Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2008

  1. TVRZOVÁ, Ludmila, Jiří NEČA, Zbyněk ZDRÁHAL, Danuška HORÁKOVÁ, Miroslav NĚMEC a Zbyněk PROKOP. Degradation of 4 Nitroguaiacol and Other Nitroaromatic Compounds by Strains of Arthrobacter nitroguajacolicus. Archives of Microbiology. roč. 00, č. 00, s. 00-00, 10 s. ISSN 0302-8933. 2008.

  2007

  1. HORÁKOVÁ, Danuška. Bioremediace. Elportál. Brno: Masarykova univerzita. ISSN 1802-128X. 2007.
  2. TVRZOVÁ, Ludmila, Jiří NEČA, Zbyněk ZDRÁHAL, Danuška HORÁKOVÁ, Miroslav NĚMEC a Zbyněk PROKOP. Degradation of 4 Nitroguaiacol and Other Nitroaromatic Compounds by Strains of Arthrobacter nitroguajacolicus. Archives of Microbiology. roč. 00, č. 00, s. 00-00, 10 s. ISSN 0302-8933. 2007.
  3. HORÁKOVÁ, Danuška, Miroslav NĚMEC a Monika SZOSTKOVÁ. Laboratorní cvičení z fyziologie bakterií. Elportál. Brno: Masarykova univerzita. ISSN 1802-128X. 2007.

  2004

  1. HORÁKOVÁ, Dana a Monika SZOSTKOVÁ. Příprava hrubého enzymatického preparátu s fosfatázovou aktivitou. In HORÁKOVÁ, Danuška a Monika SZOSTKOVÁ. 23.Kongres Československé společnosti mikrobiologické (abstrakty), Brno, 6.-9.9.2004. 1. vyd. Brno-Praha: Československá společnost mikrobiologická. s. 174. 2004.

  2002

  1. HORÁKOVÁ, Dana a Stanislav ROSYPAL. prof.RNDr.Theodor Martinec,DrSc. In Kapitoly z histórie československej mikrobiológie II .Libor Ebringer,Ctirad John (Eds.). Bratislava-Praha: Českolsovenská spoločnosť mikrobiologická. s. 276-278. ISBN 80-968712-8-5. 2002.

  2001

  1. NĚMEC, Miroslav, Dana HORÁKOVÁ, David MAREK a Pavel PAZDERA. Produkce extracelulárních metabolitů u Pseudomonas pictorum. první. Košice: University of Veterinary Medicine. s. 254. 22.kongres ČSM "Zdravie a mikroorganizmy". 2001.

  2000

  1. HORÁKOVÁ, Danuška. Bioremediace. 1. vyd. Praha: VŠCHT. 81 s. ISBN 80-7080-416-5. 2000.
  2. HORÁKOVÁ, Dana, Rudolf HORÁK a Miroslav NĚMEC. Fat and oil removal installation. Patent. Číslo: 6,059,963. Vydavatel: US Patent and Trademark Office. Místo vydání: USA. Název vlastníka: Biorem A.G. Baar,Ch. 2000.
  3. FORMÁNEK, Pavel a Dana HORÁKOVÁ. Oxidase activity of Yarrowia lipolytica W1 cells. Scripta Fac.Sci.Nat.Univ.Masaryk.Brun. Brno: MU v Brně, roč. 26, č. 26, s. 3-10. ISSN 80-210-2389-9. 2000.
  4. HORÁKOVÁ, Danuška a Miroslav NĚMEC. RC1 Consortium for Soil Decontamination : Its Preparation and Use. In Remediation Engineering of contaminated Soils. první. New York,Basel: Marcel Dekker,Inc. s. 357-372. Remediation Engineering of contaminated Soils. ISBN 0-8247-0332-4. 2000.

  1999

  1. KOTOUČKOVÁ, Ludmila, Zbyněk ZDRÁHAL, Jiří NEČA, Jiří PLOCEK, Miroslav NĚMEC a Dana HORÁKOVÁ. Bacteria and biodegradation of 4-nitrophenol. In Tomášek Days 99 - Abstract book. 1. vyd. Brno: Československá společnost mikrobiologická. s. 27-76. 1999.
  2. HORÁKOVÁ, Danuška, Bohumil PILLER, Jiří JELÍNEK a Bořivoj SKOPÁLEK. Nosič biomasy. Patent. Číslo: UV 0095. Vydavatel: Úřad průmyslového vlastnictví. Místo vydání: Praha. Název vlastníka: Ekoplast Štancl, Telč. 1999.
  3. SZOSTKOVÁ, Monika, Danuška HORÁKOVÁ a Miroslav NĚMEC. The influence of the growth phase of enteric bacteria on electroporation with plasmid DNA. Folia Microbiologica. Praha: Princo International, roč. 44, č. 2, s. 177-180. ISSN 0015-5632. 1999.
  4. KOTOUČKOVÁ, Ludmila, Miroslav NĚMEC, Dana HORÁKOVÁ, Zbyněk ZDRÁHAL a Jiří PLOCEK. Úloha bakterií při degradaci 4-nitrophenolu. In Od laboratorních experimentů k bioremediačním technologiím. 1. vyd. Praha: Česká společnost pro biochemii a molekulární biologii. s. 12-69. ISBN 80-902013-2-6. 1999.
  5. NĚMEC, Miroslav, Danuška HORÁKOVÁ, Karel KOSAŘ a Tomáš ŠRUMA. Zařízení pro intenzifikaci fermentace. Patent. Číslo: 9475. Vydavatel: Úřad průmyslového vlastnictví. Místo vydání: Praha. Název vlastníka: Výzkumný ústav pivovarský a sladařský. 1999.
  6. NĚMEC, Miroslav, Danuška HORÁKOVÁ, Karel KOSAŘ a Tomáš ŠRUMA. Způsob fermentace vázanými živými mikroorganismy a/nebo bezbuněčnými praparáty a/nebo enzymy. Patent. Číslo: PV 1063-99. Vydavatel: Úřad průmyslového vlastnictví. Místo vydání: Praha. Název vlastníka: Výzkumný ústav pivovarský a sladařský. 1999.

  1998

  1. SZOSTKOVÁ, Monika a Danuška HORÁKOVÁ. The effect of plasmid DNA sizes and other factors on electroporation of Escherichia coli JM 109. Bioelectrochem.Bioenergetics. roč. 47, č. 2, s. 319-323. ISSN 0302-4598. 1998.

  1997

  1. HORÁKOVÁ, Dana, Miroslav NĚMEC a Josef FELBER. Mixture of microorganisms RC-1, its use for the biodegradation. In ISEB 97 Meeting Bioremediation. Leipzig: UFZ-Umweltforschungszentrum Leipzig-Halle GmbH. s. 86. 1. 1997.
  2. HORÁKOVÁ, Danuška, Miroslav NĚMEC a Josef FELBER. The biological degradation of grease and oil in waste water. In ISEB´97 Meeting Bioremediation. první. Leipzig: UFZ Umweltforschungszentrum. s. 52. 1997.

  1996

  1. NĚMEC, Miroslav, Danuška HORÁKOVÁ a Lubomír SCHÁNĚL. Biodegradace škodlivin. Brno: Ministerstvo obrany 'CR. 101 s. RVV 715-05. 1996.
  2. HORÁKOVÁ, Danuška a Ludmila KOTOUČKOVÁ. Biotransformation of 4-Nitrophenol by Corynebacterium sp. Strain 8/3. International Biodeterioration and Biodegradation. roč. 37, č. 1, s. 249, 1996.
  3. HORÁKOVÁ, Dana, Miroslav NĚMEC a Josef FELBER. Der biologische Abbau von Olen und Fetten in Abwasseren. WasserAbwasser Praxis. Gutersloh: Bertelsmann Fachzeitschriften, roč. 4, č. 2, s. 55-57. ISSN 0942-1327. 1996.
  4. NĚMEC, Miroslav a Dana HORÁKOVÁ. Mixture of microorganisms,its use for the biodegradation of hydrocarbons, as well as process for its application. Patent. Číslo: US Patent 5,575,998. Vydavatel: US. Místo vydání: New York. Název vlastníka: Biorem AG, Zug, Switzerland. 1996.
  5. PILLER, Bohumil, Jiří JELÍNEK, Jaroslav SOJKA a Danuška HORÁKOVÁ. Synthesefaser-Textilien als Bakterientrager in Abwasser-Klaranlagen. TechnischeTextilien/Technical textiles. roč. 39, č. 1, s. 35-36. ISSN 0323-3243. 1996.
  6. PILLER, Bohumíl, Jiří JELÍNEK, Jaroslav SOJKA a Danuška HORÁKOVÁ. Synthetic Textile Fabrics as Bacterial carriers in sewage treatment plants. SOVAK. roč. 12, č. 11, s. 379-381. ISSN 1210-3039. 1996.
  7. HORÁKOVÁ, Danuška a Miroslav NĚMEC. The use of microorganismus RC-1 in biodegradation of the hydrocarbons. Int. Biodeteriol.Biodegrad. roč. 37, č. 1, s. 259-260, 1996.
  8. HORÁKOVÁ, Dana. Theodor Martinec. In Folia Historica. Brno: Fac.Sci.Muni.Brno. s. 1-3. 23. 1996.
  9. HORÁKOVÁ, Danuška a Miroslav NĚMEC. Use of the Yarrowia lipolytica for the industrial biodegradation of oils and fats in sewage and biodegradation process using it. Patent. Číslo: PCT/CH96/00205. Vydavatel: The internationalBureau of WIPO. Místo vydání: Geneva. Název vlastníka: Biorem AG, CH. 1996.
  10. HORÁKOVÁ, Danuška a Miroslav NĚMEC. Use of the yeast Yarrowia lipolytica for the industrial biodegradation of oils and fats in sewage and biodegradation process using it. Patent. Číslo: PCT/CH/00205. Vydavatel: The International Bureau of WIPO. Místo vydání: Geneva. Název vlastníka: Biorem AG, CH. 1996.

  1995

  1. NĚMEC, Miroslav, Danuška HORÁKOVÁ, Marie KAZDOVÁ a Martin BURSÍK. Biodegradace škodlivin. Brno: Ministerstvo obrany ČR. 176 s. RVV 716-03. 1995.
  2. HORÁKOVÁ, Dana a Miroslav NĚMEC. The use of microorganisms RC-1 Biorem in biodegradation of the hydrocarbon:I. Biodegradation of oil compounds. In The use of microorganisms RC-1 Biorem in biodegradation of. Praha: Česká společnost pro biochemii a molekulární biologii. s. 131. ISBN 80-902013-0-X. 1995.
  3. HORÁKOVÁ, Dana a Miroslav NĚMEC. The use of microorganisms RC-1 Biorem in degradation of the hydrocarbons. II. Biodegradation of PAHs. In The use of microorganisms RC-1 Biorem in degradation of the. Praha: Česká společnost pro biochemii a molekulární biologii. s. 132. ISBN 80-902013-0-X. 1995.
  4. HORÁKOVÁ, Danuška a Miroslav NĚMEC. The use of microorganismus RC-1 Biorem in biodegradation of hydrocarbons: I.Biodegradation of oil compounds. In The use of microorganismus RC-1 Biorem in biodegradation. Praha: Česká společnost pro biochemii a molekulární biologii. s. 26-30. ISBN 80-902013-0-X. 1995.
  5. HORÁKOVÁ, Danuška a Miroslav NĚMEC. The use of microorganismus RC-1 Biorem in degradation of the hydrocarbon: II. Biodegradation of PAHs. In The use of microorganismus RC-1 Biorem in degradation. Praha: Česká společnost pro biochemii a molekulární biologii. s. 32-38. ISBN 80-902013-0-X. 1995.

  1994

  1. NĚMEC, Miroslav a Danuška HORÁKOVÁ. Biodegradace škodlivin. Brno: Ministerstvo obrany. 165 s. RVV 715-01. 1994.
  2. NĚMEC, Miroslav, Danuška HORÁKOVÁ a Marie KAZDOVÁ. Bioderadace škodlivin. Brno: Ministerstvo obrany ČR. 165 s. RVV716-03. 1994.
  3. HORÁKOVÁ, Danuška a Miroslav NĚMEC. Směs mikroorganizmů, schopných biodegradace uhlovodíků a způsob biodegradace uhlovodíků. Patent. Číslo: CZ 279 021 B021. Vydavatel: Üřad průmyslového vlastnictví. Místo vydání: Praha. Název vlastníka: Biorem AG, CH. 1994.

  1993

  1. HORÁKOVÁ, Dana a Miroslav NĚMEC. Gemisch von Mikroorganismen,dessen Verwendung zur Biodegra- dation von Kohlenwassrstoffen, sovie Verfahren zu seiner Applikation. Patent. Číslo: EP93/00897. Vydavatel: Europaisches Patentamt, Munchen. Místo vydání: Munchen. Název vlastníka: Biorem AG, CH. 1993.
  2. HORÁKOVÁ, Danuška a Miroslav NĚMEC. Směs mikroorganismů, schopných biodegradace uhlovodíků a způsob biodegradace uhlovodíků. Patent. Číslo: CZ 279021B6. Vydavatel: úřad patentového vlastnictví. Místo vydání: Praha. Název vlastníka: BFB,Technologie Anstalt,J.Felber,L.Bartl,Zurich,CH. 1993.

  1989

  1. HORÁKOVÁ, Dana a Marie KAZDOVÁ. Změny v produkci virulentních stafylofágů po kultivaci hostitele v homogenním magnetickém poli. In 18.kongres Československé společnosti mikrobiologické při ČSAV. Praha: ČSSM. s. V-40, 1 s. 1989.

  1983

  1. NĚMEC, Miroslav, Dana HORÁKOVÁ a Pavel SVOZIL. Changes in the growth of staphylophage 812 induced by homogeneous magnetic field. Folia Fac.Sci.Nat.Univ.Purk.Brunensis. Brno: UJEP, XXIV, Biologia76, s. 73-85, 1983.
  2. HOĎÁK, Karel, Dana HORÁKOVÁ a Marie KAZDOVÁ. Reduced synthesis of beta-galactosidase of Staphylococcus aureus infected by treated phage 812 particles. Folia Fac.Sci.Nat.Univ.Purk.Brunensis. Brno: UJEP, XXIV, Biologia76, s. 13-18, 1983.
  3. NĚMEC, Miroslav, Dana HORÁKOVÁ a Marie KAZDOVÁ. The effect of hypergravitation on metabolic activity in bacterial cells of Staphylococcus aureus. Folia Fac.Sci.Nat.Univ.Purk.Brunensis. Brno: UJEP, XXIV, Biologia76, s. 57-64, 1983.
  4. HORÁKOVÁ, Dana, Alena JURKOVÁ a Miroslav NĚMEC. The effect of NaCl and KCl on the growth and metabolic activity of staphylococci. Folia Fac.Sci.Nat.Univ.Purk.Brunensis. Brno: UJEP, XXIV, Biologia76, s. 65-72, 1983.
  5. HOĎÁK, Karel, Dana HORÁKOVÁ a Marie KAZDOVÁ. The influence of phage 812 and its spontaneous mutants on beta-galactosidase activity of cells of Staphylococcus aureus. Folia Fac.Sci.Nat.Univ.Purk.Brunensis. Brno: UJEP, XXIV, Biologia76, s. 5-12, 1983.

  1980

  1. HOĎÁK, Karel, Dana HORÁKOVÁ a Marie KAZDOVÁ. Inhibice indukované syntézy beta-galaktozidázy u Staphylococcus aureus po infekci virulentním fágem 812. I. Vliv vkladového poměru. Folia Fac.Sci.Nat.Univ.Purk.Brunensis. Brno: UJEP, XXI, Biologia68, s. 27-36, 1980.
  2. HOĎÁK, Karel, Dana HORÁKOVÁ a Marie KAZDOVÁ. Inhibice indukované syntézy beta-galaktozidázy u Staphylococcus aureus po infekci virulentním fágem 812. II. Vztah mezi indukcí a fágovou infekcí. Folia Fac.Sci.Nat.Univ.Purk. Brunensis. Brno: UJEP, XXI, Biologia68, s. 37-46, 1980.
  3. HOĎÁK, Karel, Dana HORÁKOVÁ a Marcela HAVLÁSKOVÁ. Růst virulentního stafylofága 812 v syntetickém prostředí. Folia Fac.Sci.Nat.Univ.Purk.Brunensis. Brno: UJEP, XXI, Biologia68, s. 65-74, 1980.

  1975

  1. HOĎÁK, Karel, Dana HORÁKOVÁ a Marie KAZDOVÁ. Effect of some carbon compounds on activity of polyvalent staphylophage 812. Folia Fac.Sci.Nat.Univ.Purk.Brunensis. Brno: UJEP, XVI, Biologia49, s. 3-10, 1975.
  2. HOĎÁK, Karel, Dana HORÁKOVÁ a Marie KAZDOVÁ. Influence of triphenyltetrazolium chloride and phenazine methosulphate on vitality of staphylococci and staphylophage 812. Folia Fac.Sci.Nat.Univ.Brunensis. Brno: UJEP, XVI, Biologia49, s. 71-78, 1975.
  3. HOĎÁK, Karel, Dana HORÁKOVÁ a Miroslav NĚMEC. The exertion of differential centrifugation method for partial purification of staphylophage 812. Folia Fac.Sci.Nat.Univ.Purk. Brunensis. Brno: UJEP, XVI, Biologia49, s. 89-97, 1975.

  1974

  1. HOĎÁK, Karel, Dana HORÁKOVÁ a Miroslav NĚMEC. Vliv polyvalentního fága 812 na oxidační aktivitu buněk S.aureus. In Sborník 11.výročního sjezdu Čs.společnosti mikrobiologické. Praha: ČSSM. s. 179. 1974.

  1973

  1. HOĎÁK, Karel, Dana HORÁKOVÁ a Miroslav NĚMEC. Effect of polyvalent phage 812 on oxidation of endogeneous substrate in cells of Staphylococcus aureus strains. Scripta Fac.Sci.Natl.UJEP Brunensis. Brno: UJEP, roč. 3, Biologia, s. 33-40, 1973.
  2. HOĎÁK, Karel, Danuška HORÁKOVÁ a Marie KAZDOVÁ. Effect of polyvalent phage 812 on oxidation of glucose by some strains of Staphylococcus aureus. Scripta Fac.Sci.Natl. UJEP Brunensis. Brno: UJEP, roč. 3, Biologia, s. 1-6, 1973.
  3. HOĎÁK, Karel, Dana HORÁKOVÁ a Marie KAZDOVÁ. Stanovení vitaminu B12 pomocí E.coli M200 na tenké agarové vrstvě. Folia Fac.Sci.Natl.Univ.Purk.Brunensis. Brno: UJEP, XIV, Biologia 3, s. 5-23, 1973.

  1971

  1. HORÁKOVÁ, Dana. Determination of growth requirements of auxotrophic mutants in the penicillinase-positive strain Staphylococcus aureus NCTC 8511. Scripta Fac.Sci.Natl. UJEP Brunensis. Brno: UJEP, roč. 4, Biologia, s. 265-270, 1971.
  2. HORÁKOVÁ, Dana. Increase of isolation frequency of auxotrophic mutants in the penicillinase-positive strain S.aureus NCTC 8511 by using broth as preirradiation medium. Scripta Fac.Sci.Natl.UJEP Brunensis. Brno: UJEP, roč. 3, Biologia, s. 231-235, 1971.

  1970

  1. HORÁKOVÁ, Dana a Stanislav ROSYPAL. Aplication of penicillin method to the isolation of auxotrophic mutants in the penicillinase-positive strain Staphylococcus aureus NCTC 8511. Folia Fac.Sci.Natl.Univ.Purk.Brunensis. Brno: UJEP, roč. 28, s. 105-113, 1970.

  1968

  1. ROSYPAL, Stanislav a Dana HORÁKOVÁ. The loss of sensistivity of Staphylococcus aureus NCTC 8511 to the polyvalent and virulent phage 812 following lysogenization with the phage 53. Spisy přírodovědecké fakulty J.E.Purkyně v Brně. Brno: UJEP, s. 313-325, 1968.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 12. 4. 2024 14:31