Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2008

 1. MĚŘÍNSKÝ, Zdeněk. Die "Villa deserta" als Problem der mährischen Mediävistik (Archäologie und Geschichte). Archaeologia historica. Brno: Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, Archeologický ústav SAV Nitra, ÚAM FF MU Brno, Archeologický ústav AV ČR v Brně, 2008, roč. 33, č. 1, s. 9-26. ISSN 0231-5823.
  Název česky: "Villa deserta" jako problém moravské medievistiky (archeologie a historie)
  Název anglicky: A Deserted Medieval Village as a Problem in Moravian Medieval Studies (Archaeology and History)
  RIV/00216224:14210/08:00026500 Článek v odborném periodiku. Archeologie, antropologie, etnologie. němčina. Česká republika.
  Měřínský, Zdeněk (203 Česká republika, garant)
  Klíčová slova anglicky: Deserted Medieval Village; settlement; Moravia; Silesia
  Druh sborníku: postkonferenční sborník
  Recenzováno: ano

  Změnil: Mgr. Šimon Ungerman, Ph.D., učo 18484. Změněno: 26. 2. 2010 15:26.
 2. 2007

 3. MACKOVÁ, Jarmila, Rudolf BRÁZDIL, Petr DOBROVOLNÝ, Olga HALÁSOVÁ, Kateřina KEPRTOVÁ, Tomáš ŘEHÁNEK a Eva SOUKALOVÁ. Povodně na Moravě a ve Slezsku. In 10 let od katastrofálních povodní na Moravě v roce 1997. Praha: Česká meteorologická společnost, 2007. s. 15-15. ISBN 978-80-86690-45-2.
  Název česky: Povodně na Moravě a ve Slezsku
  Název anglicky: Floods in Moravia and Silesia
  RIV/00216224:14310/07:00020607 Stať ve sborníku. Hydrologie a limnologie. čeština. Česká republika.
  Macková, Jarmila (203 Česká republika) -- Brázdil, Rudolf (203 Česká republika, garant) -- Dobrovolný, Petr (203 Česká republika) -- Halásová, Olga (203 Česká republika) -- Keprtová, Kateřina (203 Česká republika) -- Řehánek, Tomáš (203 Česká republika) -- Soukalová, Eva (203 Česká republika)
  Klíčová slova anglicky: Moravia and Silesia; documentary sources; flood; flash flood; flood damages
  Druh sborníku: předkonferenční sborník

  Změnila: Mgr. Jarmila Burianová, Ph.D., učo 14941. Změněno: 21. 11. 2007 14:51.
 4. 2006

 5. KEPRTOVÁ, Kateřina a Petr DOBROVOLNÝ. Geostatistical interpolation methods of extreme precipitation totals. In Proceedings from International Symposium GIS Ostrava 2006. Ostrava: VŠB-TU, 2006. s. 1-8. ISSN 1213-239X.
  URL
  Název česky: Geostatistické metody interpolace extrémních srážkových úhrnů
  Název anglicky: Geostatistical interpolation methods of extreme precipitation totals
  RIV/00216224:14310/06:00015584 Stať ve sborníku. Vědy o atmosféře, meteorologie. angličtina. Česká republika.
  Keprtová, Kateřina (203 Česká republika) -- Dobrovolný, Petr (203 Česká republika, garant)
  Klíčová slova anglicky: interpolation; kriging; extremes; precipitation; Moravia and Silesia
  Druh sborníku: postkonferenční sborník

  Změnil: prof. RNDr. Petr Dobrovolný, CSc., učo 680. Změněno: 9. 4. 2010 11:13.
 6. KUNC, Josef. Počátky průmyslu a železnice na Moravě a ve Slezsku - historické aspekty vývoje. Národohospodářský obzor. Brno: ESF MU, 2006, VI, č. 4, s. 24-30. ISSN 1213-2446.
  Název česky: Počátky průmyslu a železnice na Moravě a ve Slezsku - historické aspekty vývoje
  Název anglicky: The Beginning of Industry and Railway in Moravia and Silesia - Historical Aspects of Progress
  RIV/00216224:14560/06:00016315 Článek v odborném periodiku. Ekonomie. čeština. Česká republika.
  Kunc, Josef (203 Česká republika, garant)
  Klíčová slova anglicky: Industry; Railway; Moravia and Silesia; Historical Aspects
  Recenzováno: ano

  Změnil: doc. RNDr. Josef Kunc, Ph.D., učo 18338. Změněno: 16. 1. 2007 16:04.
 7. TICHÁ, Jana. Rožnovské slavnosti ve Valašském muzeu v přírodě. In Museum vivum. Rožnov pod Radhoštěm: Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm, 2006. s. 63-68. ISBN 978-80-239-8984-7.
  Název anglicky: Rožnov Celebration in the Wallachian Open-Air Museum

  Klíčová slova anglicky: Moravia and Silesia; Wallachia; 20th century; folklore festivals; Rožnov Celebrations; history; Rožnov pod Radhoštěm; Wallachian Open-Air Museum

  Změnila: Mgr. Jana Tichá, učo 23294. Změněno: 11. 9. 2008 06:53.
 8. 2005

 9. BAŠTOVÁ, Magdalena, Miloš FŇUKAL, Tomáš KREJČÍ, Petr TONEV a Václav TOUŠEK. Největší centra dojížďky za prací na Moravě a ve Slezsku v letech 1991-2001. In I. mezinárodní Baťova regionalistická konference 25.26. listopadu, Zlín. Sborník příspěvků - CD Rom. Zlín: Univerzita Tomáše Bati, 2005. s. 1-15. ISBN 80-7318-359-5.
  Název anglicky: The biggest centres of commuting in Moravia and Silesia in 1991-2001
  RIV/00216224:14310/05:00012953 Stať ve sborníku. Zemský magnetismus, geodesie, geografie. čeština. Česká republika.
  Baštová, Magdalena (203 Česká republika) -- Fňukal, Miloš (203 Česká republika) -- Krejčí, Tomáš (203 Česká republika) -- Tonev, Petr (203 Česká republika) -- Toušek, Václav (203 Česká republika, garant)
  Klíčová slova anglicky: commuting; occupied working places; commuting hinterland; Moravia and Silesia

  Změnil: doc. RNDr. Václav Toušek, CSc., učo 2610. Změněno: 4. 1. 2006 13:27.
 10. NEČAS, Ctibor. Romové na Moravě a ve Slezsku (1740-1945). 1. vyd. Brno: Matice moravská, 2005. 474 s. 1. ISBN 80-86488-20-9.
  Název česky: Romové na Moravě a ve Slezsku (1740-1945)
  Název anglicky: Gypsies in Moravia and Silesia (1740-1945)
  RIV/00216224:14210/05:00012464 Odborná kniha. Dějiny. čeština. Česká republika.
  Nečas, Ctibor (203 Česká republika, garant, domácí)
  Klíčová slova anglicky: Gypsies; Moravia and Silesia; 1740-1945

  Změnila: Mgr. Martina Dvořáková, učo 180818. Změněno: 16. 9. 2011 10:12.
 11. 2004

 12. FOLTÝNOVÁ, Radana a Antonín PŘICHYSTAL. Cenozoic basaltic volcanism of northern Moravia and Czech part of Silesia. In International Workshop "Basalts 2004", Abstracts Volume and Excursion Guide. Wroclaw: ING PAN, 2004. s. 12-13.
  Název česky: Kenozoický bazaltový vulkanismus severní Moravy a české části Slezska
  Název anglicky: Cenozoic basaltic volcanism of northern Moravia and Czech part of Silesia
  RIV/00216224:14310/04:00010739 Stať ve sborníku. Geologie a mineralogie. angličtina. Polsko.
  Foltýnová, Radana (203 Česká republika) -- Přichystal, Antonín (203 Česká republika, garant)
  Klíčová slova anglicky: Cenozoic basalts; Moravia and Silesia; petrology; chemistry
  Mezinárodní význam: ano

  Změnil: prof. RNDr. Antonín Přichystal, DSc., učo 334. Změněno: 9. 6. 2008 17:42.
 13. 2002

 14. MAREŠ, Miroslav. Assembly of Germans in Bohemia, Moravia and Silesia. Středoevropské politické studie. Brno: MPÚ MU, 2002, IV, č. 4, s. 1-5. ISSN 1212-7817.
  Název anglicky: Assembly of Germans in Bohemia, Moravia and Silesia
  RIV/00216224:14230/02:00006860 Článek v odborném periodiku. Politologie a politické vědy. čeština. Česká republika.
  Mareš, Miroslav (203 Česká republika, garant)
  Klíčová slova anglicky: German minority; Assembly of Germans in Bohemia; Moravia and Silesia
  Mezinárodní význam: ano
  Recenzováno: ano

  Změnil: prof. JUDr. PhDr. Miroslav Mareš, Ph.D., učo 922. Změněno: 13. 12. 2006 11:42.
 15. PŘICHYSTAL, A. Zdroje kamenných surovin. In J. Svoboda a kol., Paleolit Moravy a Slezska. 2. aktualizované. Brno: AÚ AV ČR, 2002. s. 67-76. Dolnověstonické studie 8. ISBN 80-86023-40-0.
  Název anglicky: Sources of lithic raw materials
  RIV/00216224:14310/02:00007267 Kapitola resp. kapitoly v odborné knize. Geologie a mineralogie. čeština. Česká republika.
  Přichystal, A. (203 Česká republika, garant)
  Klíčová slova anglicky: stone raw materials; Paleolithic; Moravia and Silesia

  Změnil: prof. RNDr. Antonín Přichystal, DSc., učo 334. Změněno: 22. 2. 2009 10:53.
  Přír. čísla: 2570206073, 3201031112
 16. 2000

 17. KUČERA, Vojtěch. Netradiční metody výzkumu venkovských regionů. In Miscellanea Geographica Universitatis Bohemiae Occidentalis 7, "Jak dál v regionální geografii". Plzeň: Katedra geografie Pedagogické fakulty Západočeské univerzity v Plzni, 2000. s. 151-160, 185 s. ISBN 80-7082-543-X.

  Klíčová slova anglicky: country society; pub; Moravia and Silesia; regional differences

  Změnil: Mgr. Vojtěch Kučera, učo 23260. Změněno: 8. 3. 2001 12:16.
 18. 1999

 19. KUČERA, Vojtěch. Nové možnosti výzkumu regionálních diferencí venkovské společnosti. In Regionalizace České republiky (Formování regionů, jejich funkce, význam pro začleňování do evropského prostoru). 1999. vyd. Ústí nad Labem: Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, 1999. s. 111-115, 120 s. Sborník z mezinárodní konference. ISBN 80-7044-257-3.
  Název anglicky: New possibilities of regional differences research of country society
  RIV: Stať ve sborníku. Sociologie, demografie. čeština. Česká republika.
  Klíčová slova anglicky: country society; the inn; Moravia and Silesia; regional differences

  Změnil: Mgr. Vojtěch Kučera, učo 23260. Změněno: 7. 3. 2000 13:25.
  Přír. čísla: 4200419394, 4200419395, 4200419396
Zobrazeno: 24. 9. 2022 18:34