KEPRTOVÁ, Kateřina a Petr DOBROVOLNÝ. Geostatistical interpolation methods of extreme precipitation totals. In Proceedings from International Symposium GIS Ostrava 2006. Ostrava: VŠB-TU, 2006. s. 1-8. ISSN 1213-239X.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Geostatistical interpolation methods of extreme precipitation totals
Název česky Geostatistické metody interpolace extrémních srážkových úhrnů
Autoři KEPRTOVÁ, Kateřina (203 Česká republika) a Petr DOBROVOLNÝ (203 Česká republika, garant).
Vydání Ostrava, Proceedings from International Symposium GIS Ostrava 2006, od s. 1-8, 8 s. 2006.
Nakladatel VŠB-TU
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor 10500 1.5. Earth and related environmental sciences
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW URL
Kód RIV RIV/00216224:14310/06:00015584
Organizační jednotka Přírodovědecká fakulta
ISSN 1213-239X
Klíčová slova anglicky interpolation; kriging; extremes; precipitation; Moravia and Silesia
Štítky extremes, interpolation, kriging, Moravia and Silesia, Precipitation
Změnil Změnil: prof. RNDr. Petr Dobrovolný, CSc., učo 680. Změněno: 9. 4. 2010 11:13.
Anotace
With respect to the higher frequency of catastrophic flood events not only in the Czech Republic, but also in other regions throughout the world, precise spatial estimates of precipitation totals in individual river basins become more important. Since precipitation measurements are still mostly provided in individual stations - points - methods of interpolation are very important in the process mentioned above. In case of extremely high precipitation totals spatial estimates are further complicated by local physical conditions - e.g. orography. In the presented paper methods of spatial interpolation of two variables describing extreme precipitation regime on the territory of Moravia and Silesia over the period 1961 - 2000 are discussed. Overview of the most frequently used interpolation methods is given. Problems of spatial continuity of high precipitation totals are also outlined. Results of interpolation methods based on kriging and local regression are presented. Further, interpolated maps for above mentioned variables of extreme precipitation regime are given.
Anotace česky
S ohledem na diskusi o zvyšující se frekvenci a intenzitě extrémních projevů počasí roste důležitos přesných odhadů úhrnů atmosférických srážek. Protože jsou srážky zjištovány bodově - na stanicích - metody interpolace mají značný význam pro přesnost odhadovaných úhrnů. Předložený příspěvek hodnotí přesnost interpolace dvo proměnných charakterizujících extrémní úhrny srážek na území Moravy a Slezska z období 1961-2000. Ve formě mapových výstupů jsou prezentovány výsledky dvou metod založených na metodě krigingu a metodě lokální regrese.
Návaznosti
GA205/03/0211, projekt VaVNázev: Geografie vybraných přírodních extrémů, jejich dopady a kartografická vizualizace na Moravě a ve Slezsku
VytisknoutZobrazeno: 2. 10. 2022 03:05