intrakraniální poranění kovovým háčkem. 1. vydání. Ústí nad Labem: BOS org., 2016. s. 54-221. ISBN 978-80-87562-56-7.
 18. HORŇÁČKOVÁ, Pavla, Hana DOŠKOVÁ a Andrej MRLIAN. Korekce aniridické afakie měkkými kontaktními čočkami. In XXIV.Výroční sjezd České oftalmologické společnosti. 2016. ISBN 978-80-87562-56-7.
 19. MUSIL, J., Andrej MRLIAN, Miloš DUBA a Martin SMRČKA. Možnosti terapie pacientů s meningeomem grade III. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2016, roč. 79, č. 1, s. 82-85. ISSN 1210-7859.
 20. MRLIAN, Andrej. Multimodální monitoring a neurointenzivní péče v neurotraumatologii. In Neurotraumatologie. 2016.
 21. MRLIAN, Andrej, Martin SMRČKA, Roman GÁL a Eduard NEUMAN. Multimodální monitoring u pacientů po těžkém poranění mozku. In Brněnské neurochirurgické dny. 2016.
 22. DUBA, Miloš, Marek BRADÁVKA, Andrej MRLIAN, Eduard NEUMAN, Josef MUSIL a Martin SMRČKA. Náhle vzniklá kvadruplegie se zástavou dechu po kotoulu vpřed u mladého pacienta. In Výroční kongres České neurochirurgické společnosti. 2016.
 23. JURÁŇ, Vilém, Andrej MRLIAN a Petra DVOŘÁKOVÁ. Neuromonitoring pacienta ošetřujícím personálem. In Teorie a praxe v neurointezivní péči. Cévní onemocnění mozku. 2016.
 24. 2015

 25. DUBA, Miloš, Andrej MRLIAN, Eduard NEUMAN, Josef MUSIL a Martin SMRČKA. Chirurgicky obtížně řešitelné meningeomy. Česká a Slovenská neurologie a neurochirurgie. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2015, roč. 78, č. 1, s. 88-92. ISSN 1210-7859.
 26. DUBA, Miloš, Andrej MRLIAN, Josef MUSIL, Martin SMRČKA a Marek BRADÁVKA. Komplexní léčba meningeomu mozku. Onkologie. Olomouc: Solen, 2015, roč. 9, č. 5, s. 221-225. ISSN 1802-4475.
 27. DUBA, Miloš, Marek BRADÁVKA, Andrej MRLIAN, Josef MUSIL a Martin SMRČKA. Meningeomy baze přední jámy lební operované z pterionálního přístupu. In Výroční kongres České neurochirurgické společnosti. Olomouc, 2015. s. 86-86. ISBN 978-80-87562-39-0.
 28. 2014

 29. MRLIAN, Andrej, Roman GÁL a Martin SMRČKA. Brain tissue oxygen directed management and outcome in the patients with severe traumatic brain injury. In EANS 2014. 2014.
 30. VIDLÁK, Milan, Martin SMRČKA, Andrej MRLIAN, Václav VYBÍHAL, Tomáš SVOBODA a B. PLANKA. Střelné poranění hlavy replikou historické zbraně - patofyziologie a popis kazuistiky. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2014, roč. 77, č. 6, s. 770-774. ISSN 1210-7859. doi:10.14735/amcsnn2014770.
 31. VYBÍHAL, Václav, Andrej MRLIAN, E. NEUMAN, R. UHMANNOVÁ, Andrea ŠPRLÁKOVÁ-PUKOVÁ a Martin SMRČKA. Využití telemetrického monitorování intrakraniálního tlaku v diferenciální diagnostice idiopatické nitrolební hypertenze - kazuistika. Rozhledy v chirurgii. Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2014, roč. 93, č. 2, s. 82-86. ISSN 0035-9351.
 32. ĎURIŠ, Kamil, Eduard NEUMAN, Andrej MRLIAN, Václav VYBÍHAL, Vilém JURÁŇ, Michal KÝR a Martin SMRČKA. Vztah mezi parametry transkraniální dopplerometrie a tkáňovou oxymetrií u pacientů s těžkým subarachnoidálním krvácením. Česká a Slovenská neurologie a neurochirurgie. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2014, roč. 77, č. 2, s. 196-201. ISSN 1210-7859.
 33. 2013

 34. DUBA, Miloš, Andrej MRLIAN, Martin SMRČKA a Josef MUSIL. Diagnostika, terapie a dispenzarizace meningeomů na NCHK FN Brno v letech 2005-2010. Česká a Slovenská neurologie a neurochirurgie. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2013, roč. 76, č. 2, s. 211-216. ISSN 1210-7859.
 35. DUBA, Miloš, Andrej MRLIAN, Eduard NEUMAN, Josef MUSIL, Martin SMRČKA a Marek BRADÁVKA. Chirurgicky obtížně řešitelné meningeomy. In Výroční kongres České neurochirurgické společnosti - Kniha abstrakt. 2013.
 36. MRLIAN, Andrej a Vilém JURÁŇ. Management TK v neurointenzivní péči. In Teorie a praxe v neurointenzivní péči. Cévní onemocnění mozku. 2013.
 37. DUBA, Miloš, Marek BRADÁVKA, Andrej MRLIAN, Josef MUSIL, Martin SMRČKA a Marek SOVA. Meningeom v oblasti confluens sinuum - 2 kazuistiky. In Výroční kongres České neurochirurgické společnosti - Kniha abstrakt. 2013.
 38. SVOBODA, K, Eduard NEUMAN, Andrej MRLIAN, Kamil ĎURIŠ, Soňa KRYŠTOFOVÁ a George HANOUN. Neurointenzivní péče o pacienty po SAK. In Cévní onemocnění mozku. Hydrocefalus. 2013.
 39. JURÁŇ, Vilém, Andrej MRLIAN a Hana MALÁ. Neuromonitoring pacienta ošetřujícím personálem. In Teorie a praxe v neurointenzivní péči. Cévní onemocnění mozku. 2013.
 40. SMRČKA, Martin, Andrej MRLIAN a Roman GÁL. The role of mild hypothermia in the treatment of the patients after severe head injuries. Clinical Neuroscience. 2013, roč. 66, 3-4, s. 136-136.
 41. SMRČKA, Martin, Ondřej NAVRÁTIL, V JURÁŇ, Eduard NEUMAN, Andrej MRLIAN a Kamil ĎURIŠ. Urgent surgery for ruptured aneurysms with intracerebral hematoma - outcome and surgical technique. In V Ukrainian congress of neurosurgeons. 2013.
 42. MRLIAN, Andrej, Martin SMRČKA, Eduard NEUMAN a Kamil ĎURIŠ. Význam monitoringu hladin tkáňového kyslíku a průtoku krve mozkem v detekci a léčbě mozkové ischemie u pacientů po těžkém subarachnoidálním krvácení. In Kuncův memoriál 2013 - abstrakta. 2013.
 43. 2012

 44. GÁL, Roman, Martin SMRČKA, Martin SLEZÁK, Martina COLONOVÁ a Andrej MRLIAN. Mild hypothermia therapy for patients with severe brain injury: clinical study. In the International Brain Injury Association's Ninth World Congress on Brain Injury Read More: http://informahealthcare.com/toc/bij/26/4-5. 2012.
 45. JURÁŇ, Vilém, Andrej MRLIAN a Jan OSTRÝ. Neuromonitoring pacienta ošetřujícím personálem. In Teorie a praxe v neurointenzivní péči. 2012.
 46. MRLIAN, Andrej a Vilém JURÁŇ. Neuromonitoring v neurointenzivní péči. In Teorie a praxe v neurointenzivní péči. 2012.
 47. VYBÍHAL, Václav, Martin SMRČKA, Andrej MRLIAN, Pavel FADRUS a Radoslava UHMANNOVÁ. Telemetrické monitorování intrakraniálního tlaku v diferenciální diagnostice idiopatické nitrolební hypertenze - kazuistika. In Výroční kongres České neurochirirurgické společnosti - Abstrakta. 1. vyd. Hradec Králové: Neurochirurgická klinika 1. LF UK v Hradci Králové, 2012. s. 6-6. ISBN 978-80-260-3111-6.
 48. MUSIL, Josef, Andrej MRLIAN, Miloš DUBA, Martin SMRČKA a Marek BRADÁVKA. Terapeutické možnosti a výsledky léčby meningeomů u pacientů vyššího věku. In Výroční kongres České neurochirurgické společnosti ČLS - Abstrakta. 1. vyd. Hradec Králové: Neurochirurgická klinika LF UK v Hradci Králové, 2012. s. 24-24. ISBN 978-80-260-3111-6.
 49. GÁL, Roman, Andrej MRLIAN, Martin SMRČKA a Eduard NEUMAN. Význam monitoringu hladin tkáňového kyslíku a jeho korelace v rámci multimodálního monitoringu u pacientů po těžkém poranění mozku. In Výroční kongres České neurochirurgické společnosti ČLS. 2012. ISBN 978-80-260-3111-6.
 50. SMRČKA, Martin, Roman GÁL a Andrej MRLIAN. Význam přímého měření oxygenace mozkové tkáně pro cílenou terapii a zlepšení výsledků léčby pacientů s těžkým kraniocerebrálním poraněním. In 5. Brněnské neurochirurgické dny. 2012.
 51. 2011

 52. NAVRÁTIL, Ondřej, Martin SMRČKA, Vilém JURÁŇ, Eduard NEUMAN, Andrej MRLIAN a Kamil ĎURIŠ. Aneuryzmata ACM s intercerebrálním hematomem - výsledky léčby. In Výroční kongres České neurochirurgické společnosti : Sborník abstrakt. 2011.
 53. NAVRÁTIL, Ondřej, Martin LEHECKA, Vilém JURÁŇ, Andrej MRLIAN, Jaroslav BOUDNÝ a Martin SMRČKA. Giant intranidal aneurysm associated with the arteriovenous malformation. Clinical Neurology and Neurosurgery. 2011, roč. 113, č. 9, s. 813–815. ISSN 0303-8467. doi:10.1016/j.clineuro.2011.08.017.
 54. DUBA, Miloš, Marek BRADÁVKA, Andrej MRLIAN, Josef MUSIL a Martin SMRČKA. Meningeomy 2005-2010 NCH FN Brno. Léčba, management, recidivy. In Výroční kongres České neurochirurgické společnosti. 2011.
 55. SMRČKA, Martin, Vilém JURÁŇ, Ondřej NAVRÁTIL, Eduard NEUMAN, Andrej MRLIAN a Roman GÁL. Monitoring tkáňového kyslíku a CBF v mozku pro detekci a léčbu mozkové ischemie u pacientů po těžkém subarachnoidálním krvácení. In Výroční kongres České neurochirurgické společnosti : Sborník abstrakt. 2011.
 56. MUSIL, Josef, Andrej MRLIAN, Miloš DUBA, Leoš KŘEN a Martin SMRČKA. Probably the oldest patient with the diagnosis of medullar conus teratoma. Bratislavské Lekárske Listy. Bratislava: Slovak Academic Press, 2011, roč. 112, č. 6, s. 357-359. ISSN 0006-9248.
 57. 2010

 58. SMRČKA, Martin, Andrej MRLIAN a Martin KLABUSAY. Immune system status and extracranial complications in sever head injury. In Abstrakt Book - German Society of Neurosurgery Joint Meeting. German Sociely of Neurosurgery, 2010. s. 34-35.
 59. DUBA, Miloš, Andrej MRLIAN, Josef MUSIL a Martin SMRČKA. Meningeomy 2005-2010 NCHK FN Brno - léčba, management, recidivy. In Výroční kongres České neurochirurgické společnosti. 2010.
 60. VYBÍHAL, Václav, Pavel FADRUS, George HANOUN, Andrej MRLIAN, Karel SVOBODA a Tomáš SVOBODA. Snížení rizika komplikací peritoneální části shuntu pomocí laparoskopicky asistované implantace. In Výroční kongres České neurochirurgické společnosti. 2010.
 61. MRLIAN, Andrej, Martin SMRČKA, Miloš DUBA, Roman GÁL a Pavel ŠEVČÍK. Využití kontinuálního monitoringu průtoku krve mozkem po těžkém mozkovém poranění. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. 2010, roč. 73, č. 6, s. 711-715. ISSN 1210-7859.
 62. 2009

 63. DUBA, Miloš, Marek BRADÁVKA, Andrej MRLIAN, Václav VYBÍHAL a Josef MUSIL. Metastáza maligního melanomu v mozku - obtíže v diagnostice, kazuistika. Česká a Slovenská neurologie a neurochirurgie. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2009, roč. 72/105, Suppl 1, s. 55-55. ISSN 1210-7859.
 64. 2008

 65. DUBA, Miloš, Andrej MRLIAN, Václav VYBÍHAL, Josef MUSIL a K. MÚČKOVÁ. Metastáza maligního melanomu v mozku - obtíže v diagnostice. Kazuistika. Rozhledy v Chirurgii. Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2008, roč. 87, č. 12, s. 624-627. ISSN 0035-9351.
 66. DUBA, Miloš, Andrej MRLIAN, Václav VYBÍHAL, Josef MUSIL a Katarína MÚČKOVÁ. Metastáza maligního melanomu v mozku - obtíže v diagnostice. Kazuistika. Rozhledy v chirurgii. Praha, 2008, roč. 87, č. 12, s. 624-627. ISSN 0035-9351.
 67. MRLIAN, Andrej, Miloš DUBA, Martin SMRČKA, Kamil ĎURIŠ, Eduard NEUMAN, Pavel ŠEVČÍK a Roman GÁL. Multimodální monitoring u intenzivně léčených pacientů po těžkém poranění mozku a netraumatickém subarachnoidálním krvácení. In Brněnské neurochirurgické dny - Abstrakta - pátek. Brno: Neurochirurgická klinika LF MU a FN Brno, 2008. 1 s.
 68. MRLIAN, Andrej, Martin SMRČKA a Martin KLABUSAY. Significant Elevation in Plasma Concentrations of IgE Following Isolated Severe Head Injury Suggesting TH2 Dominance. Journal für Neurologie, Neurochirurgie und Psychiatrie. Gablitz: Krause und Pachernegg GmbH, 2008, roč. 9.Jahrgang, Sonderh. 1, s. 34. ISSN 1608-1587.
 69. MRLIAN, Andrej a Martin SMRČKA. Stav imunitního systému u pacientů po těžkém poranění mozku - vztah k výskytu extrakraniálních zánětlivých komplikací. In Odborný seminář Neurochirurgické kliniky. 2008.
 70. MRLIAN, Andrej. Stav imunitního systému u pacientů po těžkém poranění mozku - vztah k výskytu extrakraniálních zánětlivých komplikací. In Neurotraumatologický seminář. 2008.
 71. MRLIAN, Andrej, Martin SMRČKA a Martin KLABUSAY. The Influence of Various Localized Brain Lesions on the Occurrence of Immune System Disorders and Extracranial Complications in Patients after Severe Brain Injury. Journal für Neurologie, Neurochirurgie und Psychaitrie. Gablitz: Krause und Pachernegg GmbH, 2008, roč. 9.Jahrgang, Sonderh. 1, s. 15. ISSN 1608-1587.
 72. 2007

 73. NEUMAN, Eduard, Tomáš SVOBODA, Pavel FADRUS, Martin SMRČKA a Andrej MRLIAN. První zkušenosti s používáním operačního mikroskopu spřáhnutého a koordinovaného s bezrámovou stereotaktickou navigací. In Pracovní dny české a slovenské neurochirurgické společnosti ČLS JEP. Špindlerův Mlýn: Neurochirurgická klinika FN Hradec Králové, 2007. s. 21. ISBN 978-80-239-8990-0.
 74. SMRČKA, Martin, Andrej MRLIAN, John KARLSSON-VALIK a Martin KLABUSAY. The Effect of Head Injury Upon the Immune System. Bratislavské Lekárské Listy. Bratislava, Slovakia: School of Medicine, Comenius University, 2007, roč. 108, č. 3, s. 144-148. ISSN 0006-9248.
 75. MRLIAN, Andrej, Martin SMRČKA a Martin KLABUSAY. The importance of immune system disorders related to the Glasgow Outcome Score in the patients after severe brain injury. Bratislavské Lékárské Listy. Bratislava, SR: LF UK Bratislava, 2007, roč. 108, č. 8, s. 329-334. ISSN 0006-9248.
 76. HANOUN, George, Andrej MRLIAN, Martin SMRČKA a Václav VYBÍHAL. Treatment of Anterior Fossa Fistula. Acta Neurochirurgica. Wien, 2007, roč. 17, Suppl 1, s. 98-98. ISSN 0001-6268.
 77. HANOUN, George, Andrej MRLIAN, Martin SMRČKA a Václav VYBÍHAL. Treatment of Anterior Fossa Fistula. Skull Base Surgery. New York - Stuttgart: Thieme, 2007, roč. 17, Suppl. 1, s. 98. ISSN 1531-5010.
 78. SMRČKA, Martin, Andrej MRLIAN, Kamil ĎURIŠ, John Valik KARLSSON a Michal KÝR. Změny hladin IgE protilátek v séru u těžkého poranění mozku. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. ČR, 2007, roč. 2007, č. 3. ISSN 1210-7859.
 79. SMRČKA, Martin, Andrej MRLIAN, Kamil ĎURIŠ, John Valik KARLSSON a Michal KÝR. Změny hladin IgE protilátek v séru u těžkého poranění mozku. Česká a Slovenská neurologie a neurochirurgie. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2007, roč. 70/103, č. 3, s. 259-265. ISSN 1210-7859.
 80. 2006

 81. SMRČKA, Martin, Andrej MRLIAN a Martin KLABUSAY. Elevace IgE protilátek u pacientů po těžkém poranění mozku jako důsledek dysbalance v subpopulacích Th lymfocytů. Česká a Slovenská Neurologie a Neurochirurgie. Praha: Česká Lékařská společnost J.E.Purkyně, 2006, roč. 69/102, Suppl. 3, s. 12. ISSN 1210-7859.
 82. MRLIAN, Andrej, Martin SMRČKA a Martin KLABUSAY. Immune system disorders in the patients after severe traumatic brain injury and their relation to the occurrence of extra cranial complications. Journal of Neurotrauma. Mary Ann Liebert, Inc. publishers, 2006, roč. 23, č. 5, s. 769. ISSN 0897-7151.
 83. SMRČKA, Martin, Andrej MRLIAN a Martin KLABUSAY. Prognostic relevance of immune system disorders after severe brain injury. In Proceedings - 6th Asian Conference of Neurological Surgeons. Mumbai, India: World Federation of neurosurgical Society, 2006. s. 56.
 84. SMRČKA, Martin, Andrej MRLIAN a Martin KLABUSAY. The immune system changes and extracranial complications after sever head injury. In Abstracts - Facing Globalization on Neurological Surgery Update. Bali, Indonesia: Indonesian Society of Neurological Surgeons, 2006. s. 131-132.
 85. SMRČKA, Martin, Andrej MRLIAN a Martin KLABUSAY. The immune system changes and extracranial complications after severe head injury. In Annual Scientific Meeting of Indonesian Society of Neurological Surgeons. 2006.
 86. MRLIAN, Andrej, Martin SMRČKA a Martin KLABUSAY. The infulence of various localized brain lesions on immune system status in the patients after severe brain injury. Journal of Neurotrauma. Mary Ann Liebert, Inc. publishers, 2006, roč. 23, č. 5, s. 798. ISSN 0897-7151.
 87. MRLIAN, Andrej, Martin SMRČKA a Martin KLABUSAY. The use of controlled mild hypothermia and immune system status in patients with severe brain injury. Bratislavské Lékárské Listy. Bratislava, SR: LF UK Bratislava, 2006, roč. 107, č. 4, s. 113-117. ISSN 0006-9248.
 88. MRLIAN, Andrej, Martin SMRČKA a Martin KLABUSAY. Vliv lateralizace fokálních mozkových lézí na stav imunitního systému u pacientů po těžkém poranění mozku. In Kuncův memoriál 2006. Praha: Neurochirurgická klinika 1. LF UK a ÚVN v Praze a Subkatedra neurochirurgie IPVZ, 2006. s. 28.
 89. MRLIAN, Andrej, Martin SMRČKA a Martin KLABUSAY. Vliv lateralizace fokálních mozkových lézí na stav imunitního systému u pacientů po těžkém poranění mozku. In Kuncův memoriál 2006. Praha: Neurochirurgická klinika 1. LF UK a ÚVN v Praze, 2006. s. 28.
 90. 2005

 91. SMRČKA, Martin, Andrej MRLIAN a Martin KLABUSAY. Immune system status in the patients after severe brain injury. Bratislavské lekárske listy. Bratislava: LF UK, 2005, roč. 106, č. 3, s. 144-146. ISSN 0006-9248.
 92. MRLIAN, Andrej, Martin SMRČKA a Martin KLABUSAY. Prognostický význam poruch imunitního systému u pacientů po těžkém poranění mozku. In Sborník abstrakt - Pracovní dny České neurochirurgické společnosti 2005. Praha: Česká neurochirurgická společnost ČLS JEP, 2005. s. 55.
 93. MRLIAN, Andrej, Martin SMRČKA a Martin KLABUSAY. Stav imunitního systému u pacientů po kraniocerebrálním poranění. In Kuncův memoriál 2005. Praha: Neurochirurgická klinika 1. LF UK a ÚVN v Praze, 2005. s. 16.
 94. 2004

 95. MRLIAN, Andrej, Martin SMRČKA a Martin KLABUSAY. Stav imunitního systému u pacientů po kraniocerebrálním poranění. In Konference mladých lékařů - sborník. Brno: DN U sv. Anny, Brno, 2004. s. 45.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 12. 5. 2021 20:58