MACKOVÁ, Jarmila, Rudolf BRÁZDIL, Petr DOBROVOLNÝ, Olga HALÁSOVÁ, Kateřina KEPRTOVÁ, Tomáš ŘEHÁNEK a Eva SOUKALOVÁ. Povodně na Moravě a ve Slezsku. In 10 let od katastrofálních povodní na Moravě v roce 1997. Praha: Česká meteorologická společnost, 2007. s. 15-15. ISBN 978-80-86690-45-2.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Povodně na Moravě a ve Slezsku
Název česky Povodně na Moravě a ve Slezsku
Název anglicky Floods in Moravia and Silesia
Autoři MACKOVÁ, Jarmila (203 Česká republika), Rudolf BRÁZDIL (203 Česká republika, garant), Petr DOBROVOLNÝ (203 Česká republika), Olga HALÁSOVÁ (203 Česká republika), Kateřina KEPRTOVÁ (203 Česká republika), Tomáš ŘEHÁNEK (203 Česká republika) a Eva SOUKALOVÁ (203 Česká republika).
Vydání Praha, 10 let od katastrofálních povodní na Moravě v roce 1997, od s. 15-15, 1 s. 2007.
Nakladatel Česká meteorologická společnost
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor 10000 1. Natural Sciences
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/00216224:14310/07:00020607
Organizační jednotka Přírodovědecká fakulta
ISBN 978-80-86690-45-2
Klíčová slova anglicky Moravia and Silesia; documentary sources; flood; flash flood; flood damages
Štítky documentary sources, flash flood, flood, flood damages, Moravia and Silesia
Změnil Změnila: Mgr. Jarmila Burianová, Ph.D., učo 14941. Změněno: 21. 11. 2007 14:51.
Anotace
Povodně jsou z hlediska materiálních škod a ztrát na lidských životech nejničivějším přírodním extrémem na Moravě a ve Slezsku. Pro řeky Bečvu (Teplice nad Bečvou), Moravu (Kroměříž, Strážnice), Svratku (Židlochovice), Dyji (Trávní Dvůr), Opavu (Opava) a Odru (Bohumín) jsou studovány povodně (příčinná podmíněnost, sezonalita, extremita, časová a prostorová variabilita) z období systematických hydrologických pozorování, doplněné o poznatky o historických povodních zjištěných podle dokumentárních pramenů. Detailnější pozornost je věnována popisu vybraných extrémních povodní (VIII 1880, VII 1903, VIII-IX 1938, VII 1997, III-IV 2006). Z časového i prostorového hlediska jsou analyzovány bleskové povodně, včetně podrobnějšího rozboru několika případů v průběhu 20. století. Dále jsou hodnoceny škody způsobené povodněmi a dopady na člověka a společnost jak v minulosti, tak dnes.
Anotace anglicky
From the viewpoint of material damage and of loss of human lives, floods are the most destructive natural extreme in Moravia and Silesia. For the rivers Bečva (Teplice nad Bečvou), Morava (Kroměříž, Strážnice), Svratka (Židlochovice), Dyje (Trávní Dvůr), Opava (Opava) and Odra (Bohumín), the floods are studied in the period of systematic hydrological observations and according to the documentary sources (their causality, seasonality, extremity, spatial and temporal variability). Selected extreme floods (VIII 1880, VII 1903, VIII-IX 1938, VII 1997, III-IV 2006) are described in more detail. From the temporal and spatial aspect, flash floods are analysed, including detailed description of selected events in the 20th century. Flood damages and impacts on human society in past and today are also assessed.
Návaznosti
GA205/03/0211, projekt VaVNázev: Geografie vybraných přírodních extrémů, jejich dopady a kartografická vizualizace na Moravě a ve Slezsku
VytisknoutZobrazeno: 2. 10. 2022 01:37