Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2006

 1. DIVÍNOVÁ, Radana. More About the Specifics of Cybersexual Communication. In Cyberspace 2005. Vydání první. Brno: Masarykova univerzita, 2006. s. 269-275. ISBN 80-210-4060-2.
 2. DIVÍNOVÁ, Radana. Psychological Background of Cybersexual Activities and Online Relationships. Antalaya, 2006.
 3. 2005

 4. DIVÍNOVÁ, Radana. Cybersex as the Form of the Internet Communication: Motivation of the Users. In Cyberspace 2004: Normative Framework. Brno: Masarykova univerzita v Brne, 2005. s. 149-154. ISBN 80-210-3690-7.
 5. DIVÍNOVÁ, Radana. Cybersex: forma internetové komunikace. první. Praha: Triton, 2005. 167 s. Psychoterapeutická setkávání. ISBN 80-7254-636-8.
 6. DIVÍNOVÁ, Radana. Cybersex, jeho přitažlivost a specifika. Uherské Hradiště: Poradenská skupina Extima, Sexuologická společnost České lékařské společnosti, Společnost pro plánování rodiny a sexuální výchovu, Česká systemická společnost, 2005.
 7. DIVÍNOVÁ, Radana. Psychological Background of Cybersexual Activities : Qualitative Survey of Specific Computer Mediated Communication (among Czech Users). In Abuse: The Dark Side of Human-Computer Interaction. Řím, Itálie: Antonella De Angeli, Sheryl Braman, Peter Wallis, 2005. s. 38-44, 72 s.
 8. 2004

 9. DIVÍNOVÁ, Radana. Cybersex jako způsob internetové komunikace. Psychologie Dnes. Praha: Portál, 2004, roč. 10, 7-8, s. 9-13. ISSN 1212-9607.
 10. ŠMAHEL, David, Radana DIVÍNOVÁ a Zbyněk VYBÍRAL. Dospívání ve virtuální realitě - adolescenti a internet. In Society, Reproduction, and Contemporary Challenges. Brno: Barrister&Principal - studio, 2004. s. 169 - 188, 30 s. Barrister&Principal. ISBN 80-86598-67-5.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 1. 4. 2023 09:21