Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

    2011

  1. KOLKA, Milan, Miloš VEČEŘA a Ivona PAVLÍČKOVÁ. Píšeme seminární a diplomové práce na počítači. 2., doplněné a rozšířené. Brno: Masarykova univerzita, 2011. 297 s. Edice učebnic PrF č. 465. ISBN 978-80-210-5463-9.
  2. 2009

  3. KOLKA, Milan, Miloš VEČEŘA a Ivona PAVLÍČKOVÁ. Píšeme seminární a diplomové práce na počítači. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2009. 243 s. Edice učebnic PrF č. 437. ISBN 978-80-210-5041-9.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 28. 5. 2022 16:56