Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2019

 1. BOKWA, Aanita, Jan GELETIČ, Michal LEHNERT, Maja ZUVELA-ALOISE, Brigitta HOLLOSI, Tamas GAL, Nora SKARBIT, Petr DOBROVOLNÝ, Monika J. HAJTO, Rafael KIELAR, Jakub P. WALAWENDER, Pavel STASTNY, Juraj HOLEC, Katarzyna OSTAPOWICZ, Jarmila BURIANOVÁ a Marcel GARAJ. Heat load assessment in Central European cities using an urban climate model and observational monitoring data. ENERGY AND BUILDINGS. Lausanne: ELSEVIER SCIENCE SA, 2019, roč. 201, OCT, s. 53-69. ISSN 0378-7788. doi:10.1016/j.enbuild.2019.07.023.
 2. BRÁZDIL, Rudolf, Lukáš DOLÁK, Monika BĚLÍNOVÁ, Ladislava ŘEZNÍČKOVÁ, Kateřina CHROMÁ, Petr DOBROVOLNÝ a Jarmila BURIANOVÁ. Kněz Šimon Hausner a jeho meteorologická pozorování v Buchlovicích v letech 1803–1831. In Tomáš Černušák, Vojtěch Šustek. Hubert Valášek archivář, historik a přátelský kolega. Sborník studií a vzpomínek k nedožitým 70. narozeninám. Brno: Moravský zemský archiv v Brně, 2019. s. 17-33. ISBN 978-80-88145-33-2.
 3. 2010

 4. DOBROVOLNÝ, Petr, Anders MOBERG, Rudolf BRÁZDIL, Christian PFISTER, Ruediger GLASER, Rob WILSON, Aryan VAN ENGELEN, Danuta LIMANOWKA, Andrea KISS, Monika BĚLÍNOVÁ, Jarmila BURIANOVÁ, Dirk RIEMANN, Juerg LUTERBACHER a Reinhard BOEHM. Monthly, seasonal and annual temperature reconstructions for Central Europe derived from documentary evidence and instrumental records since AD 1500. Climatic Change. Dordrecht-Boston-London: Kluwer Academic Publishers, 2010, roč. 101, 1-2, s. 69-107. ISSN 0165-0009. doi:10.1007/s10584-009-9724-x.
 5. BRÁZDIL, Rudolf, Hubert VALÁŠEK, Eva SOUKALOVÁ, Monika BĚLÍNOVÁ, Jarmila BURIANOVÁ, Jana ČERMÁKOVÁ, Petr DOBROVOLNÝ, Aleš DRÁB, Kateřina FÁROVÁ, Marek HAVLÍČEK, Zdeněk CHRUDINA, Lucie KAŠIČKOVÁ, Karel KOVÁŘ, Jiří KOZEL, Zdeněk MÁČKA, Ondřej MULÍČEK, Ladislava ŘEZNÍČKOVÁ, Hana SKOKANOVÁ a Petr ŠTĚPÁNEK. Povodně v Brně. Historie povodní, jejich příčiny a dopady. 1. vyd. Brno: Archiv města Brna, 2010. 468 s. Suplementum č. 12 sborníku Brno v minulosti a dnes. ISBN 978-80-86736-22-8.
 6. GLASER, Ruediger, Dirk RIEMANN, Johannes SCHONBEIN, Mariano BARRIEANDOS, Rudolf BRÁZDIL, Chiara BERTOLIN, Dario CAMUFFO, Mathias DEUTSCH, Petr DOBROVOLNÝ, Aryan VAN ENGELEN, Silvia ENZI, Monika BĚLÍNOVÁ, Sebastian KOENIG, Oldřich KOTYZA, Danuta LIMANOWKA, Jarmila BURIANOVÁ, Mirca SGHEDONI, Brice MARTIN a Iso HIMMELSBACH. The variability of European floods since AD 1500. Climatic Change. Dordrecht-Boston-London: Kluwer Academic Publishers, 2010, roč. 101, 1-2, s. 235-256. ISSN 0165-0009. doi:10.1007/s10584-010-9816-7.
 7. 2009

 8. DOBROVOLNÝ, Petr, Rudolf BRÁZDIL, Hubert VALÁŠEK, Oldřich KOTYZA, Jarmila MACKOVÁ a Monika BĚLÍNOVÁ. A standard paleoclimatological approach to temperature reconstruction in historical climatology: an example from the Czech Republic, A.D. 1718-2007. International Journal of Climatology. 2009, roč. 29, č. 10, s. 1478 - 1492. ISSN 0899-8418.
 9. 2007

 10. TOLASZ, Radim, Rudolf BRÁZDIL, Otto BULÍŘ, Petr DOBROVOLNÝ, Martin DUBROVSKÝ, Lenka HÁJKOVÁ, Olga HALÁSOVÁ, Jiří HOSTÝNEK, Michal JANOUCH, Mojmír KOHUT, Karel KRŠKA, Svatava KŘIVANCOVÁ, Vít KVĚTOŇ, Zdeněk LEPKA, Pavel LIPINA, Jarmila MACKOVÁ, Ladislav METELKA, Taťána MÍKOVÁ, Zdeněk MRKVICA, Martin MOŽNÝ, Jiří NEKOVÁŘ, Luboš NĚMEC, Jiří POKORNÝ, Jan David REITSCHLÄGER, Dáša RICHTEROVÁ, Jaroslav ROŽNOVSKÝ, Miroslav ŘEPKA, Daniela SEMERÁDOVÁ, Vladimír SOSNA, Martin STŘÍŽ, Petr ŠERCL, Hana ŠKÁCHOVÁ, Petr ŠTĚPÁNEK, Pavla ŠTĚPÁNKOVÁ, Miroslav TRNKA, Anna VALERIÁNOVÁ, Jaroslav VALTER, Karel VANÍČEK, František VAVRUŠKA, Vít VOŽENÍLEK, Tomáš VRÁBLÍK, Miroslav VYSOUDIL, Josef ZAHRADNÍČEK, Ilona ZUSKOVÁ, Michal ŽÁK a Zdeněk ŽALUD. Altas podnebí Česka. 1. vydání. Praha, Olomouc: Český hydrometeorologický ústav, Universita Palackého, 2007. 256 s. ISBN 978-80-86690-26-1.
 11. MACKOVÁ, Jarmila, Rudolf BRÁZDIL, Petr DOBROVOLNÝ a Monika HALÍČKOVÁ. Documentary evidence as a source of data for temperature and precipitation reconstructions in the past millennium. In Geophysical Research Abstracts. Volume 9. Vienna: EGU General Assembly, 2007. s. 1. ISBN 1029-7006.
 12. MACKOVÁ, Jarmila, Rudolf BRÁZDIL, Petr DOBROVOLNÝ, Olga HALÁSOVÁ, Kateřina KEPRTOVÁ, Tomáš ŘEHÁNEK a Eva SOUKALOVÁ. Povodně na Moravě a ve Slezsku. In 10 let od katastrofálních povodní na Moravě v roce 1997. Praha: Česká meteorologická společnost, 2007. s. 15-15. ISBN 978-80-86690-45-2.
 13. BRÁZDIL, Rudolf, Ladislav BŘEZINA, Petr DOBROVOLNÝ, Martin DUBROVSKÝ, Olga HALÁSOVÁ, Jiří HOSTÝNEK, Kateřina CHROMÁ, Jana JANDERKOVÁ, Zdeněk KALÁB, Kateřina KEPRTOVÁ, Karel KIRCHNER, Oldřich KOTYZA, Oldřich KREJČÍ, Josef KUNC, Jan LACINA, Zdeněk LEPKA, Aleš LÉTAL, Jarmila MACKOVÁ, Zdeněk MÁČKA, Ondřej MULÍČEK, Pavel ROŠTÍNSKÝ, Tomáš ŘEHÁNEK, Daniel SEIDENGLANZ, Daniela SEMERÁDOVÁ, Zbyněk SOKOL, Eva SOUKALOVÁ, Josef ŠTEKL, Miroslav TRNKA, Hubert VALÁŠEK, Antonín VĚŽNÍK, Vít VOŽENÍLEK a Zdeněk ŽALUD. Vybrané přírodní extrémy a jejich dopady na Moravě a ve Slezsku. Brno, Praha, Ostrava: Masarykova universita, Český hydrometeorologický ústav, Ústav geoniky Akademie věd ČR, v.v.i., 2007. 432 s. ISBN 978-80-210-4173-8.
 14. 2006

 15. BRÁZDIL, Rudolf, Petr DOBROVOLNÝ a Jarmila MACKOVÁ. Long-term fluctuations of floods in the Czech Republic. In Geophysical Research Abstracts, EGU General Assembly, Vol. 8. Vienna: European Geophysical Union, 2006. s. 1. ISSN 1029-7006.
 16. 2005

 17. BRÁZDIL, Rudolf, Petr DOBROVOLNÝ, Libor ELLEDER, Vilibald KAKOS, Oldřich KOTYZA, Vít KVĚTOŇ, Jarmila MACKOVÁ, Miroslav MULLER, Josef ŠTEKL, Radim TOLASZ a Hubert VALÁŠEK. Historické a současné povodně v České republice. 1. vyd. Brno - Praha: Masarykova univerzita v Brně, Český hydrometeorologický ústav v Praze, 2005. 370 s. Historie počasí a podnebí v českých zemích, sv. 7. ISBN 80-210-3864-0.
 18. BRÁZDIL, Rudolf, Hubert VALÁŠEK a Jarmila MACKOVÁ. Meteorologická pozorování v Brně v první polovině 19. století. Historie počasí a hydrometeorologických extrémů. 1. vyd. 2.: Archiv města Brna, 2005. 452 s. Brno v minulosti a dnes - suplementum. ISBN 80-86736-00-8.
 19. BRÁZDIL, Rudolf, Petr DOBROVOLNÝ, Libor ELLEDER, Vilibald KAKOS, Oldřich KOTYZA, Jarmila MACKOVÁ a Hubert VALÁŠEK. Studium historických povodní v České republice jako příspěvek k historické hydrologii. In Hydrologické dni 2005. 1. vyd. Bratislava: Slovenský výbor pro hydológiu a Český výbor pro hydrologii, 2005. s. 311-329. ISBN 80-88907-53-5.
 20. 2003

 21. BRÁZDIL, Rudolf, Hubert VALÁŠEK a Jarmila MACKOVÁ. Climate in the Czech Lands during the 1780s in light of the daily weather records of parson Karel Bernard Hein of Hodonice (southwestern Moravia): Comparison of documentary and instrumental data. Climatic Change. Dordrecht-Boston-London: Kluwer Academic Puiblishers, 2003, roč. 60, č. 3, s. 297-327. ISSN 0165-0009.
 22. 2002

 23. BRÁZDIL, Rudolf, Hubert VALÁŠEK, Zbyněk SVITÁK a Jarmila MACKOVÁ. History of Weather and Climate in the Czech Lands V. Instrumental Meteorological Measurements in Moravia up to the End of the Eighteenth Century. 1. vyd. Brno: Masaryk University, 2002. 250 s. History Weather and Climate in the Czech Lands V. ISBN 80-210-2896-3.
 24. BRÁZDIL, Rudolf, Hubert VALÁŠEK a Jarmila MACKOVÁ. Meteorologická pozorování P. Tadeáše Štiky v Počaplech z let 1788-1789. Meteorologické zprávy. Praha: Český hydrometeorologický ústav, 2002, roč. 55, č. 5, s. 151-157. ISSN 0026-1173.
 25. BRÁZDIL, Rudolf, Jarmila MACKOVÁ, Zbyněk SVITÁK, Hubert VALÁŠEK a Miloslav HRADIL. Nejstarší moravská meteorologická měření v Telči od Františka Aloise Maga z Maggu z let 1771-1775. Meteorologické zprávy. Praha: Český hydrometeorologický ústav, 2002, roč. 55, č. 2, s. 50-60. ISSN 0026-1173.
 26. 2001

 27. BRÁZDIL, Rudolf, Hubert VALÁŠEK, Juerg LUTERBACHER a Jarmila MACKOVÁ. Die Hungerjahre 1770-1772 in den boehmischen Laendern. Verlauf, meteorologische Ursachen und Auswirkungen. Oesterreichische Zeitschrift fuer Geschichtswissenschaften. Wien: Turia + Kant, 2001, roč. 12, č. 2, s. 44-78. ISSN 1016-765X.
 28. 1998

 29. BRÁZDIL, Rudolf a Jarmila MACKOVÁ. Řada průměrných ročních teplot vzduchu pro Českou republiku v období 1828-1995. Meteorologické zprávy. Praha: ČHMÚ, 1998, roč. 51, č. 1, s. 17-21. ISSN 0026-1173.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 20. 6. 2021 19:14