Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2024

  1. PLISKA, Dominik, Jan SYCHRA, Alžbeta DEVÁNOVÁ, Lukáš PFEIFER, Jindřiška BOJKOVÁ a Michal HORSÁK. Zooplankton polních mokřadů: unikátní společenstva ovlivněná historií krajiny. In Zoologické dny. 2024.

  2023

  1. PETRUŽELOVÁ, Jana, Jindřiška BOJKOVÁ, Jan SYCHRA, Selma DE DONNOVÁ, Jaroslav VRBA, Vendula POLÁŠKOVÁ, Linda SEIFERT, Vanda ŠORFOVÁ a Jiří KOPÁČEK. Accelerated recovery of lake macroinvertebrates in the third decade since the reversal of acidification. Science of the Total Environment. Amsterdam: Elsevier Science, 2023, roč. 892, September, s. 1-12. ISSN 0048-9697. doi:10.1016/j.scitotenv.2023.164553.
  2. MALENOVSKÝ, Igor a Jan SYCHRA. Fauna Židlochovic a okolí. In I. Durec, P. Kocman (eds.). Židlochovice. Dějiny slunečného města. 1. vyd. Židlochovice: Město Židlochovice, 2023. s. 37-55. ISBN 978-80-11-03833-5.
  3. ŠLACHTOVÁ, Erika, Jindřiška BOJKOVÁ, Eliška MARŠÁLKOVÁ, Jan SYCHRA a Michal HORSÁK. Lake trophic status and hydrological connectivity modify mechanisms underlying mollusc assemblage structuring. Hydrobiologia. Springer, 2023, roč. 850, č. 4, s. 793-806. ISSN 0018-8158. doi:10.1007/s10750-022-05125-y.
  4. PLISKA, Dominik, Alžbeta DEVÁNOVÁ, Jan SYCHRA a Michal ŠORF. Polní mokřady hostí unikátní společenstva planktonních korýšů. In Limnologické noviny. č.3. Praha: Česká limnologická společnost, 2023. s. s 1-8.
  5. DEVÁNOVÁ, Alžbeta, Jan SYCHRA, David VÝRAVSKÝ, Michal ŠORF, Jindřiška BOJKOVÁ a Michal HORSÁK. Short and dynamic: succession of invertebrate communities over a hydroperiod in ephemeral wetlands on arable land. Inland Waters. ABINGDON: Taylor and Francis Ltd., 2023, roč. 13, č. 2, s. 247-258. ISSN 2044-2041. doi:10.1080/20442041.2023.2169022.
  6. PLISKA, Dominik, Jan SYCHRA, Michal ŠORF a Jindřiška BOJKOVÁ. Společenstva zooplanktonu nově budovaných mokřadů v zemědělské krajině jižní Moravy. In Zoologické dny. 2023.
  7. LOSOSOVÁ, Zdeňka, Igor MALENOVSKÝ a Jan SYCHRA. Zámecký park. 1 vyd. Židlochovice: Město Židlochovice, 2023. s. 473-477. ISBN 978-80-11-03833-5.

  2022

  1. DEVÁNOVÁ, Alžbeta, Jan SYCHRA, Jindřiška BOJKOVÁ a Michal HORSÁK. Adult Triops cancriformis (Pancrustacea: Notostraca) mediates the hatching rate of its resting eggs. Hydrobiologia. Springer, 2022, roč. 849, č. 8, s. 1923-1929. ISSN 0018-8158. doi:10.1007/s10750-022-04841-9.
  2. DE DONNOVÁ, Selma, Jana PETRUŽELOVÁ, Jan SYCHRA a Jindřiška BOJKOVÁ. Ako pokračuje zotavovanie šumavských jazier z acidifikácie. In XIX. konferencia Slovenskej limnologickej spoločnosti a České limnologické společnosti. 2022.
  3. SYCHRA, Jan, Gašpar ČAMLÍK, Přemysl HERALT a Petr BERKA. Až naprší a (ne)uschne: vodouš rudonohý a další mokřadní ptáci v jihomoravských polních rozlivech. In Ptáci a svět v pohybu. Ornitologická konference České společnosti ornitologické. 2022.
  4. PETRUŽELOVÁ, Jana, Jindřiška BOJKOVÁ, Jan SYCHRA, Vanda ŠORFOVÁ, Vendula POLÁŠKOVÁ a Jaroslav VRBA. Complex effects of acidification, habitat properties and fish stock on littoral macroinvertebrate assemblages in montane standing waters. Journal of Limnology. Page Press Publications, 2022, roč. 81, č. 1, s. 1-15. ISSN 1129-5767. doi:10.4081/jlimnol.2022.2053.
  5. DEVÁNOVÁ, Alžbeta, Dominik PLISKA, Jan SYCHRA, Jindřiška BOJKOVÁ, Michal ŠORF a Michal HORSÁK. Perloočky a veslonôžky v neprodukčných biotopech na južnej Morave: porovnanie poľných rozlivov a novovybudovaných mokradí. In XIX. konferencia Slovenskej limnologickej spoločnosti a České limnologické společnosti. 2022.
  6. SYCHRA, Jan, Alžbeta DEVÁNOVÁ, Jindřiška BOJKOVÁ a Alexandra ČERNÁ. Společenstva vodních bezobratlých v ohrožených biotopech vysychavých polních rozlivů a jejich dynamika. In XIX. konferencia Slovenskej limnologickej spoločnosti a České limnologické společnosti. 2022.
  7. SYCHRA, Jan. Švédské valy – zánik další významné brněnské lokality. Brno: Nadace Veronica, 2022. s. 53-54. Veronica. ISSN 1213-0699.
  8. SYCHRA, Jan, Jindřiška BOJKOVÁ, Alžbeta DEVÁNOVÁ, Dominik PLISKA, Alexandra ČERNÁ a Lukáš PFEIFER. Vysychavé polní mokřady na jižní Moravě: jedinečné ostrovy života v zemědělské krajině. Živa. Praha: Nakladatelství Academia, 2022, roč. 70, č. 5, s. 261-264. ISSN 0044-4812.

  2021

  1. SYCHRA, Jan, Petr BERKA, Gašpar ČAMLÍK, Pavel FOREJTEK, Přemysl HERALT, Petr NAVRÁTIL, Marek PALIČKA, Vlasta ŠKORPÍKOVÁ a Jaroslav ZAŇÁT. Hnízdění vodoušů rudonohých (Tringa totanus) na jižní Moravě v letech 2010–2021. Crex. Jihomoravská pobočka ČSO a Pobočka ČSO na Vysočině, 2021, roč. 39, s. 66-102. ISSN 1213-211X.
  2. NAVRÁTIL, Petr, Pavel ONDRA, Jan SYCHRA a Vlasta ŠKORPÍKOVÁ. Návraty leucisticky zbarveného vodouše rudonohého (Tringa totanus) na Slavkovsko. Crex. Jihomoravská pobočka ČSO a Pobočka ČSO na Vysočině, 2021, roč. 39, s. 103-113. ISSN 1213-211X.
  3. ČAMLÍK, Gašpar a Jan SYCHRA. Polní mokřady jako refugium biodiverzity v zemědělské krajině. In Oravská ornitologická konferencia. 2021. ISBN 978-80-89526-25-3.
  4. SYCHRA, Jan, Gašpar ČAMLÍK, Přemysl HERALT a Petr BERKA. Vysychavé polní mokřady a jejich význam pro mokřadní ptáky v zemědělské krajině jižní Moravy. Crex. Jihomoravská pobočka ČSO a Pobočka ČSO na Vysočině, 2021, roč. 39, s. 141-176. ISSN 1213-211X.
  5. SYCHRA, Jan, Gašpar ČAMLÍK, Přemysl HERALT a Petr BERKA. Vysychavé polní mokřady a jejich význam pro mokřadní ptáky v zemědělské krajině jižní Moravy. Crex. Jihomoravská pobočka ČSO a Pobočka ČSO na Vysočině, 2021, roč. 39, s. 141-176. ISSN 1213-211X.

  2020

  1. CHYTRÝ, Milan, Michal HÁJEK, Martin KOČÍ, Pavel PEŠOUT, Jan ROLEČEK, Jiří SÁDLO, Kateřina ŠUMBEROVÁ, Jan SYCHRA, Karel BOUBLÍK, Jan DOUDA, Vít GRULICH, Handrij HÄRTEL, Radim HÉDL, Pavel LUSTYK, Jana NAVRÁTILOVÁ, Pavel NOVÁK, Tomáš PETERKA, Alena VYDROVÁ a Karel CHOBOT. Červený seznam biotopů České republiky. Příroda. Praha: Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, 2020, roč. 2020, č. 41, s. 1-93. ISSN 1211-3603.
  2. SYCHRA, Jan a Igor MALENOVSKÝ. Křísek leknínový (Erotettix cyane) - znovuobjevený modrý klenot našich mokřadů. 2020. ISBN 978-80-87189-32-0.
  3. HORÁK, Kryštof a Jan SYCHRA. Srovnání rozšíření a biotopových preferencí kavky obecné (Corvus monedula) v Jihomoravském kraji po dvou dekádách. 2020. ISBN 978-80-87189-32-0.

  2019

  1. SYCHRA, Jan a Gašpar ČAMLÍK. Jak se vede kriticky ohroženým vodoušům rudonohým (Tringa totanus) ve vysychající krajině jižní Moravy? 2019. ISBN 978-80-87189-25-2.
  2. HRADIL, Karel, Jan SYCHRA, Pavel VONIČKA a Jiří PREISLER. Ploštice (Hemiptera: Heteroptera) Jizerských hor. Sborník Severočeského Muzea, Přírodní Vědy. Severočeské muzeum v Liberci, 2019, roč. 2019, č. 37, s. 3-121. ISSN 0375-1686.
  3. CHYTRÝ, Milan, Michal HÁJEK, Martin KOČÍ, Pavel PEŠOUT, Jan ROLEČEK, Jiří SÁDLO, Kateřina ŠUMBEROVÁ, Jan SYCHRA, Karel BOUBLÍK, Jan DOUDA, Vít GRULICH, Handrij HÄRTEL, Radim HÉDL, Pavel LUSTYK, Jana NAVRÁTILOVÁ, Pavel NOVÁK, Tomáš PETERKA, Alena VYDROVÁ a Karel CHOBOT. Red List of Habitats of the Czech Republic. Ecological Indicators. AMSTERDAM: ELSEVIER, 2019, roč. 106, NOV 2019, s. 105446-105457. ISSN 1470-160X. doi:10.1016/j.ecolind.2019.105446.

  2018

  1. PETRUŽELOVÁ, Jana, Jindřiška BOJKOVÁ, Jan SYCHRA, Štěpán SIVÝ, Vanda ŠORFOVÁ, Jaroslav VRBA a Tomáš SOLDÁN. Macroinvertebrate communities of montane standing waters in the Czech Republic and Bavaria: effects of past acidification and littoral zone properties. In 3rd Central European Symposium for Aquatic Macroinvertebrate Research. 2018.
  2. ČAMLÍK, Gašpar, Jan SYCHRA, Vlasta ŠKORPÍKOVÁ a David HORAL. Nejvzácnější ptáci zemědělské krajiny jižní Moravy. In 4. Konference Naše příroda 2018. Biodiverzita zemědělské krajiny. 2018.
  3. DEVÁNOVÁ, Alžbeta a Jan SYCHRA. Poľné mokrade na južnej Morave: veľke lupeňonôžky a iné vodné bezstavovce v priebehu sukcesie. In XVIII. konference České limnologické společnosti a Slovenskej limnologickej spoločnosti. 2018.
  4. SYCHRA, Jan. Rákosina u Červeného mlýna – zanikající mokřadní ráj? In Veronica. Brno: Nadace Veronica, 2018. s. 24-27. ISSN 1213-0699.
  5. PETRUŽELOVÁ, Jana, Jindřiška BOJKOVÁ, Jan SYCHRA, Štěpán SIVÝ, Vanda ŠORFOVÁ, Jaroslav VRBA a Tomáš SOLDÁN. Společenstva bezobratlých v horských stojatých vodách: vliv acidifikace a charakteru litorálu. In XVIII. Konference České limnologické společenosti a Slovenskej limnologickej spoločnosti, 2018. 2018.
  6. DEVÁNOVÁ, Alžbeta a Jan SYCHRA. Spoločenstvá vodných bezstavovcov v polných mokradiach s prítomnosťou velkých lupeňonožok. In Zoologické dny Praha 2018. 2018. ISBN 978-80-87189-24-5.
  7. SYCHRA, Jan, Lukáš MERTA a Marie ZHAI. The enigmatic copepod Hemidiaptomus amblyodon and its endangered temporal habitats. In 3rd Central European Symposium for Aquatic Macroinvertebrate Research (Cesamir). 2018.
  8. SYCHRA, Jan, Lukáš MERTA, Vít ZAVADIL a Alžbeta DEVÁNOVÁ. Velcí lupenonožci na Slovensku – po stopách Jána Brteka. In XVIII. konference České limnologické společnosti a Slovenskej limnologickej spoločnosti. 2018.
  9. KOLÁŘ, Vojtěch, Michal STRAKA, Jan SYCHRA a David BOUKAL. Vodní brouci jako zrcadlo našemu hospodaření s vodou. Vodní hospodářství. Čkyně: Vodní hospodářství, spol. s r.o., 2018, roč. 68, č. 6, s. 6-11. ISSN 1211-0760.

  2017

  1. SYCHRA, Jan, Lukáš MERTA a Vít ZAVADIL. Branchiopoda (lupenonožci). Příroda, Sborník prací z ochrany přírody. Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, 2017, roč. 2017, č. 36, s. 86-89. ISSN 1211-3603.
  2. KMENT, Petr, Karel HRADIL, Michal STRAKA a Jan SYCHRA. Heteroptera (ploštice). Příroda, Sborník prací z ochrany přírody. Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, 2017, roč. 2017, č. 36, s. 137-147. ISSN 1211-3603.
  3. SCHENKOVÁ, Jana a Jan SYCHRA. Hirudinida (pijavice). Příroda, Sborník prací z ochrany přírody. Praha: Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, 2017, Neuveden, č. 36, s. 63-67. ISSN 1211-3603.
  4. TRÁVNÍČEK, Dušan, Michal STRAKA a Jan SYCHRA. Hydrophiloidea (vodomilové). Příroda, Sborník prací z ochrany přírody. Praha: Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, 2017, Neuveden, č. 36, s. 367-370. ISSN 1211-3603.
  5. SYCHRA, Jan, Karel HUDEC a Martin ČERNÝ. Jak se žije ptákům v Brně: zajímavosti z mapování hnízdního rozšíření ptáků Brna. In Konference Naše příroda 2017. Příroda ve městě. 2017. ISBN 978-80-7471-217-3.
  6. NĚMEC, Radomír a Jan SYCHRA. Polní mokřady. In Hana Čížková, Libuše Vlasáková, Jan Květ. Mokřady. Ekologie, ochrana a udržitelné využívání. 1. vyd. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2017. s. 281-291. Episteme. Natura. ISBN 978-80-7394-658-6.
  7. ZAJACOVÁ, Jana, Štěpán SIVÝ, Jindřiška BOJKOVÁ, Vanda RÁDKOVÁ, Jan SYCHRA, Vít SYROVÁTKA a Linda SEIFERT. Recent recovery of acid damaged macroinvertebrate assemblages in the Bohemian Forest lakes. In 10 Symposium for European Freshwater Sciences 2017. 2017.
  8. KMENT, Petr, Michal HORSÁK, Jiří PROCHÁZKA, Jan SYCHRA a Igor MALENOVSKÝ. Rozšíření podkornice Aradus obtectus (Hemiptera: Heteroptera: Aradidae) a kornatce Peltis grossa (Coleoptera: Trogossitidae) v České republice a jejich první nálezy v Bílých Karpatech. Acta Carpathica Occidentalis. Vsetín: Muzeum regionu Valašsko, 2017, roč. 8, č. 1, s. 42-55. ISSN 1804-2732.
  9. SYCHRA, Jan, Gašpar ČAMLÍK, Lukáš MERTA, Vít ZAVADIL a Alžbeta DEVÁNOVÁ. Temporal field wetlands as biodiversity hot spots in agricultural landscape in the Czech Republic. In 10 Symposium for European Freshwater Sciences 2017. 2017.

  2016

  1. MERTA, Lukáš, Vít ZAVADIL a Jan SYCHRA. Atlas rozšíření velkých lupenonožců České republiky. Praha: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, 2016. 111 s. ISBN 978-80-88076-34-6.
  2. SYCHRA, Jan. Co lze zjistit mapováním ptáků ve městech: případ Brno. In Jihomoravské Ekolisty. Brno: Jihomoravský kraj, 2016. s. 7.
  3. POPELA, Robert, Robert ŠOŠOVIČKA a Jan SYCHRA. Jak se ptákům asi létá – mírně technický pohled na mechaniku letu ptáků. In Alena Klvaňová. Každý pták se počítá. Ornitologická konference 14.–16. 10. 2016. Mikulov. Sborník abstraktů. Praha: Česká společnost ornitologická, 2016. s. 56-57. ISBN 978-80-87572-20-7.
  4. MERTA, Lukáš, Jan SYCHRA a Vít ZAVADIL. Korýši pod pásy tanků. In Fórum ochrany přírody. Praha: Fórum ochrany přírody, 2016. s. 23-25. ISSN 2336-5056.
  5. SYCHRA, Jan, Lukáš MERTA a Vít ZAVADIL. Large branchiopods (Branchiopoda: Anostraca, Notostraca, Spinicaudata) as pilgrims in time and space in Central Europe. In Arnold Móra, Zoltán Csabai. 2nd Central European Symposium for Aquatic Macroinvertebrate Research (Cesamir). Book of abstracts and programme. Pécs: Carpathes Nature Foundation, 2016. s. 42-43. ISBN 978-963-12-5936-0.
  6. SYCHRA, Jan, Karel HUDEC a Martin ČERNÝ. Mapování hnízdního rozšíření ptáků Brna v letech 2011 až 2016 – první výsledky. In Alena Klvaňová. Každý pták se počítá. Ornitologická konference 14.–16. 10. 2016. Mikulov. Sborník abstraktů. Praha: Česká společnost ornitologická, 2016. s. 38-39. ISBN 978-80-87572-20-7.
  7. SYCHRA, Jan. Mapování ve městě. Hnízdní rozšíření ptáků Brna v letech 2011–2016. In Ptačí svět. Praha: Česká společnost ornitologická, 2016. s. 18. Ptačí svět. ISBN 978-80-87572-15-3.
  8. SYCHRA, Jan, Gašpar ČAMLÍK, Lukáš MERTA a Vít ZAVADIL. Polní mokřady jako refugium biodiverzity v zemědělské krajině. In Vendula Pávková. Konference Naše příroda 2016. Voda v krajině. 29. listopadu 2016, Olomouc. Olomouc: Naše příroda, 2016. s. 14-15. ISBN 978-80-7471-179-4.
  9. SYCHRA, Jan a Přemysl HERALT. Rybniční rezervace: příliš pomalá cesta k přírodě šetrnému managementu. In Fórum ochrany přírody. Praha: Fórum ochrany přírody, 2016. s. 42-46. Fórum ochrany přírody. ISSN 2336-5056.
  10. SYCHRA, Jan. Vliv odbahňování na bezobratlé živočichy litorálu ve stojatých vodách. In Václav David, Tereza Davidová. Rybníky 2016. Sborník příspěvků odborné konference konané 23. – 24. června 2016 na České zemědělské univerzitě v Praze. Praha: ČSKI, 2016. s. 153-161. ISBN 978-80-01-05978-4.

  2015

  1. SYCHRA, Jan, Lukáš MERTA a Vít ZAVADIL. Large Branchiopods in periodically-flooded field wetlands: a challenge for nature conservation in ephemeral agricultural habitats. In Wetlands in agricultural landscapes: Present state and perspectives in Europe. International Conference, České Budějovice, Czech Republic. 2015. ISBN 978-80-7212-607-1.
  2. SYCHRA, Jan a Igor MALENOVSKÝ. Potvrzení výskytu kříska leknínového (Erotettix cyane, Hemiptera: Cicadellidae) v České republice. Sborník Severočeského Muzea, Přírodní Vědy. 2015, roč. 33, č. 1, s. 181-194. ISSN 0375-1686.
  3. SYCHRA, Jan, Lukáš MERTA a Vít ZAVADIL. Rozšíření velkých lupenonohých korýšů v České republice jako odraz krajinných změn. In XVII. konference České limnologické společnosti a Slovenskej limnologickej spoločnosti „Voda – věc veřejná“. 2015. ISBN 978-80-210-7874-1.
  4. GREGUŠOVÁ, Katarína a Jan SYCHRA. Spoločenstvo bezstavovcov litorálu ako faktor ovplyvňujúci výskyt a hniezdenie vtákov na rybníkoch. In Zoologické dny Brno 2015. 2015. ISBN 978-80-87189-18-4.
  5. HAVLÍK, Tomáš, Michal HORSÁK a Jan SYCHRA. Variabilita společenstev vodních brouků (Coleoptera) v prameništních systémech. In XVII. konference České limnologické společnosti a Slovenskej limnologickej spoločnosti „Voda – věc veřejná“. 2015. ISBN 978-80-210-7874-1.
  6. GREGUŠOVÁ, Katarína a Jan SYCHRA. Vodné bezstavovce ako faktor ovplyvňujúci výskyt vtákov na rybníkoch. In XVII. konference České limnologické společnosti a Slovenskej limnologickej spoločnosti „Voda – věc veřejná“. 2015. ISBN 978-80-210-7874-1.
  7. MERTA, Lukáš, Vít ZAVADIL a Jan SYCHRA. Vojenské újezdy jako útočiště velkých lupenonohých korýšů v české krajině. In 1. Konference Naše příroda 2015. Péče o bývalé vojenské prostory. 2015. ISBN 978-80-7471-134-3.
  8. SYCHRA, Jan. Výzkum polních rozlivů a velkých lupenonohých korýšů. In Limnologické noviny. Praha: Česká limnologická společnost, 2015. s. 1-5. ISSN 1212-2920.

  2014

  1. SYCHRA, Jan a David HORAL. Na křídlech s Donem Quijotem. Praha: Economia, a. s., 2014. s. 70-71. Respekt. ISSN 0862-6545.
  2. REITER, Antonín, Lukáš MERTA a Jan SYCHRA. Nové nálezy velkých lupenonožců (Crustacea: Anostraca, Notostraca, Spinicaudata) na Znojemsku. Thayensia. Znojmo: Správa Národního parku Podyjí, 2014, roč. 11, prosinec, s. 89-106. ISSN 1212-3560.
  3. MALENOVSKÝ, Igor, Petr KMENT a Jan SYCHRA. Ploštice, křísi a mery (Hemiptera: Heteroptera, Auchenorrhyncha, Psylloidea) okolí Přebuzi v Krušných horách. Klapalekiana. Praha: Česká společnost entomologická, 2014, roč. 50, 3-4, s. 181-234. ISSN 1210-6100.
  4. HEJKAL, Jiří, Jaroslav MICHÁLEK, Jan SYCHRA, Pavel BEZDĚČKA, Daniel DVOŘÁK, Igor MALENOVSKÝ, Vladimír MELICHAR a Petr UHLÍK. Přehled zvláště chráněných a ohrožených druhů hub, lišejníků, rostlin a živočichů Kraslicka. Sborník muzea Karlovarského kraje. Cheb: Muzeum Cheb, příspěvková organizace Karlovarského kraje, 2014, roč. 22, prosinec, s. 153-184. ISSN 1803-6066.
  5. SYCHRA, Jan a Pavlína HROBAŘOVÁ. Radosti a strasti výzkumu vodních bezobratlých ve vrchovištních tůních. In Zoologické dny Ostrava 2014. 2014. ISBN 978-80-87189-16-0.

  2013

  1. KMENT, Petr, Karel HRADIL, Petr BAŇAŘ, Ondřej BALVÍN, Jozef CUNEV, Tomáš DITRICH, Zdeněk JINDRA, Magdaléna ROHÁČOVÁ, Michal STRAKA a Jan SYCHRA. New and interesting records of true bugs (Hemiptera: Heteroptera) from the Czech Republic and Slovakia V. Acta Musei Moraviae, Scientiae Biologicae. Brno, 2013, roč. 98, č. 2, s. 495-541. ISSN 1211-8788.
  2. ZAVADIL, Vít, Lukáš MERTA a Jan SYCHRA. Škeblovky (Crustacea: Spinicaudata) a hrašníci (Crustacea: Laevicaudata) na území České republiky. 2013. ISBN 978-80-87189-14-6.
  3. SYCHRA, Jan. The impact of fish stock manipulation on aquatic macroinvertebrates and waterfowl in the Lednice Fishponds National Nature Reserve (Czech Republic). In Symposium for European Freshwater Sciences 8. 2013.

  2012

  1. SOLDÁN, Tomáš, Jindřiška BOJKOVÁ, Jaroslav VRBA, Peter BITUŠÍK, Pavel CHVOJKA, Miroslav PAPÁČEK, Jana PELTANOVÁ, Jan SYCHRA a Jolana TÁTOSOVÁ. Aquatic insects of the Bohemian Forest glacial lakes: Diversity, long-term changes, and influence of acidification. Silva Gabreta. Vimperk, 2012, roč. 18, č. 3, s. 123-405. ISSN 1211-7420.
  2. JEZIORSKI, Petr, Petr KMENT, Tomáš DITRICH, Michal STRAKA, Jan SYCHRA a Libor DVOŘÁK. Distribution of Gerris asper and G. lateralis (Hemiptera: Heteroptera: Gerridae) in the Czech Republic. Klapalekiana. Česká společnost entomologická, 2012, roč. 48, č. 1, s. 191-202. ISSN 1210-6100.
  3. ADÁMEK, Zdeněk a Jan SYCHRA. Litorální sonda. 2012.
  4. BOUKAL, David, Martin FIKÁČEK, Jiří HÁJEK, Ondřej KONVIČKA, Václav KŘIVAN, Radek SEJKORA, Stanislav SKALICKÝ, Michal STRAKA, Jan SYCHRA a Dušan TRÁVNÍČEK. Nové a zajímavé nálezy vodních brouků z území České republiky (Coleoptera: Sphaeriusidae, Dytiscidae, Helophoridae, Hydrophilidae, Georissidae, Hydraenidae, Scirtidae, Elmidae, Dryopidae, Limnichidae, Heteroceridae). Klapalekiana. Praha: Česká společnost entomologická, Praha, 2012, roč. 48, č. 1, s. 1-21. ISSN 1210-6100.
  5. OŠLEJŠKOVÁ, Marie, Jana SCHENKOVÁ a Jan SYCHRA. Vliv ekologických faktorů na složení společenstva máloštětinatých opaskovců "Oligochaeta" (Clitellata) v rybničním ekosystému. In Zoologické dny. 2012. ISBN 978-80-87189-11-5.
  6. SYCHRA, Jan. Vliv manipulace s rybí obsádkou na vodní bezobratlé a ptáky v NPR Lednické rybníky. In XVI. konferencia ČLS a SLS. 2012. ISBN 978-80-971056-0-0.
  7. SYCHRA, Jan. Ze života potápek na našich rybnících I. Živa. Praha: Academia, 2012, roč. 60, č. 2, s. 87-89. ISSN 0044-4812.
  8. SYCHRA, Jan. Ze života potápek na našich rybnících II. Živa. Praha: Academia, 2012, roč. 60, č. 3, s. 137-140. ISSN 0044-4812.

  2011

  1. TRÁVNÍČEK, Dušan, Jiří HÁJEK, Michal STRAKA a Jan SYCHRA. Adephagan and hydrophiloid water beetles (Coleoptera: Gyrinidae, Haliplidae, Noteridae, Dytiscidae, Helophoridae, and Hydrophilidae) of the Bílé Karpaty Protected Landscape Area and Biosphere Reserve (Czech Republic). Acta Musei Moraviae, Scientiae biologicae. Brno, 2011, roč. 96, č. 2, s. 629–665. ISSN 1211-8788.
  2. SYCHRA, Jan, Olga ČELECHOVSKÁ, Zdeňka SVOBODOVÁ a Oldřich SYCHRA. Lead, mercury and cadmium content in bottom sediments, reed (Phragmites australis) beds and great pond snails (Lymnaea stagnalis) in fishponds and the role of littoral zones in their accumulation. Acta Veterinaria Brno. Brno (CZ), 2011, roč. 80, č. 3, s. 313-326. ISSN 0001-7213. doi:10.2754/avb201180030313.
  3. SYCHRA, Jan. Rozsáhlé rákosiny jako refugium pro společenstva mokřadních bezobratlých v rybničním litorálu. In Mokřady a klimatická změna. Konference ke 40. výročí Ramsarské úmluvy. 2011.
  4. SCHENKOVÁ, Jana, Jan SYCHRA a Nela KUBOVÁ. The freshwater leeches (Clitellata: Hirudinida) of the Czech Republic – preference of different types of water bodies. In 4th International Conference Hirudinea: biology, taxonomy, faunistics, 2011. 2011.
  5. SYCHRA, Jan a Zdeněk ADÁMEK. The impact of sediment removal on the aquatic macroinvertebrate assemblage in a fishpond littoral zone. Journal of Limnology. Pavia (Italy), 2011, roč. 70, č. 1, s. 129-138. ISSN 1129-5767. doi:10.3274/JL11-70-1-15.
  6. SYCHRA, Jan, Jiří DANIHELKA, Přemysl HERALT a Petr MACHÁČEK. Vliv letnění a manipulace s rybími obsádkami na mokřadní biotu v NPR Lednické rybníky. In Mokřady a klimatická změna. Konference ke 40. výročí Ramsarské úmluvy. 2011.

  2010

  1. SYCHRA, Jan, Zdeněk ADÁMEK a Karla PETŘIVALSKÁ. Distribution and diversity of littoral macroinvertebrates within extensive reed beds of a lowland pond. Annales de Limnologie - International Journal of Limnology. 2010, roč. 46, č. 4, s. 281–289. ISSN 0003-4088.
  2. ADÁMEK, Zdeněk, Claus ORENDT, Georg WOLFRAM a Jan SYCHRA. Macrozoobenthos response to environmental degradation in a heavily modified stream: Case study the Upper Elbe River, Czech Republic. Biologia. Bratislava, 2010, roč. 65, č. 3, s. 536-545. ISSN 0006-3088.
  3. DVOŘÁK, Libor, Jan SYCHRA a Kateřina DVOŘÁKOVÁ. Poznámky k entomofauně bývalé pískovny u Pamferovy Huti (SZ Šumava). Erica. Plzen, 2010, roč. 17, č. 1, s. 103-121. ISSN 1210-065X.
  4. SYCHRA, Jan a Zdeněk ADÁMEK. Sampling efficiency of Gerking sampler and sweep net in pond emergent littoral macrophyte beds. Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences. 2010, roč. 10, č. 2, s. 161-167. ISSN 1303-2712.
  5. SYCHRA, Jan a Jiří DANIHELKA. The summer drainage of Nesyt Fishpond in 2007: a successful conservation measure or ecological catastrophe? 2010. vyd. EPCN, 2010. 2 s. EPCN Newsletter 3.
  6. SYCHRA, Jan. Vliv odbahnění na společenstvo vodních bezobratlých v rybničním litorálu. In Zoologické dny Praha 2010. 2010. ISBN 978-80-87189-07-8.
  7. SYCHRA, Jan a Jindřiška BOJKOVÁ. Výzkum vodních bezobratlých na vrchovištích a přechodových rašeliništích. In Zoologické dny Praha 2010. 2010. ISBN 978-80-87189-07-8.

  2009

  1. SCHENKOVÁ, Jana, Jan SYCHRA, Vladimír KOŠEL, Nela KUBOVÁ a Jakub HORECKÝ. Freshwater leeches (Annelida: Clitellata: Hirudinida) of the Czech Republic (Central Europe): check-list, new records, and remarks on species distributions. Zootaxa. New Zealand: Magnolia Press, 2009, neuveden, č. 2227, s. 32-52, 20 s. ISSN 1175-5326.
  2. SCHENKOVÁ, Jana, Jan SYCHRA, Vladimír KOŠEL, Nela KUBOVÁ a Jakub HORECKÝ. Pijavice (Clitellata: Hirudinida) České republiky: check-list, nové nálezy a poznámky k šíření druhů. Editoval J. Bryja, Z. Řehák, J. Zukal. In Zoologické dny Brno 2009. Sborník abstraktů z konference 12.-13.února 2009. 2009. ISBN 978-80-87189-03-0.
  3. SYCHRA, Jan a Jana SCHENKOVÁ. Pijavice České republiky na počátku 21. století. Živa. Praha: Academia, 2009, roč. 57, č. 6, s. 267-270. ISSN 0044-4812.
  4. STRAKA, Michal, Petr KMENT, Jan SYCHRA a Jan HELEŠIC. The proposed Úvalský rybník Nature Monument, an important refuge for wetland insects in South Moravia (Czech Republic): A species inventory of Odonata, Heteroptera and Coleoptera (partim) with the first Czech record of Corixa panzeri (Corixidae). Acta Musei Moraviae, Scientiae biologicae. Brno, 2009, roč. 94, č. 1, s. 87-116. ISSN 1211-8788.
  5. SYCHRA, Jan. Vliv managementových zásahů na vývoj společenstva vodních bezobratlých v rybnících. In Sborník příspěvků 15. konference České limnologické společnosti a Slovenskej limnologickej spoločnosti. 2009. ISBN 978-80-254-4698-0.
  6. SYCHRA, Jan a Petr KMENT. Vodní ploštice (Heteroptera: Nepomorpha, Gerromorpha) Rolavských vrchovišť. In Příroda Kraslicka. Praha: Nakladatelství Jan Farkač, 2009. s. 135-156. Přírodovědný sborník Kraslicka. 2. ISBN 978-80-903590-4-8.
  7. SYCHRA, Jan a Gašpar ČAMLÍK. Významní ptáci Chřibů a jejich monitoring. In Chřiby – krajina, les, voda. Příroda a hospodaření v krajině chlumních oblastí. Sborník z konference. 2009. ISBN 978-80-7375-341-2.

  2008

  1. SYCHRA, Jan, Olga ČELECHOVSKÁ, Zdeňka SVOBODOVÁ a Oldřich SYCHRA. Biomonitoring of heavy metals in fishpond littorals - their content in aquatic snails, reed stems and bottom sediments. In 3rd European Pond Conservation Network Workshop - Abstract book. 2008.
  2. SYCHRA, Jan, Jiří DANIHELKA, Přemysl HERALT, David HORAL, Michal HORSÁK, Josef CHYTIL, František KUBÍČEK, Jan KVĚT, Petr MACHÁČEK, Ivo PŘIKRYL a Jan ROLEČEK. Letnění rybníka Nesyt v roce 2007. Živa. Praha: Academia, 2008, roč. 56, č. 4, s. 189-192. ISSN 0044-4812.
  3. SYCHRA, Jan, Zdeněk ADÁMEK a Karla PETŘIVALSKÁ. Prostorová distribuce a diverzita vodních bezobratlých v rybničních litorálních porostech. In Zoologické dny České Budějovice 2008 - Sborník abstraktů z konference. 2008. ISBN 978-80-87189-00-9.

  2007

  1. SCHENKOVÁ, Jana, Jan ŠPAČEK a Jan SYCHRA. Dva nové druhy pijavic (Hirudinida) Alboglossiphonia hyalina (O. F. Müller, 1774) a Glossiphonia verrucata (Fr. Müller, 1844) pro Českou republiku. Editoval J. Bryja, J. Zukal, Z. Řehák. In Zoologické dny Brno 2007. Sborník abstraktů z konference 8.-9. února 2007. Brno: Ústav biologie obratlovců AV ČR, 2007. s. 47-48. ISBN 978-80-903329-7-3.
  2. SYCHRA, Jan. Hnízdní úspěšnost potápek (Podicipediformes) na rybnících a faktory, které ji ovlivňují. In Zoologické dny Brno 2007 - Sborník abstraktů z konference. Brno: Ústav biologie obratlovců AV ČR, 2007. s. 142-143. ISBN 978-80-903329-7-3.
  3. SYCHRA, Jan, Zdeněk ADÁMEK a Karla PETŘIVALSKÁ. Inner horizontal distribution and diversity of phytophilous aquatic macroinvertebrates in wide reed (Phragmites australis) beds of pond littoral. In SEFS-5. Symposium for european freshwater sciences - Programme and Abstracts. 2007.

  2006

  1. SYCHRA, Jan a Zdeněk ADÁMEK. Contribution to the sampling methods for the monitoring of phytophilous macroinvertebrates in pond littoral. In Conservation of pond biodiversity in a changing European Landscape – 2nd EPCN workshop – Abstract Book. 2006.
  2. POLAČIK, Matej, Markéta ONDRAČKOVÁ, Zdeněk ADÁMEK, Teodora TRICHKOVA, Milen VASSILEV, Eva NYKLOVÁ a Jan SYCHRA. Food patterns of Neogobius (Perciformes: Gobiidae) species within the longitudinal profile of the Danube River. In Danube.River.Life 36th International Conference International Association for Danube Research, Book of Abstracts. 2006. ISBN 3-9500723-1-4.
  3. SYCHRA, Jan. Probable breeding of Little Grebe Tachybaptus ruficollis in high elevation in Biogradska Gora National Park. Ciconia. Subotica: Bird Protection&Study Soc. of Vojvodina, 2006, roč. 14, č. 1, s. 107-108. ISSN 0354-2181.
  4. SYCHRA, Jan a Zdeněk ADÁMEK. Příspěvek k metodice odběru fytofilních bezobratlých v rybničním litorálu. In Zoologické dny Brno 2006 - Sborník abstraktů z konference. Brno: Ústav biologie obratlovců AV ČR, 2006. s. 62-63. ISBN 80-903329-4-3.

  2005

  1. SYCHRA, Jan. Influence of ecological factors on breeding success of grebes (Podicipediformes) at fishponds. In New Challenges in Pond Aquaculture - Book of Abstracts. České Budějovice: University of South Bohemia České Budějovice, 2005. s. 27-27.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 4. 3. 2024 01:56