Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2018

  1. PETERSON, Christina, Jasia STEINMETZ, Alida MOONEN a Jana STARÁ. Characteristics of Effective Wellness Practitioners: A Qualitative Study. The International Journal of Health, Wellness, and Society. CG Publishers, 2018, roč. 8, č. 1, s. 41-52. ISSN 2156-8960. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.18848/2156-8960/CGP/v08i01/41-52.

  2017

  1. VESPALEC, Tomáš, Petr SCHOLZ a Jana STARÁ. Gardening as the Optional Physical Activity for Seniors. In Dragan Milanović, Goran Sporiš, Sanja Šalaj and Dario Škegro. 8th INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE ON KINESIOLOGY. Zagreb: University of Zagreb, Faculty of Kinesiology, Croatia, 2017, s. 316-320. ISBN 978-953-317-049-7.
  2. STARÁ, Jana. Health and Wellness – Conceptual Grounding. Acta Salus Vitae. Praha: College of Physical Education and Sport PALESTRA & Society of Research in Wellness, 2017, roč. 5, č. 2, s. 3-25. ISSN 1805-8787.
  3. STARÁ, Jana a Tomáš VESPALEC. Hodnocení individuální míry pohybové aktivity dotazníky IPAQ a Wellness Inventory: případová studie. Studia Sportiva. Brno: Masarykova univerzita, 2017, roč. 11, č. 1, s. 44-52. ISSN 1802-7679.
  4. STARÁ, Jana a Michal CHARVÁT. The Role Of Culture In Health Promotion. Online. In Dr. Tufan ÇÖTOK, Yusuf ŞAHİN. Social Sciences: A Fresh Start. Bosna Hersek / Sarajevo: Dobra knjiga d.o.o. Sarajevo – Put Famosa 38, 2017, s. 162-167. ISBN 978-9958-27-342-1.
  5. STARÁ, Jana a Christina PETERSON. Understanding the concept of Wellness for the Future of the Tourism Industry: literature review. Journal of Tourism and Services. Praha: Vysoká škola obchodní v Praze, 2017, roč. 14, č. 1, s. 18 - 29. ISSN 1804-5650.

  2016

  1. STARÁ, Jana a Michal CHARVÁT. THE BASIS FOR WELLNESS EDUCATION: UNDERSTANDING AND DISTINGUISHING BETWEEN CONCEPTS OF WELLNESS AND HEALTHY LIFESTYLE. In Milada Krejčí, Pavel Tilinger, Ludmila Vacek. EDUCATION TO WELLNESS, EDUCATION THROUGH WELLNESS. Praha: The College of Physical Education and Sport PALESTRA, 2016, s. 9-21. ISBN 978-80-87723-23-4.

  2014

  1. STARÁ, Jana a Michal CHARVÁT. WELLNESS, JEHO POČÁTKY, TEORIE A SOUČASNÁ POJETÍ VE SPOJENÝCH STÁTECH. Online. In prof. PhDr. Václav Hošek, DrSc.; doc. PhDr. Pavel Tilinger, CSc. Sborník sdělení z mezinárodní konference „Wellness, zdraví a kvalita života“ konané 17. – 18. 10. 2013. Praha: Vysoká škola tělesné výchovy a sportu Palestra, s.r.o., 2014, s. 136-144. ISBN 978-80-87723-10-4.
  2. STARÁ, Jana a Michal CHARVÁT. WELLNESS PROGRAMING FOR OLDER ADULTS. In Dragan Milanović, Goran Sporiš. 7th International Scientific Conference on Kinesiology, 2014, Opatija, Croatia. Opatija: University of Zagreb, Faculty of Kinesiology, Croatia, 2014, s. 363-365. ISBN 978-953-317-014-5.
  3. STARÁ, Jana a Michal CHARVÁT. WELLNESS PROGRAMING FOR OLDER ADULTS. In Dragan Milanović, Goran Sporiš. 7th INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE ON KINESIOLOGY. Opatija: University of Zagreb, Faculty of Kinesiology, Croatia, 2014, s. 363-365. ISBN 978-953-317-027-5.

  2013

  1. STARÁ, Jana a Zuzana HÁJKOVÁ. Experiential wellness program: A way to healthy and quality life? In 7th International Cenference Movement and Health 2014 and HBSC Spring Meeting: Olomouc 2014. 2013. ISSN 1212-1185.
  2. BERNACIKOVÁ, Martina a Jana STARÁ. Porovnání somatotypů českých a portugalských studentů a studentek sportovních fakult. In Mgr. Martina Bernaciková, Ph.D. a kol. Výzkum ve fyziologii zátěže I. Brno: Masarykova univerzita, 2013, s. 106-128. ISBN 978-80-210-6266-5. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M210-6267-2013.
  3. STARÁ, Jana a Michal CHARVÁT. Wellness: Its Origins, Theories and Current Applications in the United States. Acta Salus Vitae. Praha: College of Physical Education and Sport PALESTRA & Society of Research in Wellness, 2013, roč. 1, č. 2, s. 80-91. ISSN 1805-8787.

  2012

  1. BERNACIKOVÁ, Martina a Jana STARÁ. Comparison of Somatotypic components of Czech and Portuguese male and female students of Physical Education. In The Biomedical Basis of Elite Performance. 2012.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 26. 5. 2024 16:34