MĚŘÍNSKÝ, Zdeněk. Die "Villa deserta" als Problem der mährischen Mediävistik (Archäologie und Geschichte). Archaeologia historica. Brno: Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, Archeologický ústav SAV Nitra, ÚAM FF MU Brno, Archeologický ústav AV ČR v Brně, 2008, roč. 33, č. 1, s. 9-26. ISSN 0231-5823.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Die "Villa deserta" als Problem der mährischen Mediävistik (Archäologie und Geschichte)
Název česky "Villa deserta" jako problém moravské medievistiky (archeologie a historie)
Název anglicky A Deserted Medieval Village as a Problem in Moravian Medieval Studies (Archaeology and History)
Autoři MĚŘÍNSKÝ, Zdeněk (203 Česká republika, garant).
Vydání Archaeologia historica, Brno, Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, Archeologický ústav SAV Nitra, ÚAM FF MU Brno, Archeologický ústav AV ČR v Brně, 2008, 0231-5823.
Další údaje
Originální jazyk němčina
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor Archeologie, antropologie, etnologie
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/00216224:14210/08:00026500
Organizační jednotka Filozofická fakulta
Klíčová slova česky zaniklá středověká ve; osídlení; Morava; Slezsko;
Klíčová slova anglicky Deserted Medieval Village; settlement; Moravia; Silesia
Štítky deserted medieval village, Moravia and Silesia, settlement
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnil: Mgr. Šimon Ungerman, Ph.D., učo 18484. Změněno: 26. 2. 2010 15:26.
Anotace
Artikel behandelt die Ergebnisse der archäologischen Forschung von mittelalterlichen Dorfsiedlungen in Mähren und Schlesien.
Anotace česky
Článek shrnuje výsledky archeologického výzkumu zaniklých středověkých vesnic na Moravě a ve Slezsku.
Anotace anglicky
Article sumarises the results of the archaeological research of deserted medieval villages in Moravia and Silesia.
Návaznosti
MSM0021622427, záměrNázev: Interdisciplinární centrum výzkumů sociálních struktur pravěku až vrcholného středověku. Archeologický terénní a teoretický výzkum, využití přírodních věd, metodologie a informatika, ochrana kulturního dědictví
Investor: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Interdisciplinární centrum výzkumů sociálních struktur pravěku až vrcholného středověku
VytisknoutZobrazeno: 2. 10. 2022 03:20