Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2022

  1. ADAM, Zdeněk, Milan DASTYCH, Aleš ČERMÁK, Martina DOUBKOVÁ, Šárka SKORKOVSKÁ, Luděk POUR, Zdeněk ŘEHÁK, Renata KOUKALOVÁ, Zuzana ADAMOVÁ, Martin ŠTORK, Marta KREJČÍ a Ivanna BOICHUK. Léčba nemocnění asociovaného s imunoglobulinem IgG4. Vnitřní lékařství. Praha: Česká lékařská společnost J. E. Purkyně, 2022, roč. 68, č. 6, s. "E15"-"E22", 8 s. ISSN 0042-773X. doi:10.36290/vnl.2022.086.
  2. ADAM, Zdeněk, David ZEMAN, Aleš ČERMÁK, Milan DASTYCH, Martina DOUBKOVÁ, Teodor HORVÁTH, Šárka SKORKOVSKÁ, Zuzana ADAMOVÁ, Zdeněk ŘEHÁK, Renata KOUKALOVÁ, Luděk POUR, Martin ŠTORK, Marta KREJČÍ, Viera SANDECKÁ, Sabina ŠEVČÍKOVÁ a Zdeněk KRÁL. Onemocnění asociované s imunoglobulinem IgG4. Klinické příznaky, diferenciální diagnostika a recentní mezinárodní diagnostická kritéria. Vnitřní lékařství. Praha: Česká lékařská společnost J. E. Purkyně, 2022, roč. 68, č. 5, s. "E4"-"E19", 16 s. ISSN 0042-773X. doi:10.36290/vnl.2022.070.

  2021

  1. LAYEROVÁ, Kristýna a Šárka SKORKOVSKÁ. Rohovkový astigmatismus ve vztahu k pohlaví a jeho změny s věkem. Sborník přednášek XII. CELOSTÁTNÍ STUDENTSKÁ KONFERENCE OPTOMETRIE A ORTOPTIKY S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ. 2021, s. 32-51, 212 s.

  2020

  1. BENEŠ, Pavel, Sylvie PETROVÁ, Petr VESELÝ, Svatopluk SYNEK, Šárka SKORKOVSKÁ, Miroslav DOSTÁLEK, Libuše NOVÁKOVÁ KNOLLOVÁ, Jana SOKOLOVÁ ŠIDLOVÁ a Marek RAŠOVSKÝ. Logbook pro cvičení bakalářského studijního programu Optika a optometrie. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2020. 113 s. ISBN 978-80-210-9607-3.

  2017

  1. KŘÍŽ, Pavel a Šárka SKORKOVSKÁ. Distance associated heterophoria measured with polarized Cross test of MKH method and its relationship to refractive error and age. Clinical Optometry. Auckland: Dove Medical Press, 2017, roč. 9, č. 2017, s. 55-65. ISSN 1179-2752. doi:10.2147/OPTO.S123436.
  2. KŘÍŽ, Pavel a Šárka SKORKOVSKÁ. Jak efektivně provádět binokulární korekci sférické a cylindrické složky. In Mikuláš 2017 s optometrií a ortoptikou. Brno: NCO NZO, 2017. s. 58-63. ISBN 978-80-7013-588-4.

  2016

  1. KŘÍŽ, Pavel a Šárka SKORKOVSKÁ. Porovnání různých přístupů k hodnocení heteroforií. In Pavel Beneš, Sylvie Petrová, Svatopluk Synek, Petr Veselý, Marie Kodetová, Zuzana Odvárková, Jolana Nedvědová. Celostátní studentská konference optometrie a ortoptiky "Mikuláš s optometrií a ortoptikou" : sborník přednášek. Brno: NCONZO, 2016. s. 29-35. ISBN 978-80-7013-584-6.
  2. KŘÍŽ, Pavel a Šárka SKORKOVSKÁ. Porovnání různých přístupů k hodnocení heteroforií. In MIKULÁŠ 2015 S OPTOMETRIÍ A ORTOPTIKOU“ CELOSTÁTNÍ STUDENTSKÁ KONFERENCE OPTOMETRIE A ORTOPTIKY S PŘEDNÁŠEJÍCÍMI DOKTORANDY, 2016. 2016.

  2015

  1. KŘÍŽ, Pavel a Šárka SKORKOVSKÁ. Heteroforie v číslech. In Sborník přednášek „MIKULÁŠ 2015 S OPTOMETRIÍ A ORTOPTIKOU“ CELOSTÁTNÍ STUDENTSKÁ KONFERENCE OPTOMETRIE A ORTOPTIKY S PŘEDNÁŠEJÍCÍMI DOKTORANDY. Vinařská 6, 603 00 Brno: NCONZO, 2015. 114 s. ISBN 978-80-7013-579-2.
  2. KŘÍŽ, Pavel a Šárka SKORKOVSKÁ. Heteroforie v číslech. In „MIKULÁŠ 2015 S OPTOMETRIÍ A ORTOPTIKOU“ CELOSTÁTNÍ STUDENTSKÁ KONFERENCE OPTOMETRIE A ORTOPTIKY S PŘEDNÁŠEJÍCÍMI DOKTORANDY, 2015. 2015.
  3. ANDERLE, Radek, Jakub VENTRUBA a Šárka SKORKOVSKÁ. Porovnání zrakové ostrosti a aberací vyšších řádů u myopických očí po Femto-LASIK při použití standardní a wavefront ablace. Česká a Slovenská oftalmologie. Praha: Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, 2015, roč. 71, č. 1, s. 44-50. ISSN 1211-9059.
  4. SKORKOVSKÁ, Karolína a Šárka SKORKOVSKÁ. Vnitřně fotosenzitivní gangliové buňky sítnice. Česká a slovenská oftalmologie. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2015, roč. 71, č. 3, s. 144-149. ISSN 1211-9059.

  2014

  1. BEDNAŘÍKOVÁ, Zuzana a Šárka SKORKOVSKÁ. Comparison and repeatability of corneal parameters. In MSc. Ivan Toth. Book of abstract. Zagreb: Veleučiliště Veliká Gorica, 2014. s. 40-42. ISBN 978-953-7716-57-8.
  2. SYNEK, Svatopluk a Šárka SKORKOVSKÁ. Fyziologie oka a vidění. 2. dopl. a přeprac. vyd. Praha: Grada, 2014. 96 s. ISBN 978-80-247-3992-2.

  2010

  1. ČERMÁKOVÁ, Sabina a Šárka SKORKOVSKÁ. Rohovkové aberace vyššího řádu u zdravého oka a jejich změny s věkem. Česká a slovenská oftalmologie. 2010, roč. 66, 2010, No. 6, s. 254-257.

  2009

  1. ČERMÁKOVÁ, Sabina a Šárka SKORKOVSKÁ. Aberace vyššího řádu u zdravé populace nad 40 let. Česká a slovenská oftalmologie. 2009.
  2. JUREČKA, Tomáš, Šárka SKORKOVSKÁ, Helena ČOUPKOVÁ a Věra POSTRÁNECKÁ. Duhovková metastáza jako iniciální manifestace bronchogenního malobuněčného karcinomu diseminovaného do mediastina. Klinická onkologie. 2009. ISSN 0862-495X.
  3. BESZÉDEŠOVÁ, Natália a Šárka SKORKOVSKÁ. Funkčná integrita neurosenzorickej sietnice u diabetikov 2 typu. Česká a slovenská oftalmologie. 2009. ISSN 1211-9059.
  4. SKORKOVSKÁ, Karolína, Terézia CESNEKOVÁ a Šárka SKORKOVSKÁ. Informovanost a kvalita pacientů s glaukomem. Česká a slovenská oftalmologie. 2009. ISSN 1211-9059.
  5. HŘEBCOVÁ, Jana, Šárka SKORKOVSKÁ a Anna VAŠKŮ. Srovnání kontaktní a imerzní techniky ultrazvukové biometrie s ohledem na cílovou pooperační refrakci. Česká a slovenská oftalmologie. 2009. ISSN 1211-9059.

  2006

  1. SKORKOVSKÁ, Šárka a Jaroslav MICHÁLEK. Search for an optimal combination of structural and functional methods for the diagnosis and follow-up of glaucoma. In Acta Ophthalmologica Scandinavica. 1. vyd. Stockholm: Blackwell publishing, 2006. s. 173-173. ISBN 1395-3907.

  2005

  1. SKORKOVSKÁ, Karol, Šárka SKORKOVSKÁ, Jaroslav MICHÁLEK a Jarmila KOČÍ. Vliv věku, pohlaví, refrakce, keratomie a plochy terče na topografické parametry terče zrakového nervu. Česká a Slovenská oftalmologie. Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2005, ročník 61, č. 4, s. 235-252, 8 s. ISSN 1211-9059.
  2. SKORKOVSKÁ, Šárka, Jaroslav MICHÁLEK, Zdeňka MAŠKOVÁ a Svatopluk SYNEK. Vliv viskoelastickeho materialu na pooperacni nitroocni tlak u fakoemulsifikace. Česká a slovenská oftalmologie. Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2005, roč. 61, č. 1, s. 13-19. ISSN 1211-9059.

  2004

  1. SYNEK, Svatopluk a Šárka SKORKOVSKÁ. Fyziologie oka a vidění. 1 st. Praha: Grada Publishing, 2004. 95 s. ISBN 80-247-0786-1.
  2. SYNEK, Svatopluk a Šárka SKORKOVSKÁ. Fyziologie oka a vidění. 2004. vyd. Praha: Grada Publishing a.s., 2004. 94 s. ISBN 80-247-0786-1.
  3. SKORKOVSKÁ, Šárka, Jaroslav MICHÁLEK, Marie RUBEROVÁ a Svatopluk SYNEK. Srovnání ultrazvukové a optické biometrie s ohledem na refrakci očí po operaci katarakty. Česká a Slovenská oftalmologie. Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2004, roč.60 č.1, leden 2004, s. 24-29. ISSN 1211-9059.
  4. SKORKOVSKÁ, Karol, Šárka SKORKOVSKÁ, Jaroslav MICHÁLEK, Jarmila KOČÍ a Svatopluk SYNEK. Strukturální analýza terče zrakového nervu zdravých očí a očí s glaukomem. Česká a Slovenská oftalmologie. Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2004, ročník 60, č. 6, s. 400-408, 8 s. ISSN 1211-9059.
  5. SKORKOVSKÁ, Karol, Šárka SKORKOVSKÁ, Jaroslav MICHÁLEK, Jarmila KOČÍ a Svatopluk SYNEK. Strukturální analýza terče zrakového nervu zdravých očí a očí s glaukomem. Česká a Slovenská oftalmologie. Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2004, ročník 60, č. 6, s. 400-408, 8 s. ISSN 1211-9059.
  6. ADAM, Zdeněk, Jiří VORLÍČEK, Zdeněk FOJTÍK, Pavel ŠTOURAČ, Vladimír VAŠKŮ a Šárka SKORKOVSKÁ. Systémové a paraneoplastické projevy maligních onemocnění. Postgraduální medicína. Praha: Strategie, 2004, roč. 6, č. 4, s. 364-372. ISSN 1212-4184.

  2003

  1. SYNEK, Svatopluk a Šárka SKORKOVSKÁ. Kontaktní čočky. Brno: NCO NZO, 2003. 92 s. ISBN 80-7013-387-2.
  2. SYNEK, Svatopluk a Šárka SKORKOVSKÁ. Kontaktní čočky. 2003. vyd. Brno: Národní centrum ošetřovatelství a nelékařskýách zdravotnických oborů, 2003. 92 s. ISBN 80-7013-387-2.

  2002

  1. SYNEK, Svatopluk a Šárka SKORKOVSKÁ. Bakalářská studijní program "Optometrie" a navazující magisterské studium zdravotních věd obor optometrie na LF MU v Brně. Jemná mechanika a optika. Přerov: Physical Institute, ASCR, 2002, roč. 2002, č. 8, s. 263. ISSN 0447-6441.
  2. SYNEK, Svatopluk, Monika SYNKOVÁ a Šárka SKORKOVSKÁ. Nitrooční tlak u fakoemulzifikace. Česká a slovenská oftalmologie. Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2002, roč. 58, č. 1, s. 46-50. ISSN 0009-059X.

  2001

  1. SKORKOVSKÁ, Šárka, Zdeňka MAŠKOVÁ a Svatopluk SYNEK. Vliv operace katarakty na funkci kontrastní citlivosti. Česká a slovenská oftalmologie. Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2001, roč. 57, č. 2, s. 99-103. ISSN 1211-9059.

  2000

  1. SKORKOVSKÁ, Šárka, Šárka STARÁ a Miriam RUBEROVÁ. Barvocit nemocných s tvrdou a měkkou nitrooční čočkou. In SYNEK, Svatopluk. 8.sjezd Čs. oftalmol. společnosti, Plzeň 15.9.-16.9.2000, Souhrn přednášek. 2000. vyd. Plzeň: Čs. oftalmol. společnosti, 2000. s. 139.
  2. SKORKOVSKÁ, Šárka, Jarmila KOČÍ a Svatopluk SYNEK. Glaukom, barvocit a zorné pole. Praha: Česká lékařská společnost J.Ev. Purkyně, 2000. Česká a Slovenská oftalmologie. ISSN 1211-9059.
  3. SKORKOVSKÁ, Šárka a Svatopluk SYNEK. Pseudophakic retinal detachment related to cataract surgery complications. In Second Annual Congress of Czech Society for Cataract and Refractive Surgery. Praha 2000. Praha 2000: Czech society for cataract and refractive surgery, 2000. s. 4. Second Annual Congress.
  4. SKORKOVSKÁ, Šárka, Svatopluk SYNEK a Jan MICHÁLEK. The Effect of Cataract surgery in patients with age related macular degeneration. 1. vyd. Brusel: ESCRS, 2000. 1 s. XVIII Congress of the ESCRS.
  5. SKORKOVSKÁ, Šárka, Zdeňka MAŠKOVÁ a Svatopluk SYNEK. Vliv operace katarakty na funkci kontrastní citlivosti. In 8. sjezd Čs.oftalmol. společnosti, Plzeň 15.9.-16.9.2000, Souhrn přednášek. 2000. vyd. Plzeň: Čs.oftalmol. společnosti, 2000. s. 139.

  1999

  1. SKORKOVSKÁ, Šárka a Svatopluk SYNEK. Color vision of patients with soft intraocular lenses. 1999. vyd. Tianjin, Čína: 12th ICIMRK, 1999. 6 s. the 12th ICIMRK, 2nd Worldeyes, 4th IIITC.
  2. SKORKOVSKÁ, Šárka, Svatopluk SYNEK a Jaroslav MICHÁLEK. The effect of cataract surgery in patients with chronic eye diseases, Abstract. In 12th ICIMRK, 2-nd World Eyes, 4th IIITC International Meeting. Tianjin, China, 1999. s. 28 - 28.
  3. SKORKOVSKÁ, Šárka a Svatopluk SYNEK. The effect of cataract surgery in patients with chronic eye disorders. 1999. vyd. Tianjin: 12th ICIMRK, 1999. 7 s. The 12th ICIMRK, the 2nd Worldeyes, the 4th IIITC.

  1997

  1. SYNEK, Svatopluk a Šárka SKORKOVSKÁ. Cataract surgery on diabetic patients.Does The surgical procedure affect the progression of diabetic retinopathy. 1997. vyd. Praha: In XVth Congress of the European Society of Cataract and refractive surgeon, 1997. 149 s. XVth Congress of ESCRS.

  1996

  1. SKORKOVSKÁ, Šárka a Z. MAŠKOVÁ. Binokulární vidění po operaci strabismu v dospělém věku. Česká a slovenská oftalmologie. 1996, roč. 52, č. 4, s. 258-262. ISSN 0009-059X.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 1. 12. 2023 18:25