Masaryk University

Publication Records

česky | in English

Filter publications

  2014

 1. NĚMČÁK, Vítězslav. Česko-francouzské srovnání financování prezidentské kampaně. In Pavel Molek, Pavel Kandalec, Jiří Valdhans (Eds.:). DNY PRÁVA 2013 – DAYS OF LAW 2013. Brno: Masarykova univerzita, 2014. p. 120 an. ISBN 978-80-210-6815-5.
  URL
  Changed by: Mgr. Vítězslav Němčák, Ph.D., učo 134715. Changed: 18/9/2014 09:47.
 2. NĚMČÁK, Vítězslav. Hlavní teze realistické teorie interpretace Michela Tropera. In Martin Hapla. Den právní teorie. Sborník příspěvků z konference. Masarykova univerzita, 2014. p. 157. ISBN 978-80-210-7369-2.
  Plný text sborníku
  Changed by: Mgr. Vítězslav Němčák, Ph.D., učo 134715. Changed: 10/11/2014 22:32.
 3. ŠNOBLOVÁ, Zuzana and Vítězslav NĚMČÁK. Insolvenční správce. Praha: Wolters Kluwer, a. s., 2014. 284 pp. ISBN 978-80-7357-914-2.
  e-shop Wolters Kluwer
  Changed by: Mgr. Vítězslav Němčák, Ph.D., učo 134715. Changed: 9/10/2014 10:06.
 4. NĚMČÁK, Vítězslav. K některým otázkám právní úpravy znalecké činnosti a jejího možného vývoje (Selected issues in the law related to expert witnesses and its potential developments). Státní zastupitelství. Wolters Kluwer ČR a.s., 2014, vol. 12, No 2, p. 7-11. ISSN 1214-3758.
  Name (in English): Selected issues in the law related to expert witnesses and its potential developments
  RIV/00216224:14220/14:00082111 Article in a journal. Legal sciences. Czech. Czech Republic.
  Němčák, Vítězslav (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution)
  Keywords in English: expert witness; court; legislative procedure; development
  Reviewed: yes

  Changed by: Mgr. Vítězslav Němčák, Ph.D., učo 134715. Changed: 5/4/2016 16:51.
 5. 2013

 6. NĚMČÁK, Vítězslav. Odpovědnost státu za škodu – soukromoprávní nebo veřejnoprávní? In Žatecká Eva (ed.). Cofola 2013 : The Conference Proceedings. Masarykova univerzita, 2013. p. s. 348 an. ISBN 978-80-210-6625-0.
  URL
  Changed by: Mgr. Vítězslav Němčák, Ph.D., učo 134715. Changed: 18/9/2014 09:40.
 7. NĚMČÁK, Vítězslav. Odpovědnost veřejné moci za škodu jako materie veřejného práva (Liability of public authority for damages as a matter of public law). Právník : teoretický časopis pro otázky státu a práva. Praha: Academia, nakladatelství AV ČR, 2013, vol. 152, No 3, p. 222-234. ISSN 0231-6625.
  Name in Czech: Odpovědnost veřejné moci za škodu jako materie veřejného práva
  Name (in English): Liability of public authority for damages as a matter of public law
  RIV/00216224:14220/13:00081867 Article in a journal. Legal sciences. Czech. Czech Republic.
  Němčák, Vítězslav (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution)
  Keywords in English: liability of public authority for damages; public law; objective liability; fault of public authority; France
  Reviewed: yes

  Changed by: Mgr. Vítězslav Němčák, Ph.D., učo 134715. Changed: 5/4/2016 16:56.
 8. 2012

 9. NĚMČÁK, Vítězslav. Financování prezidentské volební kampaně ve Francii. In Šimíček. V. (ed.). Volby – svátek demokracie, nebo pletich? Brno: Mezinárodní politologický ústav, 2012. p. 192 - 203. ISBN 978-80-210-5823-1.
  Changed by: Mgr. Vítězslav Němčák, Ph.D., učo 134715. Changed: 3/1/2013 20:17.
 10. NĚMČÁK, Vítězslav. Hostující insolvenční správce. In Sborník CEPS MU. Vybrané příspěvky k tematické náplni modulů projektu. Brno: Centrum ekonomických a právních studií Masarykovy univerzity (reg. č. CZ.1.07/2.4.00/12.0055), 2012. p. 147 an.
  Changed by: Mgr. Vítězslav Němčák, Ph.D., učo 134715. Changed: 22/9/2014 12:12.
 11. NĚMČÁK, Vítězslav. Kopa, M.: Neslučitelnost výkonu funkce soudce s jinými funkcemi a činnostmi (recenze). Časopis pro právní vědu a praxi. Brno: Masarykova univerzita. Právnická fakulta, 2012, vol. 20, No 2, p. 211-212. ISSN 1210-9126.
  Changed by: Mgr. Vítězslav Němčák, Ph.D., učo 134715. Changed: 3/1/2013 20:22.
 12. NĚMČÁK, Vítězslav. Odpovědnost veřejné moci v České republice a ve Francii. In Bezák, M., Hauerlandová, I. (eds.). Akademické akcenty 2011. Paneurópska vysoká škola, 2012. p. 211-219.

  Type of proceedings: post-proceedings

  Changed by: Mgr. Vítězslav Němčák, Ph.D., učo 134715. Changed: 3/1/2013 20:16.
 13. 2011

 14. NĚMČÁK, Vítězslav. K judikatuře Evropského soudu pro lidská práva v případech vyhoštění (About the jurisprudence of the European Court of Human Rights related to extradition). Správní právo. Praha: Ministerstvo vnitra, 2011, XLIV, No 4, p. 193-208. ISSN 0139-6005.
  Odkaz na plný text článku
  Name in Czech: K judikatuře Evropského soudu pro lidská práva v případech vyhoštění
  Name (in English): About the jurisprudence of the European Court of Human Rights related to extradition
  RIV/00216224:14220/11:00081812 Article in a journal. Legal sciences. Czech. Czech Republic.
  Němčák, Vítězslav (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution)
  Keywords in English: non refoulement; European Court of Human Rights; jurisprudence
  Reviewed: yes

  Changed by: Mgr. Vítězslav Němčák, Ph.D., učo 134715. Changed: 5/4/2016 16:37.
 15. NĚMČÁK, Vítězslav. Retroaktivita právních předpisů v zemích common law. In Eva Žatecká, Lucia Kováčová, Jan Horecký, Vojtěch Vomáčka. COFOLA 2011: Sborník příspěvků z mezinárodní konference pořádané Právnickou fakultou Masarykovy univerzity 29.4. - 1.5. 2011 v Brně. Masarykova univerzita, 2011. ISBN 978-80-210-5582-7.
  Plný text příspěvku

  Reviewed: yes

  Changed by: Mgr. Vítězslav Němčák, Ph.D., učo 134715. Changed: 28/7/2012 21:51.
Displayed: 3/12/2022 13:46