Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2008

 1. MĚŘÍNSKÝ, Zdeněk. Die "Villa deserta" als Problem der mährischen Mediävistik (Archäologie und Geschichte). Archaeologia historica. Brno: Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, Archeologický ústav SAV Nitra, ÚAM FF MU Brno, Archeologický ústav AV ČR v Brně, 2008, roč. 33, č. 1, s. 9-26. ISSN 0231-5823.
 2. 2007

 3. MACKOVÁ, Jarmila, Rudolf BRÁZDIL, Petr DOBROVOLNÝ, Olga HALÁSOVÁ, Kateřina KEPRTOVÁ, Tomáš ŘEHÁNEK a Eva SOUKALOVÁ. Povodně na Moravě a ve Slezsku. In 10 let od katastrofálních povodní na Moravě v roce 1997. Praha: Česká meteorologická společnost, 2007. s. 15-15. ISBN 978-80-86690-45-2.
 4. 2006

 5. KEPRTOVÁ, Kateřina a Petr DOBROVOLNÝ. Geostatistical interpolation methods of extreme precipitation totals. In Proceedings from International Symposium GIS Ostrava 2006. Ostrava: VŠB-TU, 2006. s. 1-8. ISSN 1213-239X.
 6. KUNC, Josef. Počátky průmyslu a železnice na Moravě a ve Slezsku - historické aspekty vývoje. Národohospodářský obzor. Brno: ESF MU, 2006, VI, č. 4, s. 24-30. ISSN 1213-2446.
 7. TICHÁ, Jana. Rožnovské slavnosti ve Valašském muzeu v přírodě. In Museum vivum. Rožnov pod Radhoštěm: Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm, 2006. s. 63-68. ISBN 978-80-239-8984-7.
 8. 2005

 9. BAŠTOVÁ, Magdalena, Miloš FŇUKAL, Tomáš KREJČÍ, Petr TONEV a Václav TOUŠEK. Největší centra dojížďky za prací na Moravě a ve Slezsku v letech 1991-2001. In I. mezinárodní Baťova regionalistická konference 25.26. listopadu, Zlín. Sborník příspěvků - CD Rom. Zlín: Univerzita Tomáše Bati, 2005. s. 1-15. ISBN 80-7318-359-5.
 10. NEČAS, Ctibor. Romové na Moravě a ve Slezsku (1740-1945). 1. vyd. Brno: Matice moravská, 2005. 474 s. 1. ISBN 80-86488-20-9.
 11. 2004

 12. FOLTÝNOVÁ, Radana a Antonín PŘICHYSTAL. Cenozoic basaltic volcanism of northern Moravia and Czech part of Silesia. In International Workshop "Basalts 2004", Abstracts Volume and Excursion Guide. Wroclaw: ING PAN, 2004. s. 12-13.
 13. 2002

 14. MAREŠ, Miroslav. Assembly of Germans in Bohemia, Moravia and Silesia. Středoevropské politické studie. Brno: MPÚ MU, 2002, IV, č. 4, s. 1-5. ISSN 1212-7817.
 15. PŘICHYSTAL, A. Zdroje kamenných surovin. In J. Svoboda a kol., Paleolit Moravy a Slezska. 2. aktualizované. Brno: AÚ AV ČR, 2002. s. 67-76. Dolnověstonické studie 8. ISBN 80-86023-40-0.
 16. 2000

 17. KUČERA, Vojtěch. Netradiční metody výzkumu venkovských regionů. In Miscellanea Geographica Universitatis Bohemiae Occidentalis 7, "Jak dál v regionální geografii". Plzeň: Katedra geografie Pedagogické fakulty Západočeské univerzity v Plzni, 2000. s. 151-160, 185 s. ISBN 80-7082-543-X.
 18. 1999

 19. KUČERA, Vojtěch. Nové možnosti výzkumu regionálních diferencí venkovské společnosti. In Regionalizace České republiky (Formování regionů, jejich funkce, význam pro začleňování do evropského prostoru). 1999. vyd. Ústí nad Labem: Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, 1999. s. 111-115, 120 s. Sborník z mezinárodní konference. ISBN 80-7044-257-3.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 10. 8. 2022 15:25